Açık Erişim & Telif Hakkı (Open Access Policy & Copyright)

Dergi Açık Erişim Politikası

JOURNAL EMI; bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

Bununla birlikte dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergiden yazılı izin alınması gereklidir.

Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (https://dergipark.org.tr/ijemi/archive) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

* Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaz.

Dergi Telif Hakkı Bildirimi

Creative Commons Lisansı
BY: Atıf - uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

NC: GayriTicari - Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Dergi yazar ya da yazarların herhangi bir kısıtlama olmaksızın yayın haklarını tutabilmelerine izin vermektedir.

Yazar(lar), dergide yayınlanmış makalelerini nihai versiyonlarını herhangi arşivleme ya da indeksleme sitelerine gönderebilirler.

---

Journal Open Access Policy

JOURNAL EMI; Since it adopts the principle that scientific research will be provided free of charge to humanity and increase the global sharing of knowledge, it provides open access.

However, the articles published in the journal, provided that they are cited in accordance with scientific ethics and rules, through the internet; It can be freely accessed, read, downloaded, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transferred as data to software and used for any legal purpose, without financial, legal or technical barriers. Written permission from the journal is required for commercial use of the content.

All of the studies published in our journal are open to free and continuous access in the archive of our journal (https://dergipark.org.tr/ijemi/archive), together with all their appendices.

* The authors are not charged an application and evaluation fee for the articles.

Journal Copyright Notice
Creative Commons License BY: Attribution - you must provide the appropriate information, the link to the license, and, if changes have been made, the change information. You may perform these actions in accordance with you, provided that the licensor approves you or your use.

NC: Non-Commercial - You may not use this material for commercial purposes.

The journal allows the author or authors to keep their publication rights without any restrictions.
Author(s) can send the final versions of their articles published in the journal to any archiving or indexing sites.

images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

csm_by-nc_236c5d22ce.png