Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bayan Futsal Oyuncularında Flamingo ve Stork Denge Testinin Karşılaştırılması ile Kassal Kuvvetin Testler Üzerine Etkisi

Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 3, 181 - 188, 01.07.2019

Öz

Flamingo ve Stork statik denge testleri klinik ve rehabilitasyon süreçlerinde statik dengeyi ölçmek için kullanılan en yaygın testler arasındadır. Şu ana kadar bu iki testi birbiriyle kıyaslayan çok az çalışma mevcuttur. Çalışmada bu iki testi karşılaştırmak için 14 amatör bayan futsal oyuncusu çalışmaya katılmıştır. Katılımcıların statik denge becerilerinin yanında izokinetik dinamometre aracılığıyla ayak bileği plantar fleksörlerinin maksimum istemli konsantrik tork (MİKT) değerleri alınmıştır. Tüm katılımcılar test prosedürü hakkında bilgilendirilmiştir. Denge skorlarından 3 ölçümden en iyi skor kaydedilmiştir.  MİKT değerleri ise 60 derece/saniye açısal hızla yapılan 10 tekrar sonrası en iyi tork değeri kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin istatiksel analizinde Spearman korelasyon analizi testi kullanılmıştır. Çalışma sonucu olarak testlerin skorları arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaz iken Stork denge testinde kassal kuvvet ile denge skorları arasındaki kuvvetli ilişki bulgulanmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR1. Akgül, A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları” (2. Baskı). Emek Ofset Ltd. Şti. Ankara.
 • 2. Atwater SW, Crowe TK, Deitz JC, Richardson PK. (1990). Interrater and test-retest reliability of two pediatric balance tests. Physical Therapy, 70(2), 79–87.
 • 3. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath HM. (2007). Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes. Journal of Athletic Training, 42(1), 42-6.
 • 4. Brown C, Padua D, Marshall SW, Guskiewicz K. (2008). Individuals with mechanical ankle instability exhibit different motion patterns than those with functional ankle instability and ankle sprain copers. Clinical Biomechanics, 23(6), 822–31.
 • 5. Clark RA, Bryant AL, Pua Y, McCrory P, Bennell K, Hunt M. (2010). Validity and reliability of the Nintendo Wii Balance Board for assessment of standing balance. Gait Posture,31(3), 307-310.
 • 6. Jakobsen MD, Sundstrup E, Krustrup P, Aagaard P. (2011). The effect of recreational soccer training and running on postural balance in untrained men. European Journal of Applied Physiology. 111(3):521-30.
 • 7. Johnson BL, Nelson JK. (1979). Practical measurements for evaluation in physical education. (4th Edition) Minneapolis: Burgess.
 • 8. Bittencourt NFN, Marco GMA, Dos Anjos TS, D'Alessandro D, Silva AA, Fonseca ST. (2005) .Isokinetic muscle evaluation of the knee joint in athletes of the Under-19 and Under-21 Male Brazilian National Volleyball Team. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 11(6),331-336.
 • 9. Pantan K, Arulsingh W, Oliver J, Sinha, M, Rahman M. (2015). A study to associate the Flamingo Test and the Stork Test in measuring static balance on healthy adults The Foot and Ankle Online Journal, 8(3), 4.
 • 10. Riemann BL, Lephart SM. (2002). The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of functional joint stability. Journal of athletic training, 37(1), 71.
 • 11. Shumway-Cook A, Gruber W, Baldwin M, Liao S. (1997). The effect of multidimensional exercise on balance, mobility and risk for falls in community dwelling older adults. Physical Therapy, 77(1), 46-57.
 • 12. Schmitz R, Arnold B. (1998). Intertester and intratester reliability of a dynamic balance protocol using the Biodex Stability System. Journal of Sport Rehabilitation, 7(2), 95–101.
 • 13. Tsigilis N, Douda H, Tokmakidis SP. (2002). Test-retest reliability of the Eurofit test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills, 95(3), 1295-1300.
 • 14. Willems T, Witvrouw E, Verstuyft J, Vaes P, De Clercq D. (2002). Proprioception and Muscle Strength in Subjects With a History of Ankle Sprains and Chronic Instability. Journal of Athletic Training, 37(4): 487–493.
 • 15. Winter DA. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. Gait and Posture, 3(4), 193–214.

