Journal of Economics Finance and Accounting
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-6697 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı PressAcademia | www.pressacademia.org/journals/jefa/


Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA) is a double blind peer-reviewed, academic, quarterly and publicly available open-access journal. JEFA invites all manuscripts in the areas of economics, finance and accounting. The issue dates of the journal are March, June, September, and December.

JEFA is currently indexed by ProQuest, Ulrich's, Open J-Gate, International Scientific Indexing, DRJI, ISRA, InfoBaseIndex, SIS, GoogleScholar, I2OR, Root Indexing, Journal Factor Indexing, SOBIAD and EuroPub. Moreover, JEFA is under review for Emerging Sources-SCI, Scopus and ULAKBIM. 

Journal of Economics Finance and Accounting

e-ISSN 2148-6697 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı PressAcademia | www.pressacademia.org/journals/jefa/
Kapak Resmi


Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA) is a double blind peer-reviewed, academic, quarterly and publicly available open-access journal. JEFA invites all manuscripts in the areas of economics, finance and accounting. The issue dates of the journal are March, June, September, and December.

JEFA is currently indexed by ProQuest, Ulrich's, Open J-Gate, International Scientific Indexing, DRJI, ISRA, InfoBaseIndex, SIS, GoogleScholar, I2OR, Root Indexing, Journal Factor Indexing, SOBIAD and EuroPub. Moreover, JEFA is under review for Emerging Sources-SCI, Scopus and ULAKBIM.