e-ISSN: 2602-3970
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Himmet KARADAL
Kapak Resmi
 

ÖZEL SAYI DUYURUSU:

Cilt: 7/ Özel Sayı 2; "22. Uluslararası İşletmecilik Kongresinde bildiri olarak sunulan çalışmalar öncelikli olarak, İşletmecilik ve Eğitim Bilimleri alanındaki çalışmalara açık olarak yayına alınmıştır.   


*Journal EMI, uluslararası hakemli ve alan indeksli bilimsel bir dergi olup, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

*Makale Ret ve İade Oranı: %36

DOI başvurumuz kabul edilmiş olup, yayınlanan makalelere DOI numarası verilmektedir.

INDEX Başvuruları: TR Dizin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Journal EMI'nin tarandığı indeksler (The articles in Journal EMI are indexed/abstracted in): *Index Copernicus, *ROAD (The Directory of Open Access Scholarly Resources), *ResearchBib, *Asos Indeks, *Scientific Indexing Services (SIS), *CiteFactor, *Google Scholar, *OpenAIRE, *Directory of Research Journals Indexing (DRJI), *Ideal Online, *JIFACTOR
------
Journal EMI; It is an internationally refereed and internationally indexed journal and has been published electronically as at least 2 issues since 2017. Publication language is Turkish & English.

Article Rejection and Return Rate: 36%

Our DOI application has been accepted and the articles to be published in our next issue will be given a DOI number.

Konferans Bildirisi

COVID-19 ETKİSİ İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE KRİZ YÖNETİMİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

SWARA ve ARAS Yöntemleri İle Personel Seçimi Sorununa Bütünleşik Bir Yaklaşım

images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com

JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.