Açık Erişim & Telif Hakkı (Open Access Policy & Copyright)

Dergi Açık Erişim Politikası

JOURNAL EMI; bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

Bununla birlikte dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergiden yazılı izin alınması gereklidir.

Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (http://dergipark.gov.tr/ijemi/archive) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

* Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaz.

Dergi Telif Hakkı Bildirimi

Creative Commons Lisansı
BY: Atıf - uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

NC: GayriTicari - Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Dergi yazar ya da yazarların herhangi bir kısıtlama olmaksızın yayın haklarını tutabilmelerine izin vermektedir.

Yazar(lar), dergide yayınlanmış makalelerini nihai versiyonlarını herhangi arşivleme ya da indeksleme sitelerine gönderebilirler.