Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)

Yıl 2008, Cilt 37, Sayı 1, 1 - 12, 05.12.2007

Öz

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’ndeki pazarlama makalelerini içerik analizi kullanarak incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, 1972-2007 yılları arasında İşletme Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmış olan pazarlama ve pazarlama araştırmaları makalelerini incelemek ve makalelerin içeriklerini değerlendirerek pazarlama trendlerini belirlemektir. Pazarlamadaki trend ve gelişmeler farklı içerik kategorileri yardımıyla açıklanmıştır. Bu içerik kategorilerinin başlıcaları fiyatlandırma, reklam, ürün, pazarlama kavramı, pazarlama eğitimi, karar alma süreci, tüketici davranışı, endüstriyel pazarlama, modelleme, araştırma yöntemleri, uluslararası pazarlama, hizmet pazarlaması ve perakendeciliktir. Çalışma sonuçları, tüketici davranışı ve araştırma yöntemlerinin belirlenen dönemde yayınlanmış olan 65 pazarlama makalesinin temel kategorilerini oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışma sonuçları yayınlanan pazarlama ve pazarlama araştırmaları makale sayılarının yıllar itibariyle azaldığını da yansıtmaktadır

Kaynakça

 • A. Şireli, Fiyatlandırma hakkında muhtelif görüşler. İşletme Fakültesi Dergisi. 1, 1: 70-88 (1972).
 • A. Şireli, Ülkemizde fiyatlandırma ve tüketimin korunması. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 2: 83-92 (1978).
 • M. Karafakıoğlu, Psikolojik fiyatlar. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 271-278 (1975).
 • M. Karafakıoğlu, Talep elastikiyeti ve maliyetler arasındaki ilişki. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 279-284 (1975).
 • M. Karafakıoğlu, Psikolojik fiyatlandırma, İşletme Fakültesi Dergisi. 10, 2: 165-180 (1981).
 • K. Kurtuluş, Ülkemizde besin maddeleri fiyatlarının oluşması ve gelişmesi üzerine görüşler. İşletme Fakültesi Dergisi. 12, 1: 29-33 (1983).
 • A. K. Esirtgen, Advertising strategy an approach. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 3, 1: 268-281 (1974).
 • A. Şireli, Reklam programının hazırlanması. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 15-22 (1975).
 • M. Karafakıoğlu, Dış pazarlarda kullanılabilecek beş farklı mal-reklam bileşimi. İşletme Fakültesi Dergisi. 9, 2: 105-114 (1980).
 • İ. Kaya, Bankalarda pazarlama bileşenleri-tasarruf mevduatı ilişkileri. İşletme Fakültesi Dergisi. 10, 2, 201-224 (1981).
 • E. Okyay, Yeni mamul geliştirme sürecinin bir aşaması olarak pazar testleri, İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 257-270 (1975).
 • K. Kurtuluş, A critique of Dhalla and Yuspeh's article titled forget the product life cycle concept. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 5, 2: 23-26 (1976).
 • M. Dilber, U. Yavaş, Pazarlamada markaya bağlılık kavramı. İşletme Fakültesi Dergisi. 6, 2: 53-72 (1977).
 • Ö. Baybars, Pazarlama ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkilere bir bakış. İşletme Fakültesi Dergisi. 2, 2: 261-276 (1973).
 • M. Oktav, Türkiye’de pazarlama düşünce ve uygulamalarına genel bir bakış. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 1: 407-421 (1974).
 • L. Özden, Pazarlama düşüncesinin evrimi, İşletme Fakültesi Dergisi. 15, 2: 125-128 (1986).
 • Ö. B. Tek, Pazarlama fonksiyonları ve pazarlama sistemlerinin sentezi. İşletme Fakültesi Dergisi. 5, 2: 119-128 (1976).
 • A. Şireli, Gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan temel pazarlama meseleleri. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 1: 79-92 (1978).
 • E. Kaynak, Pazarlama ve gelişen ülkeler. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 2: 381-392 (1978).
