Cilt: 2 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

“Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Dergisi” Düzce Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir yayını olup açık erişimli, bağımsız, çift kör hakemli geleneksel ve tamamlayıcı tıp dergisidir. Hakemlik politikası, ulusal ve uluslararası yönergeler göz önünde bulundurularak bağımsız, tarafsız ve çift kör incelemeye dayanmaktadır. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konuları üzerine nitelikli bilimsel deneysel ve klinik çalışmalar yayınlamayı amaçlamaktadır.

" Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Dergisi" nin yayın politikası geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Aromaterapi, Herbal Tıp, Ozon Terapi, Homeopati, Kupa Tedavi (Hacamat), Sülük Tedavi (Hirudoterapi), Mezoterapi, Hipnoz, Proloterapi, Osteopati, Maggot (Larva) Tedavi, Kayropraktik, Refleksoloji, Müzik Terapi) ile bu uygulamalarda kullanılan tıbbi bitkilerin, gıda takviyelerinin vb etkilerinin araştırıldığı preklinik ve klinik çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
Araştırma makalelerine ilave olarak vaka raporu, derleme, editör yazısı ve editoryal yorumlarına da yer verilecektir.
Dergi İngilizce dilinde makaleler yayınlamaktadır.
Gönderilen ve yayınlanan makaleler için herhangi bir yayın ücreti alınmaz.


Makale Hazırlama 
Kabul edilen dil İngilizcedir, İngilizce başlık, anahtar kelimeler ve özet hazırlanmalıdır. Makale teslimi yalnızca "https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijtcmr" adresindeki çevrimiçi makale yükleme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk önce sekreterlik tarafından kontrol edilecek ve dergi yazım kuralları için hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleriyle iade edilecektir.
Tüm makaleler Başlık Sayfası ve Ana Metin dosyası olarak ayrı ayrı hazırlanmalı ve resimler ve tablolar da ana metin içinde verilmelidir. Makaleler Microsoft Word® belgesi olarak 11 punto, iki yana yaslanmış, çift aralıklı ve "Times New Roman" karakteriyle yazılmalıdır.
Her makale için, tüm yazarlar tarafından imzalandığı şekliyle sisteme "Telif hakkı transferi" formunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Ana metindeki tüm kısaltmalar ilk kez kullanıldıkları yerde açık hali ile yazılmalı parantez içinde kısaltması verilmeli, sonraki metin içi kullanımlarında ise sadece kısaltma kullanılmalıdır. Ürün adı, üretici, şehir ve ülke bilgilerini içeren ürün bilgileri ana metinde parantez içinde verilmelidir.
İstatistiksel analiz, tıp dergilerinde istatistiki verilerin raporlanması kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ, Tıp dergilerine katkıda bulunanlar için istatistiksel yönergeler, Br Med J 1983: 7, 1489-93). İstatistiksel analize ilişkin bilgiler Materyal ve Metod bölümüne yazılmalı ve kullanılan yazılım kesin olmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) göre hazırlanır.

Başlık sayfası tıklayınız
Gönderilen tüm makaleler için ayrı bir "Başlık Sayfası" dosyası gönderilmelidir. Bu sayfa şunları içermelidir;
- Makalenin İngilizce başlığı, (Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, baş harfleri büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Times New Roman 14 pt.)
- Yazarların isimleri, kurumları, ORCID numaraları ve e-posta adresleri, ülkeleri
(OR ikonunun üzerine tıklandığında kişinin ORCID sitesine yönlendiren köprü bağlantısı eklenmelidir,
kişinin ADI-SOYADI üzerine tıklandığında mail adresine yönlendiren köprü bağlantısı eklenmelidir)
- Sorumlu yazarın adı, kurumu ORCID numarası ve e-posta adresi, 
- Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalar için kongrenin tam adı, yapıldığı tarih ve yer

Ana Metin dosyası tıklayınız
Metin dosyasının içeriği aşağıda özetlenmiştir ve Word'deki sayfa sonu işlevini kullanarak yeni bir sayfada başlamalıdır:
- İngilizce  başlık, 
- İngilizce Özet, 
- İngilizce anahtar kelimeler, 
- Giriş, 
- Materyal ve Metod, 
- Sonuçlar, 
- Tartışma, 
- Teşekkür (isteğe bağlı), 
- Referanslar, 

