Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 45 - 54, 06.05.2019

Öz

Kaynakça

 • Ahmed, H.M.S. 2010. Acceptance Model: Learner Perceptions. [online]. [2017-11-14]. Available at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4609.2010.00259.x/full>.
 • Bajtoš, J. 2013. Didaktika vysokej školy. Bratislava. ISBN 978-80-8078-652-6.
 • Bednářiková, A. 2010. E-learning ako metóda vzdelávania na vysokých školách. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-8084-625-1.
 • Čepelová, S., Heretik, A. Košťálová, L. 2011. Informačné – komunikačné technológie. In Medzinárodná vedecká konferencia pre doktorantov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov. s. 169-175. [online]. [2018-01-29]. Available at: <http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/pdf_doc/Zbornik_finalna_verzia.pdf>.
 • Černák, I., Mašek, E. 2007. Základy elektronického vzdelávania. Ružomberok. ISBN 978-80-8084-1713.
 • Geraldine Macdonald, G. 2002. Transformative unlearning: safety, discernment and comunities of learning. [online]. [2017-11-03]. Available at: <https://www.nebi.nlm.nih.gov/pubmed/12199881>.
 • Green, JK, Huntington, AD. 2017. Online profesiional development for digitally differentiated nurses. [online]. [2017-11-10]. Available at: <http://www.nurseeducationinpractice.com/article/S1471-5953(16)30237-2/abstract>.
 • Hajžmanová, L. 2016. E-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry v oblasti praktické výuky. In Ratislavová, K. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. 1.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 15-24.
 • Härkänen M, Voutilainen A, Turunen E, Vehviläinen-Julkunen K. 2016. Systematic review and meta-analysis of educational interventions designed to improve medication administration skills and safety of registered nurses. [online]. [2017-11-01]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27138480>.
 • Jarošová, D. 2002. Trendy v ošetrovateľství. [online]. [2017-11-10]. Available at: <http://dokumenty.osu.cz/lf/uom/uom-publikace/trendy-iv-2006.pdf>.
 • Jusczyk, S., Spyrka, L. 2003. Distančné vzdelávanie: konštruktívny prístup. Bratislava: Sapientia. ISBN 80-968797-3-1.
 • Kalaš, I. et al., 2010. Moderné digitálne technológie v edukačnom procese. Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-019-4.
 • Kanuka, H. 2008. Understanding e-learning technologies in practice through philosophies in practice. In Andreson, T. The theory and practise of online learnig. Edmonton: AU Press, Athabasca University, Edmonton.
 • Kozík, T. 2006. Virtuálna kolaborácia a e-learning. Nitra: PF Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 978-80-8094-053-9.
 • Kvizda, M. 2004. Koncepce celoživotního vzdelávání v rámci virtuální fakulty “eSF”. In Distanční vzdělávaní v České republice. III. národní konference. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání , s. 185-189.
 • Liba, J. 2016. Výchova k zdraviu v školskej edukácií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-1612-7.
 • Melba Sheila D´Souza, Subrahmanya Nairy Karkada, Ramir Castro. 2014. Exploring e-learning among nurse educators in undergraduate nursing. [online]. [2017-11-25]. Available at: <http://sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/3955>.
 • Meyer, KA. 2014. Student Engagement in Online Learning: What Works and Why. [online]. [2018-01-18]. Available at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aehe.20018/abstract>.
 • Nemcová, J., Hlinková, E. et al., 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. 260 s. ISBN 978- 80-8063-321-9.
 • Parker, S., Mayner, L., Michael Gillham, D. 2015. E-learning for Critical Thinking: Using Nominal Focus Group Method to Inform Software Content and Design. [online]. [2017-12-01]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4733504/>.
 • Petlák, E. 2016. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS. ISBN 978-80-8153-064-7.
 • Pišútová, A., Gerber, K., Malovicová, J. 2009. Critical and Higher Order Thinking in Online Threaded Discussions in the Slovak Context. In The International Review of Research in Open and Distance Learning, North America. [online]. [2017-11-29]. Available at: <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/589/1174>.
 • Turek, I. 2010. Didaktika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-322-8.
 • Zahra, A., Kanwal, F., Rehman, M., Bashir, K. 2016. An Empirical Investigation Of E-learning Adoption In Nursing Education Of Pakistan. [online]. [2018-01-03]. Available at: <http://www.academia.edu/30927454/An_empirical_investigation_of_e-learning_adoption_in_nursing_education_of_Pakistan>.
 • Závodná, V. 2002. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta. ISBN 80-8063-108-5.

Advantages and Disadvantages of E-learning in Nursing Teaching Process

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 45 - 54, 06.05.2019

Öz

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Abstract

The current education trend in the world confirms the meaningfulness and relevance of e-learning integration into the academic and professional environment. Studies focusing on this form of education point to many benefits in nursing training for the profession. The main objective of this survey is to highlight the advantages and disadvantages of e-learning education in the healthcare teaching process. The survey has a character of overview investigation. The source of gathered information were citations of database PubMed, Medline and BMS, which investigation ran from November 2017 to January 2018. The total 25 scientific and professional articles were used in the survey from the period 2002-2017. The studied group were students and teachers involved in the learning process through e-learning.  E-learning education allows students to be independent and flexible in studying, to develop technical skills, critical thinking and cognitive skills. It empowers teachers to personal and professional growth, development of technical skills. However, e-learning is more effective when it is combined with direct contact of student and teacher/tutor. E-learning is a suitable complementary method of traditional education that current pedagogical practice requires. 


