Yazım Kuralları

Makale yükleme

JTTR tüm makaleleri http://dergipark.gov.tr/jttr linki üzerinden elektronik ortamda kabul etmektedir. Uzunluk, stil ve dosya formatlarının dergi kurallara uygun bir şekilde hazırlanması yazının kabul edilebilmesini ve değerlendirme sürecini kolaylaştıracaktır. Yazarlar http://dergipark.gov.tr/jttr linki üzerinden sahip oldukları bir hesap ile giriş yaparak makaleleri yükleyebilir. Eğer dergiye giriş için bir hesabınız yoksa, öncelikle hesap oluşturmalı ve gelecekteki dergi ile ilgili tüm işlemleri bu hesap üzerinden yapmalıdır. Tüm çalışmalar, yazar bilgilerini içerek “Kapak Sayfası”, makale başlığı, özet ve anahtar sözcükleri içeren (yazar isimleri olmadan) “Özet Sayfası” ve ana metin, tablo, şekil, kaynakça vb bölümleri içeren “Ana Metin” sayfası olmak üzere 3 ayrı Word dosyası olarak yüklenmelidir.

Makale hazırlanması

Çalışmalar genel olarak başlık, özet, anahtar sözcükler, ana metin, kaynakça olmak üzere, gerekli ise tablo, şekil vb unsurları içermelidir.

Başlık: Çalışmanın başlığı, sözcükler arasındaki boşluklar dahil 120 karakterden fazla olmaması gerekir.

Özet: Çalışmanın özeti genel okuyuculara bu çalışmanın neden yapıldığını, neler ortaya koyduğunu ve neden önemli olduğunu açıklamalıdır. Özet çalışmanın amacını ve kapsamını, yöntemini, sonuçlarını kısaca belirtecek 100-125 sözcükten oluşmalı ve hiçbir şekilde atıf ve kaynakça içermemelidir. Özetler kendi içinde alt başlıklara ayrılmamalı. Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılmalıdır.

Genişletilmiş İngilizce Özet: Türkçe hazırlanan çalışmalar için en az 750 sözcükten oluşacak ve Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içerecek genişletilmiş İngilizce özet eklenmesi gerekir. 

Anahtar sözcükler: Özetten hemen sonra en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. 

Ana metin: Çalışmanın ana metni giriş, literatür, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, değerlendirme gibi bölümlerden oluşmalıdır. Ana metin alt başlıklara ayrılabilir. Gerekli ise alt başlıklar en fazla 3 düzeyde olmalıdır. Alt başlıklar “1.1.”  “1.1.1.”  şeklinde belirtilmelidir. Ana metin “giriş” kısmı ile başlamalıdır. Okuyuculara kısaca çalışmanın önemi, kapsamı açıkça bu bölümde belirtilmelidir. Teknik ve mesleki terimler, semboller, kısaltmalar ve kısaltmalar, ilk kez kullanıldığında tanımlanmalıdır.

Literatür: Giriş bölümünden daha uzun ve yapılan araştırma ile ilgili daha önceki çalışmaların değerlendirildiği yerdir. Doğrudan araştırma ile ilgili olmayan literatüre yer verilmemelidir.  

Yöntem: Yöntem araştırmanın nasıl yapılandırıldığı, ölçekler, veri toplama, analiz yöntemleri gibi konuları içermelidir. 

Bulgular: Ayrı bir bölümde veriler ve analiz sonuçlarını içermelidir.

Sonuçlar: Bu bölümde yalnızca bulguların değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bulguların tekrar edilmemesi gerekir.

Tartışma: Araştırma sonuçları ile literatürdeki benzer çalışmaların karşılaştırılarak yorumlanması gerekir. 

Makale formatı

Çalışmanın ana metni 6000 sözcüğü aşmamalıdır (özetler, kaynakça, tablo ve şekiller hariç). Çift satır aralıklı, iki yana yaslı, 11 punto olarak New Times Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Tablo ve şekiller

Tüm tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır ve New Times Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. Tablolar, “Tablo 1.” şekiller ise “Şekil 1.” olarak koyu renkli olmadan, belirtilen noktalama işaretine uygun, başlıkların tümce düzeninde (başlıktaki sözcüklerden yalnızca birincisinin ilk harfi büyük) ve üste yer alacak şekilde hazırlanmalı. Kaynak, açıklama ve diğer hususlar tablo ve şeklin altında olmalıdır. Tablo ve şekiller metin kısmından farklı olarak yeni bilgiler sunmalıdır.

Kaynakça

Metin içi atıf ve kaynakça APA 06'ya göre düzenlenmelidir. Atıf ve kaynakça eşleştirmesi yapılması gerekir. Kaynakça alfabetik olarak sıralanmalı ve sıra numarası verilmemelidir.