e-ISSN: 2149-9519
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Sedat BOSTAN
Kapak Resmi
       

Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Dergisi (JIHSAM), Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergi çift kör hakem usulü ile makale incelemelerini gerçekleştirerek uluslararası bilimsel kriterler doğrultusunda yayın yapmaktadır. Bilimsel çalışmaların bulgularını uluslararası bilim dünyasına ulaştırmayı yayın politikası olarak benimsediği için yayın dili İngilizcedir.

Dergi, EBSCO Essentials, Scientific Indexing Services (SIS), Google Akademik, SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini' nde indekslenmektedir.

2015 yılından itibaren yayınlanan dergi, özel sayılar hariç yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide saha çalışmaları, derlemeler ve sağlık yönetimi alanında iyi uygulama örneklerine yer verilmektedir. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Dergisi (JIHSAM), Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezinin (USSAM) bilimsel katkılarıyla yayınlanmaktadır.

Araştırma Makalesi

The Relationship Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in Healthcare Professionals: A Meta-Analysis

Araştırma Makalesi

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN E-HEALTH LITERACY AND RATIONAL DRUG USE: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS

Araştırma Makalesi

Evaluation of the Career Stress Levels of Students Studying in the Field of Health Sciences and the Factors Affecting Them.

Araştırma Makalesi

The effect of sacroılıac joınt dysfunctıons on statıc and dynamıc balance

Araştırma Makalesi

A Relational Analysis of Violence inflicted on Healthcare Professionals

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH COGNITIONS AND HEALTH SEEKING BEHAVIOR

Araştırma Makalesi

The Effect of Nurses' Netlessphobia Levels on Perceived Stress and Job Satisfaction Levels

Araştırma Makalesi

Evaluation of Health Management Education Curriculum in terms of Disaster Management

Araştırma Makalesi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PRESENTEEİSM VE İŞ YAŞAM DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

Health Accreditation Through The Perspectives Of Auditors