Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bütünleşik ÇKKV Metotları ile Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi için Zırhlı Amfibi Araçların (AAV) Seçimine İlişkin Bir Karar Verme Model Önerisi

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 369 - 383, 03.06.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.588831

Öz

Çok Maksatlı Amfibi Hücüm Gemileri (LPD) “Kuvvet Aktarımı" ve "Amfibi harekat" ana görev
fonksiyonlarına sahip olacak şekilde tasarlanmış ve bu harekat fonksiyonları için gerekli bütün araçlarla
donatılmış olmalıdır. Belirtilen görev fonksiyonlarını gerçekleştirmek için hangi tip aracın en uygun
olduğuna karar verme ve seçim süreci ise zor ve birden fazla kriterin bir arada değerlendirilmesini
gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu makalede, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden AHS
veELECTRE yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve
çalışmanın temeli olan ELECTRE yöntemi açıklanmış ve AAV'ler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma
kapsamında, model için gerekli kriterler amfibi harekat alanında tecrübeli bir kurul tarafından
belirlenmiş, uluslararası savunma sanayi pazarlarında dört farklı AAV aynı kurul tarafından
incelenmiştir. ELECTRE yönteminin uygulanmasında kullanılan ölçütler AHP tarafından belirlenmiştir.
Daha sonra ELECTRE yöntemi ile LPD'de konuşlandırılabilecek Zırhlı Amfibi Araçlar (AAV) arasında bir
sıralama yapılmış ve en uygun olan AAV seçilmiştir.