Özet
“Editöre Mektup” ve “Editörden Yorum” dışındaki tüm makalelerde en fazla 250 kelimeden oluşan İngilizce  özet bulunmalıdır.
“Özgün Araştırma” makalelerinin özetleri, Amaç, Materyal-Metod, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
“Derleme” ve “Olgu Sunumu” için yapılandırılmamış özet kabul edilmektedir. "Olgu Sunumu" için bir özet, bilimsel geçmişe sahip olgu sunumunun sunulması, davanın sunulması ve sonuç bölümlerini içermelidir.
Kısaltma, özet içinde mümkün olduğunca fazla kullanılmamalıdır. Sistem ayrıca, yüklenen metin dosyasının ilk sayfasının en üstünde makalenin başlığı olacak şekilde tekrar yüklenmelidir.

Anahtar Kelimeler 
Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelime ile gönderilmeli ve anahtar kelimeler İngilizce özetin hemen altında "Anahtar kelimeler" olarak yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar kelime olarak kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler, Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) ve TR Endeksi Anahtar Kelime Listesi veya Türkçe Bilim Terimleri (www.bilgiterimleri.com) veritabanları tarafından hazırlanan Tıbbi Konu Başlıkları (MeSH) arasından seçilmelidir. Çevrimiçi el yazması sistemine yüklenen anahtar kelimeler, metin dosyasının ilk sayfasında özetle birlikte yazılmalıdır.

Atıf ve kaynaklar:
Kaynaklar makalenin en sonunda Times New Roman 10 punto olarak verilmelidir.
Makalede JAMA (Journal of the American Medical Association) (AMA 10th edition) tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. JAMA tarzı atıf yöntemiyle ilgili bilgi için tıklayınız
Bu uygulamada yazarların tüm isimlerin görülebilmesi için uygulamanın DÜZENLE (EDIT) sekmesinde aşağıda belirtilen seçenekler tıklanmalıdır.
EndNote Uygulamasını Açın - Düzenle - Düzenle “JAMA” - Bibliyografya - Yazar listeleri - Kısaltılmış yazar adları - Tüm yazar adlarını listele (seçin) - sonra çıkın - “Kapatmadan önce EndNote JAMA dosyasındaki değişiklikler kaydedilsin mi?” - Evet - JAMACopy kaydet - sonra bir stil seçin - JAMA (JAMA'yı seçtiğinizde, JAMACopy seçebilirsiniz).
Eğer Uygulama kullanmıyorsanız JAMA stildekine benzer olarak, "tüm yazarların adı görülecek" şekilde referansları hazırlayınız.

1. Kaya E, Yilmaz I, Admis O, Oktay M, Bayram R, Bakirci S, Yaykasli KO, Kandis H, Saritas A, Katirci Y, Colakoglu S. Effects of erdosteine on alpha amanitin-induced hepatotoxicity in mice. Toxin Reviews. 2016;35(1-2):4-9.
2. Coşkun NC, Kaya E. Zehirli Mantar Toksinlerinin Analiz Yöntemleri. Konuralp Medical Journal/Konuralp Tip Dergisi. 2020;12(1).
3. Iqbal Z, Lateef M, Akhtar MS, Ghayur MN, Gilani AH. In vivo anthelmintic activity of ginger against gastrointestinal nematodes of sheep. Journal of Ethnopharmacology. 2006;106(2):285-287.
4. Li J, Ren X, Diao Y, Chen Y, Wang Q, Jin W, Zhou P, Fan Q, Zhang Y, Liu H. Multiclass analysis of 25 veterinary drugs in milk by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Food Chemistry. 2018;257:259-264.
5. Najafian Y, Hamedi SS, Farshchi MK, Feyzabadi Z. Plantago major in Traditional Persian Medicine and modern phytotherapy: a narrative review. Electron Physician. 2018;10(2):6390-6399.
6. Xu S, Tan J, Chen X, Chen X, Liang Y. Preparation of Synthetic Amanitin Epitope Imprinted Polymers via Thiol-ene Click Reaction for Recognition and Extraction α- and β-Amanitins from Mushrooms. Chromatographia. 2019;82(9):1355-1363.

YANLIŞ YAZILAN kaynak bilgilerinden yazar sorumludur.Makale türüne göre makale metni özellikleri
-Orijinal araştırma: Ana metin Giriş, Materyal ve Metod, Sonuçlar ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Orijinal araştırmanın sınırlamaları, engelleri ve yetersizlikleri, Tartışma bölümündeki sonuç paragrafından önce belirtilmelidir. Tartışma bölümünün son paragrafı makalenin son kısmı olarak tasarlanmalıdır.
-Derleme: Derlem hakkında bilgi biriktirmiş ve birikimi uluslararası yayın ve atıf sayısına yansıyan uzmanlar tarafından hazırlanan yazılı incelemelerdir. Yazarlar dergi tarafından da davet edilebilir. Nihai bilgi seviyesi veya konunun klinik kullanım için kullanımı için gelecekteki çalışmaları açıklayan, tartışan, değerlendiren ve yürüten bir formatta hazırlanmalıdır. Tanımlanmış bir alt başlık bölümü yoktur, ancak makalenin bölümleri yazar tarafından belirtilmelidir.
-Olgu Sunumu: Ana metin: Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma alt başlıkları.
-Editöryel Yorum: Brifingin amacı, bu araştırmada uzman olan bir yazar tarafından yorumlanmaktır. Yazarlar dergi tarafından seçilir ve davet edilir. Davetsiz editoryal yorumlar kabul edilmez.
- Editöre Mektup: Bildiriler daha önce yayınlanmış bir makalenin, ayrıntılı bir detayın veya eksik bölümlerin önemini tartışmak üzere bir editör mektubu olarak gönderilebilir. Makalenin bir numaralı referansı, yazılan mektubun ilanına ait olmalı ve metne dahil edilmelidir. Özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler ve diğer resimler kullanılmaz. Ana metin alt başlıklı olmalıdır. Maksimum referans sayısı ondan fazla olmalıdır.

ETİK SORUMLULUK

  • İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uygunluk aranır. Bu tip çalışmalarda yazarların, Materyal ve Metod bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
  • Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarların, Materyal ve Metod bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
  • Olgu sunumlarında hastalardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
  • Etik kurul onay bilgisi Materyal ve Metod bölümünde kurul adı, onay tarihi ve sayısı ile birlikte belirtilmelidir.
  • Eğer çalışmada direkt-indirekt ticari bağlantı veya maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.
  • Yazarlar çalışma ile ilgili kişisel ve finansal tüm ilişkilerin bildirilmesinden sorumludur. Makalenin başvurusu ve/veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığının açıkça beyan edilmesi gerekmektedir.
  • Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

    Dergimize çalışma gönderen tüm yazarlar gönderdikleri yazının hukuki sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

YAYIN ETİĞİ


Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Sorumlulukları


• “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:


• “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.


• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.


• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.


• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.


• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.


• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.


• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisine gönderilemez.


• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları


“International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:Genel görev ve sorumluluklarEditörler, “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisinde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:


• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,


• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,


• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,


• Düşünce özgürlüğünü destekleme,


• Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,


• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,


• Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler


• Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir.


• Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir.


• Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.Yazarlar ile ilişkiler


Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:


• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.


• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.


• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.


• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.


• "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.


• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.


Hakemler ile ilişkiler


Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:


• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.


• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.


• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.


• Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.


• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.


• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.


• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.


• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.


• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.


Yayın kurulu ile ilişkiler• Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır.


• Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir.
Ayrıca editörler;


• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.


• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.


• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.


• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.


• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.


Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler


Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.


Editoryal ve kör hakemlik süreçleri


Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.


Kalite güvencesi


Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.


Kişisel verilerin korunması


Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.


Etik kurul, insan ve hayvan hakları


Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.


Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem


Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.


Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak


Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.


Fikri mülkiyet haklarının korunması


Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.


Yapıcılık ve tartışmaya açıklık


Editörler;


• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.


Şikayetler


Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.


Politik ve Ticari kaygılar


Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.


Çıkar çatışmaları


Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisinin değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:


• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.


• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.


• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.


• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.


• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.


• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.


• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları


“International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:


• Editörler, “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisine gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.


• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.


• “International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisinde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.


• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız“International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research” dergisinde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen ijtcmr@yahoo.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

There is no publication charge for submitted and published articles.

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.