Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FUTBOLDA UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 25 - 38, 07.07.2003

Öz

Bu çalışma, Türk profesyonel futbol takımlarının mevcut yapılarında, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını incelemeyi amaçlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi ve futbol kulüplerinde çok sık meydana gelen sorunlarla ilgili literatür taranmıştır. Son olarak, Toplam Kalite Yönetimi’nin futbola uygulanma olasılığı değerlendirilmiştir. Çalışmadan, sonuç olarak, Toplam Kalite Yönetiminin, profesyonel futbol kulüplerinin amaçlarına ulaşma ve bunları gerçekleştirmelerinde çok etkin ve verimli bir yol olabileceği görülmektedir. Bu süreç içerisindeki en önemli gereklilikler, istemek, denemek ve çalışmak olarak ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • 1. Batlaş, A. (2000). Ekip Çalışması ve Liderlik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • 2. Cronin,J.J., Brady, M.K. & Hult G.T.M. (2000). Assesing the Effects Of Quality, Value, and Consumer Satisfaction On Consumer Behavioral Intentions In Service Environments, Journal of Retailing, 76 (2), 193-217.
  • 3. Dorukkaya, fi., Kıratlı, A. & Ebiçlioğlu F.K. (1998). Türkiye’de Futbol Kulüplerinin fiirketleşmesi, Halka Açılması, Finansmanı ve Vergileme. ‹stanbul: Dünya Yayınları.
  • 4. Ekenci, G. & İmamoğlu, F. (1998). Spor İşletmeciliği, Ankara: Alp Ofset.
  • 5. Epple, E. (2000). Sponsorship. UEFA Progress Course. Skopje

A STUDY ON THE APPLICABILITY OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SOCCER IN TURKEY

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 25 - 38, 07.07.2003

Öz

This study is aimed to investigate the implementation of Total Quality Management in current construction of Turkish professional soccer teams. The literature concerning the Total Quality Management and the problems that occur frequently in professional soccer teams is reviewed. And finally the probability of implementation of Total Quality Management to soccer is evaluated. As a result of this study it seems that the Total Quality Management will be a very effective and efficient way to reach and achieve the goals of professional soccer teams. The most important necessities are to desire, to try and to work in this process.

Kaynakça

  • 1. Batlaş, A. (2000). Ekip Çalışması ve Liderlik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • 2. Cronin,J.J., Brady, M.K. & Hult G.T.M. (2000). Assesing the Effects Of Quality, Value, and Consumer Satisfaction On Consumer Behavioral Intentions In Service Environments, Journal of Retailing, 76 (2), 193-217.
  • 3. Dorukkaya, fi., Kıratlı, A. & Ebiçlioğlu F.K. (1998). Türkiye’de Futbol Kulüplerinin fiirketleşmesi, Halka Açılması, Finansmanı ve Vergileme. ‹stanbul: Dünya Yayınları.
  • 4. Ekenci, G. & İmamoğlu, F. (1998). Spor İşletmeciliği, Ankara: Alp Ofset.
  • 5. Epple, E. (2000). Sponsorship. UEFA Progress Course. Skopje

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan Timuçin GENÇER>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0159-2610
Türkiye


Erdinç DEMİRAY Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Gençer, R. T. & Demiray, E. (2003). TÜRKİYE’DE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FUTBOLDA UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 25-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304929

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.