Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 76 2018-04-30

Energy and Exergy Analysis of A Triple-effect Absorption Refrigeration System Based on Generators
Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi

Kenan SAKA [1] , İbrahim Halil YILMAZ [2] , Taha Tuna GÖKSU [3]


Today, even if the increasing energy security problem has brought about system designs having negative effects on the environment, the clean energy sustaining systems have come out the forefront. Absorption refrigeration systems are electricity saving systems, which reduce the electricity consumption to a minimum compared to vapor compression systems. These systems can be designed as half, single, double and triple effect to increase the performance. Increasing the number of effects increases the performance of absorption systems as well as the number of system components which leads to more complicated and precise systems to be controlled. In this study, the thermodynamic analysis of a triple effect series flow lithium bromide-water absorption refrigeration system was made using the Engineering Equation Solver (EES) program, and the obtained simulation results was verified with the literature. It was shown that energy and exergy coefficient of performance (COP and ECOP) increase with the increase of the low pressure generator temperature and decreases with the increase of the high pressure generator and medium pressure generator temperatures. The increase in the condenser and absorber temperatures was found to have an adverse effect on the COP.

Günümüzde artan enerji güvenlik problemi, beraberinde çevreye olumsuz tesiri olan sistem tasarımlarını ortaya koymuş olsa da temiz enerji sağlayan sistemler zamanla ön plana çıkmıştır. Soğurmalı soğutma sistemleri elektrik tasarruflu sistemler olduklarından buhar sıkıştırmalı sistemlere göre elektrik tüketimini en aza indirgerler. Bu sistemler sistem performansını arttırmak üzere yarım, tek, çift ve üç kademeli olmak üzere tasarlanabilmektedirler. Kademe sayısındaki artış, soğurma sistemlerini daha verimli hale getirmekle beraber sistem bileşeni sayısını arttırarak daha karmaşık ve hassas sistemlerin kontrol edilmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, lityum bromür-su eriyiği ile çalışan üç kademeli seri akışlı bir soğurmalı soğutma sisteminin termodinamik analizi Engineering Equation Solver (EES) programı yardımıyla yapılmış ve elde edilen benzetim sonuçları literatürle doğrulanmıştır. Enerji ve ekserji soğutma tesir katsayısının (STK ve ESTK) düşük basınçlı kaynatıcı sıcaklığının artmasıyla birlikte arttığı, orta basınçlı kaynatıcı ile yüksek basınçlı kaynatıcı sıcaklıklarının artmasıyla beraber azaldığı görülmüştür. Yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının artmasının STK’ya olumsuz etki yaptığı görülmüştür. 