Kaynakça

 • Ahmed, H.M.S. 2010. Acceptance Model: Learner Perceptions. [online]. [2017-11-14]. Available at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4609.2010.00259.x/full>.
 • Bajtoš, J. 2013. Didaktika vysokej školy. Bratislava. ISBN 978-80-8078-652-6.
 • Bednářiková, A. 2010. E-learning ako metóda vzdelávania na vysokých školách. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-8084-625-1.
 • Čepelová, S., Heretik, A. Košťálová, L. 2011. Informačné – komunikačné technológie. In Medzinárodná vedecká konferencia pre doktorantov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov. s. 169-175. [online]. [2018-01-29]. Available at: <http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/pdf_doc/Zbornik_finalna_verzia.pdf>.
 • Černák, I., Mašek, E. 2007. Základy elektronického vzdelávania. Ružomberok. ISBN 978-80-8084-1713.
 • Geraldine Macdonald, G. 2002. Transformative unlearning: safety, discernment and comunities of learning. [online]. [2017-11-03]. Available at: <https://www.nebi.nlm.nih.gov/pubmed/12199881>.
 • Green, JK, Huntington, AD. 2017. Online profesiional development for digitally differentiated nurses. [online]. [2017-11-10]. Available at: <http://www.nurseeducationinpractice.com/article/S1471-5953(16)30237-2/abstract>.
 • Hajžmanová, L. 2016. E-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry v oblasti praktické výuky. In Ratislavová, K. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. 1.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 15-24.
 • Härkänen M, Voutilainen A, Turunen E, Vehviläinen-Julkunen K. 2016. Systematic review and meta-analysis of educational interventions designed to improve medication administration skills and safety of registered nurses. [online]. [2017-11-01]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27138480>.
 • Jarošová, D. 2002. Trendy v ošetrovateľství. [online]. [2017-11-10]. Available at: <http://dokumenty.osu.cz/lf/uom/uom-publikace/trendy-iv-2006.pdf>.
 • Jusczyk, S., Spyrka, L. 2003. Distančné vzdelávanie: konštruktívny prístup. Bratislava: Sapientia. ISBN 80-968797-3-1.
 • Kalaš, I. et al., 2010. Moderné digitálne technológie v edukačnom procese. Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-019-4.
 • Kanuka, H. 2008. Understanding e-learning technologies in practice through philosophies in practice. In Andreson, T. The theory and practise of online learnig. Edmonton: AU Press, Athabasca University, Edmonton.
 • Kozík, T. 2006. Virtuálna kolaborácia a e-learning. Nitra: PF Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 978-80-8094-053-9.
 • Kvizda, M. 2004. Koncepce celoživotního vzdelávání v rámci virtuální fakulty “eSF”. In Distanční vzdělávaní v České republice. III. národní konference. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání , s. 185-189.
 • Liba, J. 2016. Výchova k zdraviu v školskej edukácií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-1612-7.
 • Melba Sheila D´Souza, Subrahmanya Nairy Karkada, Ramir Castro. 2014. Exploring e-learning among nurse educators in undergraduate nursing. [online]. [2017-11-25]. Available at: <http://sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/3955>.
 • Meyer, KA. 2014. Student Engagement in Online Learning: What Works and Why. [online]. [2018-01-18]. Available at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aehe.20018/abstract>.
 • Nemcová, J., Hlinková, E. et al., 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. 260 s. ISBN 978- 80-8063-321-9.
 • Parker, S., Mayner, L., Michael Gillham, D. 2015. E-learning for Critical Thinking: Using Nominal Focus Group Method to Inform Software Content and Design. [online]. [2017-12-01]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4733504/>.
 • Petlák, E. 2016. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS. ISBN 978-80-8153-064-7.
 • Pišútová, A., Gerber, K., Malovicová, J. 2009. Critical and Higher Order Thinking in Online Threaded Discussions in the Slovak Context. In The International Review of Research in Open and Distance Learning, North America. [online]. [2017-11-29]. Available at: <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/589/1174>.
 • Turek, I. 2010. Didaktika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-322-8.
 • Zahra, A., Kanwal, F., Rehman, M., Bashir, K. 2016. An Empirical Investigation Of E-learning Adoption In Nursing Education Of Pakistan. [online]. [2018-01-03]. Available at: <http://www.academia.edu/30927454/An_empirical_investigation_of_e-learning_adoption_in_nursing_education_of_Pakistan>.
 • Závodná, V. 2002. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta. ISBN 80-8063-108-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gabriela KURİPLACHOVÁ> (Sorumlu Yazar)
University of Presov Faculty of Health Care
Slovakia


Gabriela KOVÁČKOVÁ Bu kişi benim


Dagmar MAGUROVÁ Bu kişi benim


ľudmila MAJERNÍKOVÁ>


Lucia KENDROVÁ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kuriplachová, G. , Kováčková, G. , Magurová, D. , Majerníková, ľ. & Kendrová, L. (2019). Advantages and Disadvantages of E-learning in Nursing Teaching Process . Journal of Health Systems and Policies , 1 (2) , 45-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhesp/issue/44914/530572