Amaç ve Kapsam

Journal EMI'nin temel amacı, girişimcilik, iktisadi, idari ve sosyal bilimlerde özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır.

The main purpose of Journal EMI is to contribute to the publication of original and innovative scientific studies in entrepreneurship, economics, administrative and social sciences.

Journal EMI, 2017 yılından itibaren yılda 2 kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve indeksli bilimsel  bir dergidir. Ücretsizdir. Dergide Türkçe ve/veya İngilizce uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Journal EMI is an international peer-reviewed and indexed scientific journal published electronically twice a year since 2017. It is free. The journal includes applied or theoretical studies, analyzes and evaluations, and quantitative and qualitative research in Turkish and/or English.


images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

csm_by-nc_236c5d22ce.png