Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 9 - 25 2016-12-15

Examination Of The Listening Styles Of Turkish Teacher Candidates In Terms Of Various Variables (Case Of Kafkas University)
Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)

Berna ÜRÜN KARAHAN [1]


The main skills of the language constitute the milestones of the language acquisition process. Listening skill is one of these milestones. Like the other skills, the execution of learning-teaching processes in a healthy manner is related to the accurate acquisition of this skill. This is why listening-related feelings and thoughts of the Turkish teachers who are actively involved in the learning-teaching processes of this skill should be taken into account. The purpose of this study is to determine the listening styles of Turkish teacher candidates. The data were collected by using the “Listening Style Inventory” (LSI) developed by Jianying Lu (2005) and translated into Turkish by Maden and Durukan (2011). The sample of the study consisted of 98 students studying in 3rd and 4th year of the Turkish Language Department of Kafkas University, Faculty of Education. According to the results obtained, 17 of the Turkish teacher candidates were involved listeners, 72 were passive listeners and 9 were detached listeners. However, any student among Turkish teacher candidate did not fall into the category of active listener. In addition, a significant difference was not found in terms of listening styles based on year, age and gender variables.

Dilin temel becerileri, dil edinim sürecinin yapı taşlarını oluşturur. Dinleme becerisi bu yapı taşlarından biridir. Özellikle öğrenme-öğretme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi diğer beceriler gibi bu becerinin doğru edinimi ile ilgilidir. Bu nedenle bu becerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif olarak bulunan Türkçe öğretmenlerinin dinleme ile ilgili duygu ve düşünceleri dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının dinleme stillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler; Jianying Lu (2005) tarafından geliştirilen, Maden ve Durukan (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilen “Dinleme Stilleri Anketi (DSA)” ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıflarda okuyan 98 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlara göre: Türkçe öğretmen adaylarının; 17’si katılımcı dinleyici, 72’si pasif dinleyici, 9’u ise tarafsız dinleyicidir. Ancak, Türkçe öğretmen adaylarından herhangi bir öğrenci aktif dinleyici kategorisine girmemiştir. Ayrıca, sınıf, yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre dinleme stilleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

  • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
  • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Cihangir Çankaya, Z. (2012). Dinleme becerisi ölçeği’nin yeniden incelenmesi: Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin dinleme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4).
  • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
  • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Berna ÜRÜN KARAHAN
Kurum: Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi A.B.D
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mart 2017
Kabul Tarihi : 13 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kafkasegt296375, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {9 - 25}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {ÜRÜN KARAHAN, Berna} }
APA ÜRÜN KARAHAN, B . (2016). Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği). e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 9-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt/issue/27919/296375
MLA ÜRÜN KARAHAN, B . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016 ): 9-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt/issue/27919/296375>
Chicago ÜRÜN KARAHAN, B . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016 ): 9-25
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği) AU - Berna ÜRÜN KARAHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 25 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği) %A Berna ÜRÜN KARAHAN %T Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği) %D 2016 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD ÜRÜN KARAHAN, Berna . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 3 (Aralık 2016): 9-25 .
AMA ÜRÜN KARAHAN B . Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği). e-KEAD. 2016; 3(3): 9-25.
Vancouver ÜRÜN KARAHAN B . Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği). e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 3(3): 25-9.