Yayın İlkeleri (Principles of Orthography)

1.  JOURNAL EMI, her yıl Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez  elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

2.  Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.

3.  Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4.  Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

5. Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak e-dergi sistemine kayıt sekmesinden kayıt olduktan sonra (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi) sisteme kaynakçalar dahil eksiksiz olarak yüklenmelidir.

6.  Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

7.   Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).

8.  Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.

9.  Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.

10.  Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

11.  Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. 

12.  Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

---

1. JOURNAL EMI is an international peer-reviewed journal published electronically twice a year, in August and December.

2. Scientific and original articles that are directly or indirectly related to economics, business administration, public administration, finance, econometrics, labor economics, law and political science are accepted.

3. Articles submitted to the journal must not have been published elsewhere or sent for publication.

4. Articles must be in Turkish or English.

5. Articles should be prepared in accordance with our spelling rules and uploaded to the DergiPark system (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi) completely.

6. If there are too many typos and scientific conditions are not followed, the article will be rejected.

7. The articles submitted for publication in the journal first go through the preliminary evaluation of the Publication Commission. It is then sent to at least two referees for review in terms of content and format. The authors are not informed about the identities of the referees who evaluated the article, and the referees are not informed about who the article belongs to (Blind Refereeing).

8. It will decide whether to publish the article, to make corrections from the author, or to reject the article based on the evaluation from the referees.

9. The opinions in the articles published in the journal do not belong to the journal. All responsibility belongs to the owner of the articles.

10. It cannot be reproduced in any way without the permission of the journal.

11. No payment fee is paid to the authors of the articles published in the journal.

12. Articles that are not suitable for publication will not be evaluated.

images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

csm_by-nc_236c5d22ce.png