Amaç

Journal EMI'nin temel amacı, girişimcilik, iktisadi, idari ve sosyal bilimlerde özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Journal EMI, 2017 yılından itibaren yılda 2 kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve indeksli bilimsel  bir dergidir. Ücretsizdir.

Dergide Türkçe ve/veya İngilizce uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.