International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-3970 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Himmet KARADAL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi


    Creative Commons Lisansı        

Journal EMIUluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergi olup, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır. 

Journal EMI, girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

ÖNEMLİ DUYURU:

Etik Kurul Onayı

2020 yılında uygulanmak üzere Dergimize yayınlanma talebiyle gönderilmiş olan çalışmalar için TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinin Etik kurallar başlıklı 8. Maddesinde yer alan hususlara tam olarak uyulması gerekmektedir.

Niteliği itibariyle etik kurul onayı zorunlu olan makalelerin etik kurul onayı alınmadan Dergimizde yayınlanması mümkün değildir. 

Makale Çağrısı:

Cilt: 4, Sayı: Özel Sayı 1 için Erken Görünüm yayınlanmıştır. 

Cilt: 4, Sayı: 7 için makale kabulü başlamıştır. 

Journal EMI'nin tarandığı İndeksler

Asos Indeks, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Google Scholar, OpenAIRE, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Ideal Online, JIFACTOR

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

e-ISSN 2602-3970 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Himmet KARADAL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi
Cover Image


    Creative Commons Lisansı        

Journal EMIUluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergi olup, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır. 

Journal EMI, girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

ÖNEMLİ DUYURU:

Etik Kurul Onayı

2020 yılında uygulanmak üzere Dergimize yayınlanma talebiyle gönderilmiş olan çalışmalar için TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinin Etik kurallar başlıklı 8. Maddesinde yer alan hususlara tam olarak uyulması gerekmektedir.

Niteliği itibariyle etik kurul onayı zorunlu olan makalelerin etik kurul onayı alınmadan Dergimizde yayınlanması mümkün değildir. 

Makale Çağrısı:

Cilt: 4, Sayı: Özel Sayı 1 için Erken Görünüm yayınlanmıştır. 

Cilt: 4, Sayı: 7 için makale kabulü başlamıştır. 

Journal EMI'nin tarandığı İndeksler

Asos Indeks, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Google Scholar, OpenAIRE, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Ideal Online, JIFACTOR

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries Last Issue
Volume 4 - Issue Özel Sayı 1 - Nov 13, 2020
 1. YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 1 - 18
  Gamze SART
 2. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İŞGÜCÜ VE MESLEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 19 - 34
  Özgür ÇARK
 3. A STUDY ON ROLE OF THE JOB BURNOUT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED INSTRUMENTAL CLIMATE AND TURNOVER INTENTION
  Pages 35 - 49
  İ̇brahim YALÇIN , Kujtim HAMELİ
 4. TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİ YAZINI (1996 -2020): PANDEMİ ÖNCESİ GÖRÜNÜM, PANDEMİ SONRASI İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR Mİ?
  Pages 50 - 71
  Hatice BAYSAL BAYSAL
 5. KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ KURMA SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ: ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ
  Pages 72 - 94
  Yücel EROL , Aslı ÇİÇEK
 6. AİLE ŞİRKETLERİNDE KADIN YÖNETİCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ
  Pages 95 - 115
  Ayşegül ERTUĞRUL AYRANCI , Gizem ARI
 7. THE SMART CITY: SUGGESTION OF A SOFTWARE FOR SAFETY MODEL REPORT
  Pages 116 - 125
  Nina ALAAMİ , Savaş S. ATEŞ , Sinan ÜNLÜ
 8. REKABET GÜCÜ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Pages 126 - 144
  Hülya BULUT , Ali Rıza DOĞAN
 9. YÜKSEK DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÖDENEKLERİ VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ
  Pages 145 - 161
  Duygu HIDIROĞLU
 10. DIŞ KAYNAKLI FİNANSAL DESTEK DÜZEYİNİN AR-GE HARCAMALARI, İNOVASYON VE REKABET ENDEKSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: RİSK SERMAYESİ
  Pages 162 - 181
  Gökçe TEKİN TURHAN
 11. AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 182 - 198
  Nebiye YAŞAR
 12. KUHN’U ANLAŞILIR KILMAK: BİLİMİN İLERLEME TARZI HAKKINDA DAHA ÖNCE ELE ALINANLARDAN FARKLI BİR SIRALAMAYA ULAŞMAK MÜMKÜN MÜ
  Pages 199 - 209
  Ekin AKDENİZ
 13. HİZMET İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İNOVASYONA ETKİSİ
  Pages 210 - 226
  Lina KARABETYAN
 14. HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE GELENEKSEL VE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI: ANALATİK BİR İNCELEME
  Pages 227 - 236
  Yaşar KÖSE