Comparison of Flamingo and Stork Balance Test Among Female Futsal Players and the Effect of Muscle Force on Tests

Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 3, 181 - 188, 01.07.2019

Öz

Flamingo and Stork Tests are most common tests used in measuring static balance in clinical field and rehabilitation process. To date a few studies were conducted to assess association between these tests. 14 female futsal team players participated the study to be assessed this association. Near Flamingo and Stork tests the ankle dorsal-plantar flexion maximum voluntary concentric torques were taken using isokinetic dynamometer (MVCT) to evaluate wheter muscle force is a factor during postural control in application of tests. The balance tests were repeated three times and best scores recorded as data. For isokinetic measurements after 10 repeats of maximum torque value with 60 degree/second angular speed best value was recorded. In data analysis Spearman rank correlation test was used. It was determined that there is no correlation between the scores of Stork and Flamingo Tests but strong correlation between the scores of Stork Balance Test and the ankle MVCT of plantar flexors.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR1. Akgül, A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları” (2. Baskı). Emek Ofset Ltd. Şti. Ankara.
 • 2. Atwater SW, Crowe TK, Deitz JC, Richardson PK. (1990). Interrater and test-retest reliability of two pediatric balance tests. Physical Therapy, 70(2), 79–87.
 • 3. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath HM. (2007). Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes. Journal of Athletic Training, 42(1), 42-6.
 • 4. Brown C, Padua D, Marshall SW, Guskiewicz K. (2008). Individuals with mechanical ankle instability exhibit different motion patterns than those with functional ankle instability and ankle sprain copers. Clinical Biomechanics, 23(6), 822–31.
 • 5. Clark RA, Bryant AL, Pua Y, McCrory P, Bennell K, Hunt M. (2010). Validity and reliability of the Nintendo Wii Balance Board for assessment of standing balance. Gait Posture,31(3), 307-310.
 • 6. Jakobsen MD, Sundstrup E, Krustrup P, Aagaard P. (2011). The effect of recreational soccer training and running on postural balance in untrained men. European Journal of Applied Physiology. 111(3):521-30.
 • 7. Johnson BL, Nelson JK. (1979). Practical measurements for evaluation in physical education. (4th Edition) Minneapolis: Burgess.
 • 8. Bittencourt NFN, Marco GMA, Dos Anjos TS, D'Alessandro D, Silva AA, Fonseca ST. (2005) .Isokinetic muscle evaluation of the knee joint in athletes of the Under-19 and Under-21 Male Brazilian National Volleyball Team. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 11(6),331-336.
 • 9. Pantan K, Arulsingh W, Oliver J, Sinha, M, Rahman M. (2015). A study to associate the Flamingo Test and the Stork Test in measuring static balance on healthy adults The Foot and Ankle Online Journal, 8(3), 4.
 • 10. Riemann BL, Lephart SM. (2002). The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of functional joint stability. Journal of athletic training, 37(1), 71.
 • 11. Shumway-Cook A, Gruber W, Baldwin M, Liao S. (1997). The effect of multidimensional exercise on balance, mobility and risk for falls in community dwelling older adults. Physical Therapy, 77(1), 46-57.
 • 12. Schmitz R, Arnold B. (1998). Intertester and intratester reliability of a dynamic balance protocol using the Biodex Stability System. Journal of Sport Rehabilitation, 7(2), 95–101.
 • 13. Tsigilis N, Douda H, Tokmakidis SP. (2002). Test-retest reliability of the Eurofit test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills, 95(3), 1295-1300.
 • 14. Willems T, Witvrouw E, Verstuyft J, Vaes P, De Clercq D. (2002). Proprioception and Muscle Strength in Subjects With a History of Ankle Sprains and Chronic Instability. Journal of Athletic Training, 37(4): 487–493.
 • 15. Winter DA. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. Gait and Posture, 3(4), 193–214.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertuğrul ÇAKIR
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-4332-4537
Türkiye


Nurper ÖZBAR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0931-5263

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 18 Mart 2019
Kabul Tarihi 10 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çakır, E. & Özbar, N. (2019). Bayan Futsal Oyuncularında Flamingo ve Stork Denge Testinin Karşılaştırılması ile Kassal Kuvvetin Testler Üzerine Etkisi . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 24 (3) , 181-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/46668/541259

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.