Yıl 2015, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2015-06-29

ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION

Rumeysa Ataseven [1] , Hakan Tunahan [2]


This study aims to analyse the problem of transit and bilateral quota on the road transport from Turkey to Europe. The research method is based on the analysing the basic global agreements on the freedom of transit, the main provisions of the Customs Union Agreement, the reports prepared by The World Bank, The International Forwarding Association of Turkey (UND), Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications and  EU beside the literature.  Expected findings is the negative impact on the export of the continuing road quotas via limiting the free movement of goods exported from Turkey since the services are not included in the Customs Union.
Bu çalışma, Türkiye’nin AB ülkelerine yönelik karayolu taşımacılığında uygulanan transit ve ikili geçiş kotaları sorununu ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmada literatürün yanında küresel bağlamda transit serbestisinin temel anlaşmaları, Gümrük Birliği Anlaşması’nın temel hükümleri, Dünya Bankası, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve AB tarafından yayımlanan raporların analizine dayanan bir araştırma yöntemi izlenmiştir. Hizmetlerin Gümrük Birliği’ne dahil edilmemesi sebebiyle, malların serbest dolaşımını sınırlayan karayolu geçiş kotasının Türkiye ihracatı üzerindeki olumsuz etkisi ise beklenen bulgu kısmını oluşturmuştur
 • Andersen, J. E., E. Van Wincoop (2003), Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle, American
 • Economic Review, 93 (1), 170 - 192
 • Avrupa Birliği (2014), Energy, Transport and Environment Indicators
 • Avrupa Komisyonu (2014), Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu
 • Baier, Scott L., Jeffrey H. Bergstrand (2001) The Growth Of World Trade: Tariffs, Transport Costs, And Income
 • Similarity, Journal of International Economics, Volume 53, Issue 1, 1–27 Behar, Alberto, Anthony J. Venables (2010), Transport Costs and International Trade, University of Oxford,
 • Department of Economics Discussion Paper Series, Number 488 June 2010
 • Dönmez, Celalettin (2008), Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı, Adalet Dergisi, ( 31):1
 • Dünya Bankası (2014), AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi Raporu
 • Hummels, David (2010), Transportation Costs and Adjustments to Trade, Trade Adjustment Costs in Developing
 • Countries: Impacts, Determinants and Policy Responses içinde, World Bank and Centre for Economic Policy Research, 255 - 265
 • Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM) (2015), Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi, Mart 2015 Revizyonu
 • Liu, , Xiaoyun, Xian Xin (2011), Transportation Uncertainty and International Trade, Transport Policy, Volume 18, Issue 1, 156–162
 • Martincus, Christian Volpe, Jerónimo Carballo, Pablo M. Garcia, Alejandro Graziano (2014), How Do Transport
 • Costs Affect Firms’ Exports? Evidence From A Vanishing Bridge, Economics Letters, Volume 123, Issue 2, 149–153 Martin, Julien, (2012), Markups, Quality, and Transport Costs, European Economic Review, Volume 56, Issue 4, 777–791
 • Onur, Emrah (2006), Avrupa Topluluğu’nun Ortak Ulaştırma Politikası ve Türkiye için Ulaştırma Faslında Katılım
 • Müzakere Süreci, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Özel, Alper (2014), Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller – Riskler – Fırsatlar, 3. Karayolu Ulusal Kongresi Sunumu
 • Tepav (2014), Ticaretin Kolaylaştırılması Ve Türkiye: DTÖ Bali Bakanlar Konferansı Sonrası Durum, Değerlendirme Notu
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2015), Ödemeler Dengesi İstatistikleri
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) (2015), 1. Çeyrek İhracatçı Eğilimi Anketi
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2015), AB-28 İhracat Verileri
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (2015), TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü, Geçiş Belgesi Ve Tır Karnesi İstatistikleri
 • UNCTAD (2011), UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations Technical Note 8, Freedom of Transit and Regional Transit Arrangements
 • UNECE (2012), Inland Transport Committee Working Party on Road Transport, Openness of International Road
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Rumeysa Ataseven

Yazar: Hakan Tunahan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2015

Bibtex @ { jmml360799, journal = {Journal of Management Marketing and Logistics}, issn = {}, eissn = {2148-6670}, address = {}, publisher = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17261/Pressacademia.2015211607}, title = {ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION}, key = {cite}, author = {Ataseven, Rumeysa and Tunahan, Hakan} }
APA Ataseven, R , Tunahan, H . (2015). ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION . Journal of Management Marketing and Logistics , 2 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmml/issue/32443/360799
MLA Ataseven, R , Tunahan, H . "ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION" . Journal of Management Marketing and Logistics 2 (2015 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmml/issue/32443/360799>
Chicago Ataseven, R , Tunahan, H . "ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION". Journal of Management Marketing and Logistics 2 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION AU - Rumeysa Ataseven , Hakan Tunahan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Management Marketing and Logistics JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-6670 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Management Marketing and Logistics ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION %A Rumeysa Ataseven , Hakan Tunahan %T ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION %D 2015 %J Journal of Management Marketing and Logistics %P -2148-6670 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Ataseven, Rumeysa , Tunahan, Hakan . "ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION". Journal of Management Marketing and Logistics 2 / 2 (Haziran 2015): 0-0 .
AMA Ataseven R , Tunahan H . ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION. JMML. 2015; 2(2): 0-0.
Vancouver Ataseven R , Tunahan H . ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION. Journal of Management Marketing and Logistics. 2015; 2(2): 0-0.
IEEE R. Ataseven ve H. Tunahan , "ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION", Journal of Management Marketing and Logistics, c. 2, sayı. 2, ss. 0-0, Haz. 2015, doi:10.17261/Pressacademia.2015211607