International Journal of Earth Sciences Knowledge and Applications
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5993 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ekrem KALKAN | http://www.ijeska.com/index.php/ijeska


International Journal of Earth Sciences Knowledge and Applications

e-ISSN 2687-5993 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ekrem KALKAN | http://www.ijeska.com/index.php/ijeska