 • K. Kurtuluş, Türkiye’de işletmecilik eğitimi yapan çeşitli kuruluşların ders başına ortalama öğrenci sayıları ile ilgili bir değerleme. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 1: 124-133 (1974).
 • K. Kurtuluş, Türkiye’de işletme eğitimi yapan çeşitli kuruluşların öğretim üye ve yardımcılarıyla ilgili nicel bir inceleme. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 2: 91-102 (1974).
 • K. Kurtuluş, Yüksek öğrenimde bilimsel araştırmanın önemi ve öğretilmesine ilişkin görüşler. İşletme Fakültesi Dergisi. 8, 1: 81-92 (1979).
 • T. Harcar, İşletme fakülte ve bölümlerindeki öğrencilerin meslek tercihleri fakülte ve cinsiyet faktörleri açısından ilgi. İşletme Fakültesi Dergisi. 22, 1: 111-128 (1993).
 • E. Okyay, Karar süreci ve ilişkinin katkısı (çev.). İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 2: 227-244 (1974).
 • K. Kurtuluş, Video Buying behavior: a survey study. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 14, 2: 7-16 (1985).
 • T. Harcar, Tüketici karar verme süreci. İşletme Fakültesi Dergisi. 14, 2: 81-92. (1985).
 • S. Dündar, Ö. Kılıç, Pazarlamada karar alma: karar alma süreci, önemi ve kapsamı. İşletme Fakültesi Dergisi. 23, 1: 173-184 (1994).
 • K. Kurtuluş, Describing the decision process of French and German tourist in Turkey. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 25, 2: 5-11 (1996).
 • K. Kurtuluş, Tüketici davranışı modellerinin değerlemesi ve bir öneri. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1, 91-120 (1975).
 • K. Kurtuluş, A research for association between shopping behavior and sources of information. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 2, 2: 63-74 (1973).
 • K. Kurtuluş, Evaluation of different approaches for market segmentation and proposal. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 2, 1: 114-120. (1973).
 • K. Kurtuluş, Satış bölgelerinin belirlenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 1: 213-236 (1978).
 • A. Şekerkaya, Sigara kullanan tüketicilerin kullandıkları sigara markasının imajına yönelik algılarına göre gruplandırılması. İşletme Fakültesi Dergisi. 32, 2: 29-50 (2003).
 • Ö. Kılıç, Tüketicinin tatmini ve şikayet davranışı: dayanıklı tüketim mamüllerinde tüketicinin şikayet davranışının araştırılması. İşletme Fakültesi Dergisi. 22, 2: 51-90 (1993).
 • C. A. Yüksel, Eczacıların reçetesiz ilaçlara karşı tutumlarında yer alan faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 30, 2: 7-27 (2001).
 • A. Şekerkaya, C. A. Yüksel, Tüketicilerin internete karşı tutumlarına göre kümeler halinde incelenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 31, 2: 7-29 (2002).
 • M. Gülmez, O. Kitapçı, Üniversite öğrencilerinin gazete okuma ve gazete satınalma davranışları: Cumhuriyet üniversitesinde bir uygulama. İşletme Fakültesi Dergisi. 33, 2: 133-149 (2004).
 • A. Şekerkaya, Tüketicinin koruması-1/şubat 1995 tarihli tüketicinin korunması yasası öncesi, tüketicinin korunması ve Türkiye-Avrupa topluluğu karşılaştırması. İşletme Fakültesi Dergisi. 26, 2: 101-119 (1997).
 • T. Öztürk, Pazarlama anlayışı ve tüketicinin korunması üzerine bir araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 9, 2: 115-138 (1980).
 • C. Uzkurt, Ö. Torlak, M. Özmen, İşletmeler için pazar bilgisi yeteneğinin önemi ve pazarlama performansına etkileri: 500 büyük firma üzerine bir araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 35, 2: 7-35 (2006).
 • K. Kurtuluş, Doğrusal öğrenme modeli ve pazarlama. İşletme Fakültesi Dergisi. 1, 1: 180-189 (1972).
 • K. Kurtuluş, Mikro-analitik model: pazarlama oyunu olarak simulasyon modeli. İşletme Fakültesi Dergisi. 1, 2: 75-84 (1972).
 • K. Kurtuluş, A stochastic linear programming model. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 2, 2: 118-121 (1973).
