Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SPOR YARALANMALARI

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 59 - 64, 07.07.2003

Öz

Bu çalışma spor sakatlıklarının vücut bölgelerine göre dağılımını belirlemek için yapıldı. Çalışma Atatürk Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile diğer fakültelerin beden eğitimi ve spor bölümlerin-de 127 bayan ve 329 erkek olmak üzere toplam 456 öğrencide yapıldı. Sporcuların sakatlanan vücut bölgeleri uygulanan bir anket yöntemiyle belirlendi. Erkek sporcuların % 70.82’si, bayan sporcuların ise %71.65’inin sa-katlığı bulundu. Sakatlanmalar branşlara göre ayrıldığında basketbolcuların %81.41’inde, voleybolcuların %77.98’inde, futbolcuların %66.98’inde, güreşçilerin %62.06’sında ve atletlerin %57.14’ünde sakatlık oluştuğu tesbit edildi. Sakatlıkların güreşçiler hariç tüm branşlarda en fazla ayak ve ayak bileğinde meydana geldiği saptandı.

Kaynakça

  • 1. Atik, fi, Ayas, ‹, Güzeliş A. Spor Yaralanmaları Ve Menisküs Lezyonları. Spor Hekimliği Dergisi, 21 (3): 97-99, 1986
  • 2. Bulletin Information Sportive. Bruxelles 16-21, 1989.
  • 3. Dane fi, Can S, Karsan O. Sport Injuries In Right- And Left-Handers. Perceptual And Motor Skills, 89, 846-848, 1999.
  • 4. Dane, fi, Can, S, Karsan O. Relations Of Body Mass Index, Body Fat, And Power Of Various Muscles To Sport Injuries. Perceptual And Motor Skills, 95, 329-334, 2002.
  • 5. Doğan A. A, ‹mamoğlu O. Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sportif Yaralanma Sıklığı Ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler. Karadeniz Tıp Dergisi, 8 (3): 96-99, 1995.

SPORT INJURIES IN STUDENTS OF DEPARTMENTS OF PHYSICAL EDUCATIUON AND SPORT

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 59 - 64, 07.07.2003

Öz

This study was performed to determine the disribution of sports injuries according to the body region. Hundred and twenty seven (127) female, three hundred and twenty nine (329) male, (overall 456) from physical education and sport departmensts in Atatürk University were involded in this study. The injured body regions of athletes were determined by a questionare. The injury rates in male and female athletes were 70.82 % and 71.65 %, respectively. According to branches injuries rates were 81.41 % in basketballers,77.98 % in volleyballers, 66.98 % in footballers, 62.08 % in wrestlers and 57.14 % in runners. ‹t was found that the most injuries were in foot and ankle regions except wrestling in all sports. and twenty seven (127) female, three hundred and twenty nine (329) male, (overall 456) from physical education and sport departmensts in Atatürk University were involded in this study. The injured body regions of athletes were determined by a questionare. The injury rates in male and female athletes were 70.82 % and 71.65 %, respectively. According to branches injuries rates were 81.41 % in basketballers,77.98 % in volleyballers, 66.98 % in footballers, 62.08 % in wrestlers and 57.14 % in runners. ‹t was found that the most injuries were in foot and ankle regions except wrestling in all sports.


Kaynakça

  • 1. Atik, fi, Ayas, ‹, Güzeliş A. Spor Yaralanmaları Ve Menisküs Lezyonları. Spor Hekimliği Dergisi, 21 (3): 97-99, 1986
  • 2. Bulletin Information Sportive. Bruxelles 16-21, 1989.
  • 3. Dane fi, Can S, Karsan O. Sport Injuries In Right- And Left-Handers. Perceptual And Motor Skills, 89, 846-848, 1999.
  • 4. Dane, fi, Can, S, Karsan O. Relations Of Body Mass Index, Body Fat, And Power Of Various Muscles To Sport Injuries. Perceptual And Motor Skills, 95, 329-334, 2002.
  • 5. Doğan A. A, ‹mamoğlu O. Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sportif Yaralanma Sıklığı Ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler. Karadeniz Tıp Dergisi, 8 (3): 96-99, 1995.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman CAN>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Recep GÜRSOY>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Naci EZİRMİK Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Şenol DANE Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Can, S. , Gürsoy, R. , Ezirmik, N. & Dane, Ş. (2003). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SPOR YARALANMALARI . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 59-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304935

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.