 • [1]. Yamankaradeniz, R., Horuz, İ., Kaynakli, Ö., Coskun, S., and Yamankaradeniz, R., Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları. Dora Yayın Evi, Bursa, 2013.
 • [2]. Pastakkaya, B., Bir konutun ısıtılması ve soğutulmasında güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu sistemlerin kullanılması. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012, Bursa.
 • [3]. Gebreslassie, B. H., Medrano, M., and Boer, D. Exergy analysis of multi-effect water-LiBr absorption systems: From half to triple effect. Renewable Energy, 2010. 35: 1773-1782. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.01.009
 • [4]. Farshi, L. G., Ferreira, C. A. I., Mahmoudi, S. M. S., and Rosen, M. A., First and second law analysis of ammonia/salt absorption refrigeration systems, International Journal of Refrigeration, 2014. 40: 111-121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.11.006
 • [5]. Kaynaklı, Ö., Saka, K., and Kaynaklı, F., Absorbsiyonlu soğutma sisteminde farklı eriyiklerin kullanılabilirliği ve performans değerlerinin incelenmesi, In: Proceedings of the 11th International HVAC+R Technology Symposium, İstanbul, 2014, 108-115.
 • [6]. Srikhirin, P., Aphornratana, S., and Chungpaibulpatana, S., A review of absorption refrigeration technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2001. 5(4), 343-372. DOI: https://doi.org/10.1016/S1364-0321(01)00003-X
 • [7]. Horuz, I., and Callander, T. M. S., Experimental investigation of a vapor absorption refrigeration system. International Journal of Refrigeration, 2004. 27(1), 10-16. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-7007(03)00119-1
 • [8]. Hilali, I., and Söylemez, M. S., An application of engine exhaust gas driven cooling system in automobile air-conditioning system. Journal of Thermal Science and Technology, 2015. 35(1), 27-34.
 • [9]. Aliane, A., Abboudi, S., Seladji, C., and Guendouz, B., An illustrated review on solar absorption cooling experimental studies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016. 65: 443-458. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.012
 • [10]. Farshi, L. G., Mahmoudi, S. M. S., and Rosen, M. A., Analysis of crystallization risk in double effect absorption refrigeration systems, Applied Thermal Engineering, 2011. 31: 1712-1717. DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2011.02.013
 • [11]. Saka, K., Yamankaradeniz, N., Kaynaklı, F., and Kaynaklı, Ö., Hava Soğutmalı Çift Kademeli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Enerji Ve Ekserji Analizi, In: Proceedings of the 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 2015, 1135-1151.
 • [12]. Kaynakli, O., Saka, K., and Kaynakli, F., Energy and Exergy Analysis of a Double Effect Absorption Refrigeration System Based on Different Heat Sources, Energy Conversion and Management, 2015, 106: 21-30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.09.010
 • [13]. Mostafavi, M., and Agnew, B., The impact of ambient temperature on lithium bromide-water absorption machine performance, Applied Thermal Engineering, 1996. 16: 515-522. DOI:https://doi.org/10.1016/1359-4311(95)00004-6
 • [14]. Chua, H. T., Toh, H. K., Malek, A., Ng, K. C. and Srinivasan, K., Improved thermodynamic property field of LiBr-H2O solution, International Journal of Refrigeration, 2000, 23: 412-429. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-7007(99)00076-6
 • [15]. Saka, K., Yılmaz, İH., and Kaynakli O., Investigation on Double Effect Dual-heat Mode Absorption Refrigeration System, In: Proceedings of the XII. International HVAC+R Technology Symposium, İstanbul, 2016, 123-129.
 • [16]. Yılmaz, İH., Saka, K., and Kaynakli O., Influence of the Equilibrium Temperature in the Double Stage of the Absorption Refrigeration System, In: Proceedings of the 8th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), Afyonkarahisar, 2016, 46-51.
 • [17]. Yılmaz, İH., Saka, K., and Kaynakli O., A thermodynamic evaluation on high pressure condenser of double effect absorption refrigeration system. Energy, 2016. 113: 1031-1041. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.07.133
 • [18]. Kaushik, S. C., and Arora, A., Energy and exergy analysis of single effect and series flow double effect water-lithium bromide absorption refrigeration systems, International Journal Of Refrigeration, 2009, 32, 1247-1258. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2009.01.017
 • [19]. Gomri, R., and Hakimi, R., Second law analysis of double effect vapour absorption cooler system, Energy Conversion and Management, 2008, 49: 3343-3348. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2007.09.033
 • [20]. Grossman, G., Wilk, M., and DeVault, R. C., Simulation and performance analysis of triple-effect absorption cycles, ASHRAE Transactions, 1994. 100(2): 452-62.
 • [21]. Kaita, Y., Simulation results of triple-effect absorption cycles. International Journal of Refrigeration, 2002. 25: 999-1007. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-7007(01)00100-1
 • [22]. Gomri, R., Thermodynamic evaluation of triple effect absorption chiller. Thermal Issues in Emerging Technologies, ThETA 2, 2008, Cairo, Egypt. DOI: https://doi.org/10.1109/THETA.2008.5188778
 • [23]. Maryami, R. and Dehghan, A.A., An exergy based comparative study between LiBr/water absorption refrigeration systems from half effect to triple effect. Applied Thermal Engineering, 2017. 124: 103-123. DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.05.174
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Makine
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-2296-894X
Yazar: Kenan SAKA

Orcid: orcid.org/0000-0001-7840-9162
Yazar: İbrahim Halil YILMAZ (Sorumlu Yazar)

Orcid: orcid.org/0000-0002-2334-1698
Yazar: Taha Tuna GÖKSU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018

Bibtex @konferans bildirisi { gmbd419637, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD)}, issn = {2149-4916}, eissn = {2149-9373}, address = {Eti Mh. Ali Suavi Cd. Birecik. Sk. No:1 Gazi İş Merkezi Ofis No:98 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Aydın KARAPINAR}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {67 - 76}, doi = {}, title = {Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi}, key = {cite}, author = {Saka, Kenan and Yılmaz, İbrahim Halil and Göksu, Taha Tuna} }
APA Saka, K , Yılmaz, İ , Göksu, T . (2018). Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) , 4 (1) , 67-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/36833/419637
MLA Saka, K , Yılmaz, İ , Göksu, T . "Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi" . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 (2018 ): 67-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/36833/419637>
Chicago Saka, K , Yılmaz, İ , Göksu, T . "Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 (2018 ): 67-76
RIS TY - JOUR T1 - Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi AU - Kenan Saka , İbrahim Halil Yılmaz , Taha Tuna Göksu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 76 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-4916-2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi %A Kenan Saka , İbrahim Halil Yılmaz , Taha Tuna Göksu %T Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi %D 2018 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) %P 2149-4916-2149-9373 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Saka, Kenan , Yılmaz, İbrahim Halil , Göksu, Taha Tuna . "Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 / 1 (Nisan 2018): 67-76 .
AMA Saka K , Yılmaz İ , Göksu T . Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi. GMBD. 2018; 4(1): 67-76.
Vancouver Saka K , Yılmaz İ , Göksu T . Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD). 2018; 4(1): 67-76.
IEEE K. Saka , İ. Yılmaz ve T. Göksu , "Üç-kademeli Bir Soğurmalı Soğutma Siteminde Kaynatıcılara Bağlı Enerji ve Ekserji Analizi", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), c. 4, sayı. 1, ss. 67-76, Nis. 2018