Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PROFESYONEL ERKEK BASKETBOLCULARIN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE MAÇ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI (İzmir İli Örneği)

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 51 - 60, 01.01.2004

Öz

Bu çalışmanın amacı, üst düzeyde basketbol oynayan profesyonel erkek basketbolcuların sezon boyunca gösterdikleri başarı ya da başarısızlığın bir ölçütü olarak kabul edilen MVP (Most Value Player-En Değerli Oyuncu) puanlarının elde edilmesine etkisinin olabileceğini düşündüğümüz durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile maç başarısı arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Çalışmanın örneklem grubunu İzmir ilindeki Türkiye Basketbol Erkekler 1. ve 2. liginde yer alan Göztepe, Karşıyaka ve Altay takımlarında oynayan, yaşları 19-36 arasında değişen 41 erkek basketbolcu oluşturmaktadır. 2002-2003 sezonu boyunca bu takımların oynadıkları maçlar izlenmiş, oyuncuların her maç istatistikleri tutulmuş ve bu istatistikler MVP skalasına dökülerek her oyuncu için MVP puanı elde edilmiştir. Ayrıca istatistiklerden her oyuncunun maç başına ortalama oynama süresi hesaplanmıştır. Bu dönem içinde tüm oyunculara, kaygı düzeylerini belirlemek için Spielberger Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri uygulanmıştır. Araştırmamızda elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme Mann-Whitney U testi ile Spearman Korelasyon uygulanarak yapılmıştır. Konuya ilişkin analizlere bakıldığında, MVP puanları ile sürekli kaygı puanları arasında (r=-0.280), MVP puanları ile durumluk kaygı puanları arasında (r=0.034) anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Profesyonel erkek basketbolcuların MVP puanları ile oynadıkları süreler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.722; p<0.05). Ayrıca oyuncuların oynadıkları süreler ile sürekli kaygı puanları arasında (r=-0.353), oynadıkları süreler ile yaşları arasında (r= 0.413) anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Profesyonel erkek basketbolcuların başarısız ve başarılı gruplarının yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda oynadıkları süreler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). profesyonel erkek basketbolcuların başarısız ve başarılı gruplarının sürekli kaygı puanları arasında ve profesyonel basketbolcuların başarılı ve başarısız gruplarının durumluluk kaygı puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05).

Kaynakça

  • 1. Cattell, R.B. (Ed) The Scientific Analysis of Personality , Baltimore, Maryland: Penquin Press, 1967:PP 121.
  • 2. Cox, R.H. (Ed) Sport Psychology Concepts and Applications , Dubuque: Wm. C. Brown Publishers, 1994.
  • 3. Cratty, B.J. (Ed) Psychology in Contemporary Sport , Prentice Hall, New Jersey, 1974:PP 185-198
  • 4. Jerrv, R., Asken, M. J. (Eds) The Sport Pschology The Psychological Health of the Athlete, Newyork, 1987: PP 199- 204
  • 5. Jones, G. (Ed) Stres and Anxiety , Bull J.S. Sport Psychology, A self-help Guide, The croswood Press, Great Britain, 1991:PP 44.

A RESEARCH OF RELATION BETWEEN ANXIETY AND SUCCESS IN GAME OF MALE PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 51 - 60, 01.01.2004

Öz

The purpose of this study was to find relationship among the success of the high profile male Professional basketball players their anxiety. This relationship would be useful to calculate the MVP points, which are used to measure the success of aforementioned players within a basketball season. In this study, the test group was selected among players, ages between 19 and 36, of the first and second league teams, Göztepe, Karşıyaka and Altay of İzmir. Through the 2002-2003 basketball season, these teams were observed, the performance of the players were recorded and MVP points were calculated for each player on the MVP scale. In addition to this, the time each player spends in the game has been recorded. During this process, ‘Spielberger Trait-state Anxiety Inventory’ is applied to determine anxiety levels. Anlysis of the study was done by using SSPS 10.0 statistical paket program working under Windows 98. Evulation was done by using Mann Whitney test and Spearman Correlation Analysis Techniques. According the results of the analysis, a meainingful correlation could not be determined between MVP points and trait anxiety points (r = -0.280) and between MVP points and state anxiety points (r=0.034) (p> 0.05). for the professional male basketball payers, a correlation is found between the MVP points and the time spent in a game (r 0.722; p<0.05). in addition to this, a correlation is found between the time a player spends in a game and trait anxiety points (r=-0.353), between the time a player spends ina game and his age (r=0.413; p<0.05). As a result of the Mann-Whitney Test performed on successful and unsuccessful professional male basketball players, it is found out that, there was a differences between the time a spent in agame (p<0.05). the time difference could not be determined between the successful and unsuccessful players in terms of the trait anxiety points (p>0.03) and state anxiety points (p>0.05).

Kaynakça

  • 1. Cattell, R.B. (Ed) The Scientific Analysis of Personality , Baltimore, Maryland: Penquin Press, 1967:PP 121.
  • 2. Cox, R.H. (Ed) Sport Psychology Concepts and Applications , Dubuque: Wm. C. Brown Publishers, 1994.
  • 3. Cratty, B.J. (Ed) Psychology in Contemporary Sport , Prentice Hall, New Jersey, 1974:PP 185-198
  • 4. Jerrv, R., Asken, M. J. (Eds) The Sport Pschology The Psychological Health of the Athlete, Newyork, 1987: PP 199- 204
  • 5. Jones, G. (Ed) Stres and Anxiety , Bull J.S. Sport Psychology, A self-help Guide, The croswood Press, Great Britain, 1991:PP 44.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Ocak
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer AKTAŞ Bu kişi benim

Türkiye


Gökhan ÇOBANOĞLU Bu kişi benim
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ


İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3259-7820

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2004
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2003
Kabul Tarihi 15 Mart 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aktaş, Z. , Çobanoğlu, G. & Yazıcılar Özçelik, İ. (2004). PROFESYONEL ERKEK BASKETBOLCULARIN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE MAÇ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI (İzmir İli Örneği) . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 51-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27979/304693

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.