 • E. Kaynak, Model building approach in marketing-the shortcomings. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 6, 1: 219-234 (1977).
 • K. Kurtuluş, Decision theoretical analysis of multi-stage research proposals. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 5, 1: 43-56 (1976).
 • K. Kurtuluş, Pazarlama araştırmalarında örnekleme ve uygulamaya ilişkin başlıca sorunlar. İşletme Fakültesi Dergisi. 8, 2: 15-30 (1979).
 • İ. Kaya, T. Harcar, Refusal rate in telephone surveys and related factors: the case of Turkey. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 17, 2: 37- 42 (1988).
 • T. Harcar, Pazarlama yöneticisinin bilgi ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan yöntemler. İşletme Fakültesi Dergisi. 18, 2: 55-60 (1989).
 • K. Kurtuluş, An application of discriminant analysis in marketing. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 4, 2: 87-98 (1975).
 • K. Kurtuluş, Çok değişkenli varyans analizinin pazarlama sorunlarının çözümünde kullanılması ve bir örnek. İşletme Fakültesi Dergisi. 6, 1: 89-100 (1977).
 • S. Demirtel, Pazarlama araştırmalarında yeni bir istatistik tekniği-faktör analizi. İşletme Fakültesi Dergisi. 14, 2: 93-110. (1985).
 • K. Kurtuluş, Utilization of OR in Turkish industry. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 12, 2: 7-18 (1983).
 • Ö. Torlak, Üretici işletmelerde pazarlama maliyetlerinin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olacak şekilde pazarlama bilgi sisteminin geliştirilmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 17, 1: 75-92 (1988).
 • T. Harcar, R. Aksoy, Uzman sistemlerin pazarlama alanında uygulanması. İşletme Fakültesi Dergisi. 23, 1: 79-91 (1994).
 • M. Karabulut, 1950-1970 döneminde Türkiye-AET dış ticaretinin kantitatif analizi. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 2: 327-334 (1974).
 • M. Oktav, Uluslararası pazarlama etkinliklerinin değerlendirilmesinde yapın yaşam evresi kavramının yeri. İşletme Fakültesi Dergisi. 13, 1: 21-64 (1984).
 • T. Çavuşgil, Factors behind Japanese success in global markets. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 15, 1: 81-91 (1986).
 • A. Bardakçı, A brief introduction to the ultimate from of market segmentation-mass customization. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 33, 1: 39-50 (2004).
 • E. Borak, Hizmet pazarlama literatürü üzerine bir inceleme ve öneriler. İşletme Fakültesi Dergisi. 15, 1: 67-80 (1986).
 • Ö. Akat, Factors affecting the growth of international tourism. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University 16, 1: 127-139 (1987).
 • A. Şekerkaya, Hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik bir yaklaşım: otomobil servis istasyonlarında müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesinin ölçümü ve bir ölçek önerisi. İşletme Fakültesi Dergisi. 33, 2: 7-28 (2004).
 • Ö. Kılıç, Pazarlama ve toplam kalite yönetim ilişkisi: Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerine araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 29, 2: 1-49 (2000).
 • S. Dündar, Tüketicilerin süpermarket tercih nedenleri üzerine bir pilot araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 24, 1: 77-95 (1995).
 • S. Kurtuluş, T. Yeniçeri, E. Yaraş, Perakendeci markalı ürün satın alan bayan tüketicilere ilişkin alt pazar bölümlerinin oluşturulması üzerine bir pilot araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 30, 1: 51-67 (2001).
 • A. Okumuş, İndirimli mağaza ve süpermarket müşterileri arasındaki farklılıkların beklenti ve memnuniyetlerine göre incelenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 34, 1: 105- 133 (2005).