Kaynakça

 • Albayrak E., Erensal Y. C,, 2004, “Using analytic hierarchy process (AHP) to improve human performance. An Application Of Multiple Criteria Decision-making Problem, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 15, pp 491-.503.
 • Alencar L. H., de Almeida, Morais D. C., 2010, A Multicriteria Group Decision Model Aggregating the. Pesqui. Operacional30,A. T. 687–702.
 • Balcı H.,2013,Determınatıon Of The Criteria For Selecting Technology Transfer Methods For Defence Industry And Choosing The Appropriate Method By Using AHP,Turkısh Mılıtary Academy, Defense Scıence Instıtute, Master Thease.
 • Ballı S., Karasulu B., Korukoğlu S., 2007, Applıcatıon Of A Fuzzy Promethee Method For The Most Suıtable Car Selectıon Problem, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg.22, 139–147.
 • Cheng C. H., 1997. Evaluating Naval Tactical Missile Systems by Fuzzy AHP Based on the Grade Value of Membership Function. Eur. J. Oper. Res.96, 343–350.
 • Cheng C. H, Yang K. L.,. Hwang C. L,. 1999, Evaluating Attack Helicopters by AHP Based on Linguistic Variable Weight. Eur. J. Oper. Res.116,423–435.
 • Cheng C., Lin Y. E., 2002, Evaluating The Best Main Battle Tank Using Fuzzy Decision Theory, European Journal of Operational Research 142,174–186.
 • Cheng C.,Lin Y., 2002, The Best Main Battle Tank Using Fuzzy Decision Theory,European Journal of Operational Research 142, 174–186.
 • Çakın E., Özdemir A., 2013, Usıng Anal. Netw. Process(AHP)ELECTRE Methods Supplıer Sel. Decis. and Appl. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. II,), 339–364.
 • Çelikol M., 2017, Supplier Selection Problem An Application in Defenc. Working Paper, Doi:10.13140/RG.2.2.27815.24485.
 • Dağdeviren M., Yavuz S.,Kılınç N., 2009, Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment, Expert Systems with Applications, Vol. 36, pp. 8143- 8151.
 • Del Vasto-Terrientes L., Valls A., Slowinski R., Zielniewicz P., 2015, ELECTRE-III-H: An outranking-based decision aiding method for hierarchically structured criteria. Expert Syst. Appl.42, 4910–4926.
 • Eren T., Cihan Ş., Ayan E., Topal T., Yıldırım E. K.,2017,Echocardiography Device Selection with Multicriteria Decision-making Methods , Research,DOI: 10.17681/hsp.285651.
 • Ertuğrul İ.,Karakaşoğlu N., 2010, ELECTRE ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme için Bilgisayar Seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg.25, 23–41.
 • Gençer C., E. K. Aydoğan, Aytürk S.,2009,Selection of Light Machine Gun Via Using Analytic Hierarchy Process, Defence Science Journal, vol.59,pp.273-283.
 • Govindan K., Jepsen M. B.,2016 ,ELECTRE: A Comprehensive Literature Review On Methodologies And Applications. Eur. J. Oper. Res.250,1–29.
 • Jagadish, A. Ray, 2015, Green Cutting Fluid Selection using Multi-attribute Decision-making Approach, Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, Vol. 96, No. 1, pp. 35-39.
 • Karaatlı M., Ömürbek N., Köse G., 2014, Analyzing the Performances of Football Players Using Analytic Hierarchy Process based TOPSIS and VIKOR Methods,Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg.29,25–61.
 • Ke C.K., Chen Y.-L., 2012, A Message Negotiation Approach To E-Services By Utility Function And Multi- Criteria Decision Analysis, Computers and Mathematics with Applications 64,1056–1064.
 • Liu C., Serrano A. R., Yin G., 2012, An optimum design selection approach for product customization development, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 23, No. 4, pp. 1433-1443.
 • Menteş A., 2010, Application of Fuzzy Multicriteria Decision-making Methods from Design of Open Sea Structural Bonding Systems, İTÜ Master Thease.
 • Ömürbek N., Üstündağ S., Helvacıoğlu Ö. C., 2013, Use of Analytic Hierarchy Process (AHP) in Location Decision: A Study in Isparta Region, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 21,ss. 101-116.
 • Özgörmüş E.,Mutlu Ö., Güner H., 2005, Personnel Selection With Fuzzy Analytical Herarchy Process And An Applıcatıon. V. Ulus. Üretim Araştırmaları Sempozyumu,pp- 21–33.
 • Palaz, H., Kovancı, 2008, A. Evaluate the Selection of Turkish Navy Submarines By Using Ahp. Havacilik Ve Uzay Teknoloji̇leriDergi̇si̇3, 53–60.
 • Rouyendegh B. D., 2014, Developıng An Integrated Ahp And Intuıtıonıstıc Fuzzytopsıs Methodology, Technical Gazette 21-6, p.p.1313-1319.
 • Rouyendegh B. D., Erol S., 2012, Selecting the Best Project Using the Fuzzy ELECTRE Method, Mathematical Problems in Engineering, Article ID 790142, (2012),12 page.
 • Soner S.,Önüt S., 2006, Multi-Criteria Supplier Selection: an ELECTRE-Ahp Application,J. Eng. Nat. Sci. Sigma,pp- 110–120.
 • Tekeş M., 2002, Çok Ölçütlü Karar Verme Yötemleri ve TSK’da Kullanılan Tabancaların Bulanık Uyğunluk İndeksli Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Karşılaştırılması. ITÜ Master Thease.
 • Uçakcıoğlu B., Eren T.,2017, Investment Selection Project in Air Defense Industry with Analytic Hierarchy Process and VIKOR Methods. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergis, 2,pp-35–53.
 • Yücel M., Ulutaş A., 2009, Selectıon of Place For A Cargo Company In Malatya Wıth Multı Crıterıa Decısıon Methods’s ELECTRE,Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi,p.p. 327-344.

A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 369 - 383, 03.06.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.588831

Öz

Landing Platform Dock (LPD) designed to have the primary task functions of "Transferring
of Forces" and "Amphibious Operations" has been fully equipped for those operations. Selecting the best
vehicles for LPD used to fulfill the specified operations is a complex process. In this article, the ELECTRE
method, which is one of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), has applied the selection of
Amphibious Assault Vehicles (AAV) deployed in LPD. For this case study, firstly, information about
AAVs is given, and the Analytical Hierarchy Process (AHP) used for the research and the ELECTRE
method, which is the basis of the study are explained. Within the scope of the study, the criteria required
for the model have been determined by a delegation in the field of amphibious operations in the Naval
Forces, four different AAVs in the international defense industry markets have been examined by the
same delegation. The criteria weights, which use for the application of the ELECTRE method, have been
determined by AHP.

