Yıl 2012, Cilt 0 , Sayı 21, Sayfalar 115 - 132 2012-09-07

Bu makalede Rus tarihi açısından önemli yere sahip olan Eski Zamanların Anlatısı kroniğinin İslam ve Müslümanlara bakış açısı ele alınmıştır. Aynı zamanda burada kronik yazarı­ nın Rusların Hıristiyanlığı seçimi konusunda ortaya koyduğu iddialar değerlendirilmiştir. İslam karşıtı algının temelleri ve Bizans Kilise düşüncesinin Rus Kilisesi'ne yansımalarına değinilmiştir.
Rus, Kilise, Ortodoks, Kronik, İslam, Hıristiyanlık, Vladimir
 • A. A. Şahmatov, Razıskaniya o Drevneyşikh Russkih Letopisnıh Svodah, Petersburg, 1908. (Eski Rus kronikleri Üzerine Araştırmalar)
 • A. Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917'ye Kadar, İkinci Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987.
 • A. V. Kartaşev, Oçerki po İstorii Russkoy Tserkvi, c. I , İzdatelstvo Terra, Moskova, 1993. (Rus Kilise Tarihi Üzerine Denemeler)
 • A. Hilmi , İslam Tarihi, (Hazreti Peygamberden Zamanımıza Kadar), İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1974.
 • B. Makariy, İstoriya Russkoy Tserkvi, Kniga Pervaya, Moskvoa, 1994. (Rus Kilise Tarihi)
 • Baki Adam, "Hıristiyanlık ve Diğer Dinler Maddesi," TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 17, 1998, s. 361
 • E. E. Golubinsky, İstoriya Russkoy Tserkvi, Birinci cilt, Moskova, 1901. (Rus Kilise Tarihi)
 • F. Aydın, "Batı'nın İslam Anlayışının Doğulu Kökenleri ya da Abdulmesih İshak el-Kindi'nin Risale'sinin Serencamı", Osmanlı ve Avrupa Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim, İstanbul, Eylül, 2010, s s. 189-252.
 • İ. Kraçkovskiy, Puteşestivie İbn-Fadlana na Volgu, Moskova,
 • İzdatekstvo Akademii Nauk SSSR, 1939. (İbn Fadlan'ın Volga Seyahati) İsmail Taşpınar, "Doğu'nun Son Kilise Babası Yuhanna ed-Dımaşki (649-749) ve İslam", M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2001/2), s. 23-54.
 • M . Aleşkovskiy, Povest Vremennikh Let, Sudba Literaturnogo Proizvedeniye v Drevney Rusi, Moskova, İzdatelstvo Nauka, 1971. (Eski Rusya'da Bir edebi eserin kaderi: Eski Zamanların Anlatısı)
 • M . D. Priselkov, İstoriya Russkogo Letopisaniya XI-XV v, Petersburg, 1996. (Rus Kroniklerinin Tarihi XI-XV. Yüzyıllar)
 • N . Muravev, "Podenya Konstantinopolya i Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v XV-XVI Stoletyah," Jurnal Maskovskiy Paytriarkhi, sy. 9, Moskova, 1953, s. 51-59. (İstanbul'un düşmesi ve Rus Ortodoks Kilisesi XV-XVI. yy)
 • Nuri Topaloğlu, "Hazreti Peygamber'in Zatı ve Eşyası ile Teberrük Meselesi", Hadis Teknikleri Dergisi, Cilt I , Sayı 1 , 2003, s. 71-95.
 • O. M . Rapov, "Kogda Khristianstvo Prişlo na Rus", Priroda, 1988\7, s. 66. (Hıristiyanlık ne zaman Rus topraklarına intikal etmiştir)
 • P. B. Başarin, "Retsenziya Na Knigu Vizantiyskiye Soçineniya ob İslame (Teksti, Perevodov i Kommentarii)", Pax Islamica, 1\2, 2009, s. 274. (Kitap incelemesi: Bizans'ın İslam hakkında eserleri)
 • Papa XVI. Benedictus, "Vıaggıo Apostolıco Dı sua Santıtâ Benedetto Xvı a München, Altöttıng e Regensburg" (9-14 Settembre 2006),
 • (IX), 12. 09. 2006, http://press.catholica.va/news_services/bulletin/ news/19962.php?index=19962&po_date=12.09.2006&lang=en#_ftn3.
 • Ramazan. Ş, İbn Fadlan Seyahatnamesi Tercümesi, İstanbul, Bedir Yayınevi, 1975.
 • V. N . Liyaknitsiy, " K Syujetu "Povesti Vremennıkh Let" O Vıbore Verı Knyazem Vladimirom", Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, İstoriya, 4\12, 2010, s. 116. (Kinyaz Vladimir'in Di n Seçimi üzerine Eski Zamanlar Anlatısından Kesitler)
 • Walter E. Kaegi, Bizans ve İlk İslam Fetihleri, Çev. Mehmet Özay, İstanbul Kaktüs Yayınları, 2000.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Nestor_the_Chronicler, 16 Temmuz 2011.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şir Muhammed DUVALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Eylül 2012

Bibtex @ { iuilah11078, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {115 - 132}, doi = {}, title = {Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı}, key = {cite}, author = {Duvalı, Şir Muhammed} }
APA Duvalı, Ş . (2012). Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (21) , 115-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11078
MLA Duvalı, Ş . "Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 115-132 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11078>
Chicago Duvalı, Ş . "Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 115-132
RIS TY - JOUR T1 - Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı AU - Şir Muhammed Duvalı Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 132 VL - 0 IS - 21 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı %A Şir Muhammed Duvalı %T Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı %D 2012 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 21 %R %U
ISNAD Duvalı, Şir Muhammed . "Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 21 (Eylül 2012): 115-132 .
AMA Duvalı Ş . Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 115-132.
Vancouver Duvalı Ş . Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 115-132.
IEEE Ş. Duvalı , "Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 21, ss. 115-132, Eyl. 2012