e-ISSN: 2602-3970
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Himmet KARADAL
Kapak Resmi
       

    Creative Commons Lisansı        

Journal EMIUluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergi olup, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır. 

Journal EMI, girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

ÖNEMLİ DUYURU:

Etik Kurul Onayı

2020 yılında uygulanmak üzere Dergimize yayınlanma talebiyle gönderilmiş olan çalışmalar için TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinin Etik kurallar başlıklı 8. Maddesinde yer alan hususlara tam olarak uyulması gerekmektedir.

Niteliği itibariyle etik kurul onayı zorunlu olan makalelerin etik kurul onayı alınmadan Dergimizde yayınlanması mümkün değildir. 

Makale Çağrısı:

Cilt: 6, Sayı: 10 için makale kabul süreci başlamıştır. 

Journal EMI'nin tarandığı İndeksler

  1. Index Copernicus
  2. Asos Indeks
  3. Scientific Indexing Services (SIS)
  4. CiteFactor
  5. Google Scholar
  6. OpenAIRE
  7. Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
  8. Ideal Online
  9. JIFACTOR

2021 - Cilt: 5 Sayı: 9


download18351  18352      18353   18354  18355   18356  18357     18358


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı