e-ISSN: 2602-3970
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Himmet KARADAL
Kapak Resmi
       

csm_by-nc_236c5d22ce.png

*Journal EMI, uluslararası hakemli ve alan indeksli bilimsel bir dergi olup, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.
*Makale Ret ve İade Oranı: %36

DOI başvurumuz kabul edilmiş olup, gelecek sayımızda yayınlanacak makalelere DOI numarası verilecektir.
INDEX Başvuruları: TR Dizin, EBSCO, ERIHPLUS, SOBİAD, OAJI, Acar Index, Arastirmax Scientific Publication, ISI.

Dergimiz Rootindexing'de taranmaya başlanmıştır. 

Journal EMI'nin tarandığı indeksler (The articles in Journal EMI are indexed/abstracted in): *Index Copernicus, *ROAD (The Directory of Open Access Scholarly Resources), *ResearchBib, *Asos Indeks, *Scientific Indexing Services (SIS), *CiteFactor, *Google Scholar, *OpenAIRE, *Directory of Research Journals Indexing (DRJI), *Ideal Online, *JIFACTOR
------
Journal EMI; It is an internationally refereed and internationally indexed journal and has been published electronically as at least 2 issues since 2017. Publication language is Turkish & English.

Article Rejection and Return Rate: 36%

Our DOI application has been accepted and the articles to be published in our next issue will be given a DOI number.

2022 - Cilt: 6 Sayı: 11

images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

csm_by-nc_236c5d22ce.png