A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)

Yıl 2008, Cilt 37, Sayı 1, 1 - 12, 05.12.2007

Öz

The study examined the trends of marketing articles published in Journal of the School of Business Administration, Istanbul University using content analysis method. The main objective of the study was to identify marketing and marketing research articles published in Journal of the School of Business Administration between years 1972-2007 and to assess publications’ contents in order to determine the marketing trends. The trends and development in marketing were documented by the help of various content categories such as pricing, advertising, product, marketing concept, marketing education, decision-making process, consumer behavior, industrial marketing, modeling, research methodology, international marketing, services marketing and retailing. The findings of the study indicated that consumer behaviour and research methodology were the main categories of 65 marketing articles conducted during the period. The findings also showed that the number of marketing and marketing research articles published in the journal decreased throughout the years.

Kaynakça

 • A. Şireli, Fiyatlandırma hakkında muhtelif görüşler. İşletme Fakültesi Dergisi. 1, 1: 70-88 (1972).
 • A. Şireli, Ülkemizde fiyatlandırma ve tüketimin korunması. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 2: 83-92 (1978).
 • M. Karafakıoğlu, Psikolojik fiyatlar. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 271-278 (1975).
 • M. Karafakıoğlu, Talep elastikiyeti ve maliyetler arasındaki ilişki. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 279-284 (1975).
 • M. Karafakıoğlu, Psikolojik fiyatlandırma, İşletme Fakültesi Dergisi. 10, 2: 165-180 (1981).
 • K. Kurtuluş, Ülkemizde besin maddeleri fiyatlarının oluşması ve gelişmesi üzerine görüşler. İşletme Fakültesi Dergisi. 12, 1: 29-33 (1983).
 • A. K. Esirtgen, Advertising strategy an approach. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 3, 1: 268-281 (1974).
 • A. Şireli, Reklam programının hazırlanması. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 15-22 (1975).
 • M. Karafakıoğlu, Dış pazarlarda kullanılabilecek beş farklı mal-reklam bileşimi. İşletme Fakültesi Dergisi. 9, 2: 105-114 (1980).
 • İ. Kaya, Bankalarda pazarlama bileşenleri-tasarruf mevduatı ilişkileri. İşletme Fakültesi Dergisi. 10, 2, 201-224 (1981).
 • E. Okyay, Yeni mamul geliştirme sürecinin bir aşaması olarak pazar testleri, İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1: 257-270 (1975).
 • K. Kurtuluş, A critique of Dhalla and Yuspeh's article titled forget the product life cycle concept. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 5, 2: 23-26 (1976).
 • M. Dilber, U. Yavaş, Pazarlamada markaya bağlılık kavramı. İşletme Fakültesi Dergisi. 6, 2: 53-72 (1977).
 • Ö. Baybars, Pazarlama ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkilere bir bakış. İşletme Fakültesi Dergisi. 2, 2: 261-276 (1973).
 • M. Oktav, Türkiye’de pazarlama düşünce ve uygulamalarına genel bir bakış. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 1: 407-421 (1974).
 • L. Özden, Pazarlama düşüncesinin evrimi, İşletme Fakültesi Dergisi. 15, 2: 125-128 (1986).
 • Ö. B. Tek, Pazarlama fonksiyonları ve pazarlama sistemlerinin sentezi. İşletme Fakültesi Dergisi. 5, 2: 119-128 (1976).
 • A. Şireli, Gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan temel pazarlama meseleleri. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 1: 79-92 (1978).
 • E. Kaynak, Pazarlama ve gelişen ülkeler. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 2: 381-392 (1978).
 • K. Kurtuluş, Türkiye’de işletmecilik eğitimi yapan çeşitli kuruluşların ders başına ortalama öğrenci sayıları ile ilgili bir değerleme. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 1: 124-133 (1974).
 • K. Kurtuluş, Türkiye’de işletme eğitimi yapan çeşitli kuruluşların öğretim üye ve yardımcılarıyla ilgili nicel bir inceleme. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 2: 91-102 (1974).
 • K. Kurtuluş, Yüksek öğrenimde bilimsel araştırmanın önemi ve öğretilmesine ilişkin görüşler. İşletme Fakültesi Dergisi. 8, 1: 81-92 (1979).
