Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINING SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACIES IN INTERACTIVE WHITEBOARD USE

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 16 - 32, 14.05.2018
https://doi.org/10.31681/jetol.419494

Öz

The present study
aimed to determine secondary school teachers’ self-efficacy levels regarding
the use of interactive whiteboard and to examine whether their self-efficacy
perceptions regarding the use of interactive whiteboard differed with respect
to certain variables such as gender, field of teaching, training received on
interactive whiteboard use, frequency of using the contents in Educational
Informatics Network (EIN), frequency of interactive whiteboard use in lessons,
suggesting interactive whiteboard use in lessons to other teachers and
interactive whiteboard use time. The research sample included a total of 154
teachers from secondary schools in a district located in Western Anatolia. The
research sample was determined using the convenience sampling method. The study
was carried out with the relational survey model, one of quantitative research
methods, and as the data collection tool, “Self-Efficacy Scale for Teachers’
Interactive Whiteboard Use” developed by Yalçınkaya and Özkan (2014) was used.
The data collected in the study were analyzed using a package software for
statistics. For the analysis of the data, the teachers’ self-efficacy total and
mean scores regarding interactive whiteboard use were examined. The research
findings revealed that the teachers had high levels of self-efficacies
regarding interactive whiteboard use; that their self-efficacy scores increased
as the EIN content use increased; that their self-efficacy scores increased as
their interactive whiteboard use time increased; and that the teachers who
suggested using interactive whiteboard in lessons had higher levels of
self-efficacy when compared to those who did not. In addition, it was found
that the teachers’ self-efficacy scores did not differ significantly depending
on their gender and field of teaching. In the study, several suggestions were
put forward for future related studies. 

Kaynakça

  • Akıllı tahta. (Aralık, 2016). https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_tahta Altın, H. M., & Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent university journal of education, 2(1), 89-105.Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, SakaryaAslan, O. (2015). An Investıgatıon Of The Predıctors Of Pre-Servıce Teachers’behavıoral Intentıons And Perceıved Enablers And Barrıers Pertaınıng The Use Of Interactıve Whıteboard In Educatıon (Doctoral Dissertation). Mıddle East Technıcal Unıversıty,AnkaraBaşak, M. H., & Ayvacı, H. Ş. (2017). A Comparison is aimed at the Integration of the Technologyg in Education System; As an Example of “Turkey and South Korea”. Egitim ve Bilim, 42(190).Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (20. Baskı). Ankara :Pegem Yayınları.Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Dikmen, S. (2015) Akıllı Tahtaların Ders Başarısına Etkisi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.Drezner, Z., Turel, O., & Zerom, D. (2010). A modified Kolmogorov–Smirnov test for normality. Communications in Statistics—Simulation and Computation®, 39(4), 693-704.Ekici, F. (2008). Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Eryılmaz, S., & Akbaba, S. (2013). Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Eğilimler: Brıtısh Journal Of Educatıonal Technology (BJET) Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi (32), 39-64.Eryılmaz, S., & Salman, Ş. (2014). Fatih projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi(2(1)), 46-63.FATİH Projesi. (Aralık, 2016). http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahtaİdin, Ş., & Dönmez, İ. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin Fatih Projesi'nin içeriğine yönelik görüşleri. Pegem AtıF İNdeksi, 0, 269-282. doi:10.14527/341 Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Koçak, Ö., & Gülcü, A. (2013). FATİH projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1221-1234.Önder, R. (2015). Biyoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Akıllı Tahta Kullanımına Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmirŞensoy, Ö. 2004. BDÖ Deneyimi Olan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları ve BDÖ Yönteminin Yararına İlişkin İnançları Üzerine Bir Çalışma. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Tatlı, C. (2014). Akıllı Tahtaların Etkileşim Özelliklerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, VanYalçınkaya, Y., & Özkan, H. H. (2014). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz Yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(29), 69-91.
Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 16 - 32, 14.05.2018
https://doi.org/10.31681/jetol.419494

Öz

Kaynakça

  • Akıllı tahta. (Aralık, 2016). https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_tahta Altın, H. M., & Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent university journal of education, 2(1), 89-105.Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, SakaryaAslan, O. (2015). An Investıgatıon Of The Predıctors Of Pre-Servıce Teachers’behavıoral Intentıons And Perceıved Enablers And Barrıers Pertaınıng The Use Of Interactıve Whıteboard In Educatıon (Doctoral Dissertation). Mıddle East Technıcal Unıversıty,AnkaraBaşak, M. H., & Ayvacı, H. Ş. (2017). A Comparison is aimed at the Integration of the Technologyg in Education System; As an Example of “Turkey and South Korea”. Egitim ve Bilim, 42(190).Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (20. Baskı). Ankara :Pegem Yayınları.Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Dikmen, S. (2015) Akıllı Tahtaların Ders Başarısına Etkisi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.Drezner, Z., Turel, O., & Zerom, D. (2010). A modified Kolmogorov–Smirnov test for normality. Communications in Statistics—Simulation and Computation®, 39(4), 693-704.Ekici, F. (2008). Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Eryılmaz, S., & Akbaba, S. (2013). Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Eğilimler: Brıtısh Journal Of Educatıonal Technology (BJET) Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi (32), 39-64.Eryılmaz, S., & Salman, Ş. (2014). Fatih projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi(2(1)), 46-63.FATİH Projesi. (Aralık, 2016). http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahtaİdin, Ş., & Dönmez, İ. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin Fatih Projesi'nin içeriğine yönelik görüşleri. Pegem AtıF İNdeksi, 0, 269-282. doi:10.14527/341 Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Koçak, Ö., & Gülcü, A. (2013). FATİH projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1221-1234.Önder, R. (2015). Biyoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Akıllı Tahta Kullanımına Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmirŞensoy, Ö. 2004. BDÖ Deneyimi Olan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları ve BDÖ Yönteminin Yararına İlişkin İnançları Üzerine Bir Çalışma. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Tatlı, C. (2014). Akıllı Tahtaların Etkileşim Özelliklerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, VanYalçınkaya, Y., & Özkan, H. H. (2014). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz Yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(29), 69-91.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Nur Aksu 0000-0001-9971-2195

Gülcan Öztürk 0000-0003-4399-1329

Yayımlanma Tarihi 14 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aksu, F. N., & Öztürk, G. (2018). EXAMINING SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACIES IN INTERACTIVE WHITEBOARD USE. Journal of Educational Technology and Online Learning, 1(2), 16-32. https://doi.org/10.31681/jetol.419494


22029

JETOL is abstracted and indexed by ERIC - Education Resources Information Center.