Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FUTBOLCULARDA BASKIN OLAN VE OLMAYAN BACAKLARIN KUVVET, GÜÇ, SÜRAT VE ESNEKLİĞİNİN YENİ GELİŞTİRİLMİŞ METODLARLA BELİRLENMESİ

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 33 - 42, 04.04.2003

Öz

Bu çalışmanın amacı; futbol antrenmanlarının futbolcuların bacak kuvveti, gücü, sürati ve esnekliği üzerine olan etkilerini ve kassal lateral baskınlıktaki olası değişikliği araştırmaktır. Çalışmaya 15 futbolcu ve 15 antrenmansız denek olmak üzere ortalama yaşı 22.9 ± 1.9 yıl olan toplam 30 erkek katıldı. izometrik kuvvetler bacak dinamometresi ile dinamik kuvvetler squat testi ile ölçüldü. Güç, dijital okumalı sıçrama aleti ile dikey sıçrama testi yapılarak hesaplandı. Deneklerin sürati elektronik optik cihaz kullanılarak 20 m maksimal koşu ve sek sek testi ile belirlendi.Esnekliğin ölçülmesinde otur uzan testi kullanıldı. Bacaklar her bir ölçüm için ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere değerlendirilmeye alındı. Ölçümler sonucunda futbolcuların antrenmansız bireylere göre anlamlı düzeyde daha yüksek güce, kuvvete, sürate ve esnekliğe sahip oldukları belirlendi. Futbolcuların baskın olan ve olmayan bacakları arasında dikey sıçrama gücü açısından anlamlı farklılık gözlendi. Baskın olmayan bacak baskın olandan daha güçlü idi (p<0.05). Bu araştırma bulguları bize uzun dönem futbol oyunu ve antrenmanının; futbolcuların her iki bacağın da güç, kuvvet, sürat ve esneklik değerlerini artırdığını göstermektedir.

Kaynakça

  • 1. Bosco C, Luhtanen P, Komi PV (1983). A simple Method For Measurement of Mechanical Power in Jumping. Euro J Appl Physiol, 50, 273-82.
  • 2. Brewer J, Davis J A (1991). A Physiological Comparison of English Professional and Semi-Professional Soccer Players. In: Proceed the 2nd World Congress on Science and Football. Eindhoven, 141.
  • 3. Burnie J. (1987). Factors Affecting Selected Reciprocal Muscle Group Ratios in Preadolescents. Int J Sports Med; 8, 40-5.
  • 4. Burnie J, Brodie DA. (1986) Isokinetic Measurement in Preadolescent Males. Int J Sports Med 8:40-45.
  • 5. Cabri J, De Proft E, Dufour W, Clarys JP.(1986). Influence of Strength Training on Soccer Players. Science and Football 4,17-21.

TO DETERMINE THE FORCE, POWER, SPRINT AND FLEXIBILITY OF DOMINANT AND NON-DOMINANT LEG IN SOCCER PLAYERS WITH NEW DEVELOPED METHODS

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 33 - 42, 04.04.2003

Öz

Aim: The purpose of this study was to investigate the effects of soccer training on leg strength, power, sprint and flexibility in footballers and their possible influence in changing muscular lateral dominance. Method: 30 men (mean age: 22.9± 1.9year), 15 soccer players and 15 untrained subjects, participated in this study. Isometric forces were measured on a leg dynamometer and dynamic forces with a squat test. Power was measured by vertical jump with a digital jump meter. Speed to move 20 m was measured using electronic optic cells. Flexibility was determined by a sit and reach test. All measures were determined for each limb separately and together. Results: Soccer players had higher (p<0.05) force, power, sprint and flexibility of values than control subjects. Significant differences were observed in footballers for vertical jump power between dominant and non- dominant limb. Non – dominant leg was powerful than dominant. Conclusion: The results showed that long term playing and training increases the force, power, sprint and flexibility of both legs.

Kaynakça

  • 1. Bosco C, Luhtanen P, Komi PV (1983). A simple Method For Measurement of Mechanical Power in Jumping. Euro J Appl Physiol, 50, 273-82.
  • 2. Brewer J, Davis J A (1991). A Physiological Comparison of English Professional and Semi-Professional Soccer Players. In: Proceed the 2nd World Congress on Science and Football. Eindhoven, 141.
  • 3. Burnie J. (1987). Factors Affecting Selected Reciprocal Muscle Group Ratios in Preadolescents. Int J Sports Med; 8, 40-5.
  • 4. Burnie J, Brodie DA. (1986) Isokinetic Measurement in Preadolescent Males. Int J Sports Med 8:40-45.
  • 5. Cabri J, De Proft E, Dufour W, Clarys JP.(1986). Influence of Strength Training on Soccer Players. Science and Football 4,17-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet KUTLU Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Alper KARADAĞ Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2003
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2003
Kabul Tarihi 4 Mart 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kutlu, M. & Karadağ, A. (2003). FUTBOLCULARDA BASKIN OLAN VE OLMAYAN BACAKLARIN KUVVET, GÜÇ, SÜRAT VE ESNEKLİĞİNİN YENİ GELİŞTİRİLMİŞ METODLARLA BELİRLENMESİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 33-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27976/304918

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.