Özel Sayı

Cilt: 9 - Sayı: 2

Özel Sayı Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

9. Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh Beam

21357download