 • T. Harcar, İşletme fakülte ve bölümlerindeki öğrencilerin meslek tercihleri fakülte ve cinsiyet faktörleri açısından ilgi. İşletme Fakültesi Dergisi. 22, 1: 111-128 (1993).
 • E. Okyay, Karar süreci ve ilişkinin katkısı (çev.). İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 2: 227-244 (1974).
 • K. Kurtuluş, Video Buying behavior: a survey study. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 14, 2: 7-16 (1985).
 • T. Harcar, Tüketici karar verme süreci. İşletme Fakültesi Dergisi. 14, 2: 81-92. (1985).
 • S. Dündar, Ö. Kılıç, Pazarlamada karar alma: karar alma süreci, önemi ve kapsamı. İşletme Fakültesi Dergisi. 23, 1: 173-184 (1994).
 • K. Kurtuluş, Describing the decision process of French and German tourist in Turkey. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 25, 2: 5-11 (1996).
 • K. Kurtuluş, Tüketici davranışı modellerinin değerlemesi ve bir öneri. İşletme Fakültesi Dergisi. 4, 1, 91-120 (1975).
 • K. Kurtuluş, A research for association between shopping behavior and sources of information. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 2, 2: 63-74 (1973).
 • K. Kurtuluş, Evaluation of different approaches for market segmentation and proposal. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 2, 1: 114-120. (1973).
 • K. Kurtuluş, Satış bölgelerinin belirlenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 7, 1: 213-236 (1978).
 • A. Şekerkaya, Sigara kullanan tüketicilerin kullandıkları sigara markasının imajına yönelik algılarına göre gruplandırılması. İşletme Fakültesi Dergisi. 32, 2: 29-50 (2003).
 • Ö. Kılıç, Tüketicinin tatmini ve şikayet davranışı: dayanıklı tüketim mamüllerinde tüketicinin şikayet davranışının araştırılması. İşletme Fakültesi Dergisi. 22, 2: 51-90 (1993).
 • C. A. Yüksel, Eczacıların reçetesiz ilaçlara karşı tutumlarında yer alan faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 30, 2: 7-27 (2001).
 • A. Şekerkaya, C. A. Yüksel, Tüketicilerin internete karşı tutumlarına göre kümeler halinde incelenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 31, 2: 7-29 (2002).
 • M. Gülmez, O. Kitapçı, Üniversite öğrencilerinin gazete okuma ve gazete satınalma davranışları: Cumhuriyet üniversitesinde bir uygulama. İşletme Fakültesi Dergisi. 33, 2: 133-149 (2004).
 • A. Şekerkaya, Tüketicinin koruması-1/şubat 1995 tarihli tüketicinin korunması yasası öncesi, tüketicinin korunması ve Türkiye-Avrupa topluluğu karşılaştırması. İşletme Fakültesi Dergisi. 26, 2: 101-119 (1997).
 • T. Öztürk, Pazarlama anlayışı ve tüketicinin korunması üzerine bir araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 9, 2: 115-138 (1980).
 • C. Uzkurt, Ö. Torlak, M. Özmen, İşletmeler için pazar bilgisi yeteneğinin önemi ve pazarlama performansına etkileri: 500 büyük firma üzerine bir araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 35, 2: 7-35 (2006).
 • K. Kurtuluş, Doğrusal öğrenme modeli ve pazarlama. İşletme Fakültesi Dergisi. 1, 1: 180-189 (1972).
 • K. Kurtuluş, Mikro-analitik model: pazarlama oyunu olarak simulasyon modeli. İşletme Fakültesi Dergisi. 1, 2: 75-84 (1972).
 • K. Kurtuluş, A stochastic linear programming model. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 2, 2: 118-121 (1973).
 • E. Kaynak, Model building approach in marketing-the shortcomings. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 6, 1: 219-234 (1977).
 • K. Kurtuluş, Decision theoretical analysis of multi-stage research proposals. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 5, 1: 43-56 (1976).
 • K. Kurtuluş, Pazarlama araştırmalarında örnekleme ve uygulamaya ilişkin başlıca sorunlar. İşletme Fakültesi Dergisi. 8, 2: 15-30 (1979).
 • İ. Kaya, T. Harcar, Refusal rate in telephone surveys and related factors: the case of Turkey. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 17, 2: 37- 42 (1988).
 • T. Harcar, Pazarlama yöneticisinin bilgi ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan yöntemler. İşletme Fakültesi Dergisi. 18, 2: 55-60 (1989).
 • K. Kurtuluş, An application of discriminant analysis in marketing. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 4, 2: 87-98 (1975).
 • K. Kurtuluş, Çok değişkenli varyans analizinin pazarlama sorunlarının çözümünde kullanılması ve bir örnek. İşletme Fakültesi Dergisi. 6, 1: 89-100 (1977).
 • S. Demirtel, Pazarlama araştırmalarında yeni bir istatistik tekniği-faktör analizi. İşletme Fakültesi Dergisi. 14, 2: 93-110. (1985).
