Başeditör
Ad: Prof.Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU
E-posta: fbedergi@gazi.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: Editorial Office
E-posta: fbedergi@gazi.edu.tr