Dergi Kriterleri


Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi İlkeleri  


1. Dergimizde, Edebiyat, Tarih ve Düşünce Anahtar Kelimeleri etrafında karşılaştırmalı bir yöntem ile hazırlanan yayınlara yer verilmektedir.


2. Uluslararası hakemli bir dergidir.


3. Web sayfasına http://dergipark.gov.tr/kare adresinden erişilebilmektedir.   


4. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi, web sayfasında "arama/search", “eski sayılar için arşiv”, “gelecek sayılar”, “makaleler için önerilen konu başlıkları” v.b menüler bulunmaktadır.


5. Yılda iki kez yayınlanan hakemli dergidir.