 • K. Kurtuluş, Utilization of OR in Turkish industry. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 12, 2: 7-18 (1983).
 • Ö. Torlak, Üretici işletmelerde pazarlama maliyetlerinin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olacak şekilde pazarlama bilgi sisteminin geliştirilmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 17, 1: 75-92 (1988).
 • T. Harcar, R. Aksoy, Uzman sistemlerin pazarlama alanında uygulanması. İşletme Fakültesi Dergisi. 23, 1: 79-91 (1994).
 • M. Karabulut, 1950-1970 döneminde Türkiye-AET dış ticaretinin kantitatif analizi. İşletme Fakültesi Dergisi. 3, 2: 327-334 (1974).
 • M. Oktav, Uluslararası pazarlama etkinliklerinin değerlendirilmesinde yapın yaşam evresi kavramının yeri. İşletme Fakültesi Dergisi. 13, 1: 21-64 (1984).
 • T. Çavuşgil, Factors behind Japanese success in global markets. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 15, 1: 81-91 (1986).
 • A. Bardakçı, A brief introduction to the ultimate from of market segmentation-mass customization. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University. 33, 1: 39-50 (2004).
 • E. Borak, Hizmet pazarlama literatürü üzerine bir inceleme ve öneriler. İşletme Fakültesi Dergisi. 15, 1: 67-80 (1986).
 • Ö. Akat, Factors affecting the growth of international tourism. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University 16, 1: 127-139 (1987).
 • A. Şekerkaya, Hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik bir yaklaşım: otomobil servis istasyonlarında müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesinin ölçümü ve bir ölçek önerisi. İşletme Fakültesi Dergisi. 33, 2: 7-28 (2004).
 • Ö. Kılıç, Pazarlama ve toplam kalite yönetim ilişkisi: Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerine araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 29, 2: 1-49 (2000).
 • S. Dündar, Tüketicilerin süpermarket tercih nedenleri üzerine bir pilot araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 24, 1: 77-95 (1995).
 • S. Kurtuluş, T. Yeniçeri, E. Yaraş, Perakendeci markalı ürün satın alan bayan tüketicilere ilişkin alt pazar bölümlerinin oluşturulması üzerine bir pilot araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 30, 1: 51-67 (2001).
 • A. Okumuş, İndirimli mağaza ve süpermarket müşterileri arasındaki farklılıkların beklenti ve memnuniyetlerine göre incelenmesi. İşletme Fakültesi Dergisi. 34, 1: 105- 133 (2005).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra BOZBAY>

Yayımlanma Tarihi 5 Aralık 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 37, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuisletme115672, journal = {İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-1732}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2007}, volume = {37}, number = {1}, pages = {1 - 12}, title = {A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)}, key = {cite}, author = {Bozbay, Zehra} }
APA Bozbay, Z. (2007). A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007) . İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuisletme/issue/9245/115672
MLA Bozbay, Z. "A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)" . İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 37 (2007 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuisletme/issue/9245/115672>
Chicago Bozbay, Z. "A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 37 (2007 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007) AU - ZehraBozbay Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 37 IS - 1 SN - 1303-1732- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007) %A Zehra Bozbay %T A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007) %D 2007 %J İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-1732- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD Bozbay, Zehra . "A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 37 / 1 (Aralık 2007): 1-12 .
AMA Bozbay Z. A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2007; 37(1): 1-12.
Vancouver Bozbay Z. A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2007; 37(1): 1-12.
IEEE Z. Bozbay , "A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007)", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 1, ss. 1-12, Ara. 2007