Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKÇULUKTA ENDİSLERİN KULLANILMASI BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 11 - 18, 04.04.2003

Öz

Okçuluk, ortaya konulan tüm hareketlerin sabit bir sıra izlediği ve başarının tekrar edilebilir hareket örüntülerinin sergilenmesine bağlı olduğu bireysel bir spor branşıdır. Ok atma hareketinin analiz edildiği çalışmalarda, dünya çapında okçularda yapılan Elektromiyografik (EMG) analizlerde (T.K. ve R.M.) elde edilen veri-lere göre deltoid kasının biceps kasından fazla çalıştığı gözlenmiştir (Nishizono, 1987). Carlsöö (1975) yaptığı çalışmasında ok atışı sırasında deltoid kasının ok atma hareketinin oluşma-sında (çekiş, nişan alma ve bırakış) önemli rol oynadığını ortaya koymuştur (Hennessy & Parker, 1990). Yayın gerilmesi sırasında sağ ve sol omuzda kas ve kemik yapılara düşen yük miktarı yapılan hareketin ekonomik olmasını etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Sağ kolla kiriş geriye doğru çekilirken sol kol ile de yay ileri doğru itilmektedir. Bu çalışmada, bir ok atışı sırasında kaslara (M) ve eklem yapısına (J) düşen yük miktarı kabaca hesaplanmaya çalışılmıştır. Kas kuvveti-yük ve eklem yapısı-yük arasındaki açısal fark arttıkça kaslara düşen yük miktarının arttığı, aksi durumda ise bu miktarın düştüğü gözlenmiştir. Okçuluk sporu için de vücut endislerinin belirlenmesi ve bu spor branşı için de uygun fiziksel özellikleri taşıyan sporcuların ortaya çıkarılması gerektiği düşünülmektedir

Kaynakça

  • 1. Bloomfield, J.Ackland,T.R.,Elliot, B.C. (1992) Applied Anatomy and Biomechanics In Sport. Blackwell Scientific Publication, pg.79-94.
  • 2. Carlsöö,S. (1975) How Man Moves: Kinesiolgical Methods & Studies. Willam Heinmann Ltd., London.
  • 3. Hebbelick, M., Hiben, O. G., Ross, V.D. (1986) "Traditional Antropological Ratios And Dimensional Assumtions. Kinanthropometry III. Edited by Thomas Reilly, pg. 114-119.
  • 4. Hennessy, M.P., Parker, A.W. (1990). Electromyography of arrow release in archery. Electromyogr. Clin. Neurophysol. 30, 7 – 17.
  • 5. McKinney, W., McKinney, M. (1997). Archery. 8. Edition, Publisher: Madison, WI : Brown & Benchmark

THE USAGE OF INDICES IN ARCHERY: A REVİEW ARTICLE

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 11 - 18, 04.04.2003

Öz

Archery can be described as static sport, which involves stable sequence of performed movement patterns. The success in archery is mainly affected from the reproducible movements. Researches in which archery shooting movement was analyzed stated that M. Deltoideus contracted higher than that of M. Biceps Brachii (Nishizono, 1987). Carlsöö (1975) founded that M. Deltoideus had a major role in arrow shot movements (drawing, aiming, and release). The amount of load on muscle and bone component of both shoulders was found to be one of the basic elements of economical movements in archery. The bowstring is drawn back by drawing arm and the bow is pushed forward by bow arm simultaneously. The amount of load was calculated on muscle (M) and joints (J) during shooting an arrow in this study. An increase in angles between the muscular force-load and the joint-load caused an increase of load on muscular components of shoulders. The angular decrease resulted in decreased load on muscles. It is suggested that appropriate body indices should be decided and archers with suitable body composition should be found out

Kaynakça

  • 1. Bloomfield, J.Ackland,T.R.,Elliot, B.C. (1992) Applied Anatomy and Biomechanics In Sport. Blackwell Scientific Publication, pg.79-94.
  • 2. Carlsöö,S. (1975) How Man Moves: Kinesiolgical Methods & Studies. Willam Heinmann Ltd., London.
  • 3. Hebbelick, M., Hiben, O. G., Ross, V.D. (1986) "Traditional Antropological Ratios And Dimensional Assumtions. Kinanthropometry III. Edited by Thomas Reilly, pg. 114-119.
  • 4. Hennessy, M.P., Parker, A.W. (1990). Electromyography of arrow release in archery. Electromyogr. Clin. Neurophysol. 30, 7 – 17.
  • 5. McKinney, W., McKinney, M. (1997). Archery. 8. Edition, Publisher: Madison, WI : Brown & Benchmark

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hayri ERTAN Bu kişi benim
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2003
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2003
Kabul Tarihi 4 Mart 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ertan, H. (2003). OKÇULUKTA ENDİSLERİN KULLANILMASI BİR DERLEME ÇALIŞMASI . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27976/304906

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.