e-ISSN: 2564-7288
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

4. The Effects of Vision on Stair Descent: Kinetic and Kinematic Analysis