Kaynakça

 • Albayrak E., Erensal Y. C,, 2004, “Using analytic hierarchy process (AHP) to improve human performance. An Application Of Multiple Criteria Decision-making Problem, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 15, pp 491-.503.
 • Alencar L. H., de Almeida, Morais D. C., 2010, A Multicriteria Group Decision Model Aggregating the. Pesqui. Operacional30,A. T. 687–702.
 • Balcı H.,2013,Determınatıon Of The Criteria For Selecting Technology Transfer Methods For Defence Industry And Choosing The Appropriate Method By Using AHP,Turkısh Mılıtary Academy, Defense Scıence Instıtute, Master Thease.
 • Ballı S., Karasulu B., Korukoğlu S., 2007, Applıcatıon Of A Fuzzy Promethee Method For The Most Suıtable Car Selectıon Problem, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg.22, 139–147.
 • Cheng C. H., 1997. Evaluating Naval Tactical Missile Systems by Fuzzy AHP Based on the Grade Value of Membership Function. Eur. J. Oper. Res.96, 343–350.
 • Cheng C. H, Yang K. L.,. Hwang C. L,. 1999, Evaluating Attack Helicopters by AHP Based on Linguistic Variable Weight. Eur. J. Oper. Res.116,423–435.
 • Cheng C., Lin Y. E., 2002, Evaluating The Best Main Battle Tank Using Fuzzy Decision Theory, European Journal of Operational Research 142,174–186.
 • Cheng C.,Lin Y., 2002, The Best Main Battle Tank Using Fuzzy Decision Theory,European Journal of Operational Research 142, 174–186.
 • Çakın E., Özdemir A., 2013, Usıng Anal. Netw. Process(AHP)ELECTRE Methods Supplıer Sel. Decis. and Appl. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. II,), 339–364.
 • Çelikol M., 2017, Supplier Selection Problem An Application in Defenc. Working Paper, Doi:10.13140/RG.2.2.27815.24485.
 • Dağdeviren M., Yavuz S.,Kılınç N., 2009, Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment, Expert Systems with Applications, Vol. 36, pp. 8143- 8151.
 • Del Vasto-Terrientes L., Valls A., Slowinski R., Zielniewicz P., 2015, ELECTRE-III-H: An outranking-based decision aiding method for hierarchically structured criteria. Expert Syst. Appl.42, 4910–4926.
 • Eren T., Cihan Ş., Ayan E., Topal T., Yıldırım E. K.,2017,Echocardiography Device Selection with Multicriteria Decision-making Methods , Research,DOI: 10.17681/hsp.285651.
 • Ertuğrul İ.,Karakaşoğlu N., 2010, ELECTRE ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme için Bilgisayar Seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg.25, 23–41.
 • Gençer C., E. K. Aydoğan, Aytürk S.,2009,Selection of Light Machine Gun Via Using Analytic Hierarchy Process, Defence Science Journal, vol.59,pp.273-283.
 • Govindan K., Jepsen M. B.,2016 ,ELECTRE: A Comprehensive Literature Review On Methodologies And Applications. Eur. J. Oper. Res.250,1–29.
 • Jagadish, A. Ray, 2015, Green Cutting Fluid Selection using Multi-attribute Decision-making Approach, Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, Vol. 96, No. 1, pp. 35-39.
 • Karaatlı M., Ömürbek N., Köse G., 2014, Analyzing the Performances of Football Players Using Analytic Hierarchy Process based TOPSIS and VIKOR Methods,Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg.29,25–61.
 • Ke C.K., Chen Y.-L., 2012, A Message Negotiation Approach To E-Services By Utility Function And Multi- Criteria Decision Analysis, Computers and Mathematics with Applications 64,1056–1064.
 • Liu C., Serrano A. R., Yin G., 2012, An optimum design selection approach for product customization development, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 23, No. 4, pp. 1433-1443.
 • Menteş A., 2010, Application of Fuzzy Multicriteria Decision-making Methods from Design of Open Sea Structural Bonding Systems, İTÜ Master Thease.
 • Ömürbek N., Üstündağ S., Helvacıoğlu Ö. C., 2013, Use of Analytic Hierarchy Process (AHP) in Location Decision: A Study in Isparta Region, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 21,ss. 101-116.
 • Özgörmüş E.,Mutlu Ö., Güner H., 2005, Personnel Selection With Fuzzy Analytical Herarchy Process And An Applıcatıon. V. Ulus. Üretim Araştırmaları Sempozyumu,pp- 21–33.
 • Palaz, H., Kovancı, 2008, A. Evaluate the Selection of Turkish Navy Submarines By Using Ahp. Havacilik Ve Uzay Teknoloji̇leriDergi̇si̇3, 53–60.
 • Rouyendegh B. D., 2014, Developıng An Integrated Ahp And Intuıtıonıstıc Fuzzytopsıs Methodology, Technical Gazette 21-6, p.p.1313-1319.
 • Rouyendegh B. D., Erol S., 2012, Selecting the Best Project Using the Fuzzy ELECTRE Method, Mathematical Problems in Engineering, Article ID 790142, (2012),12 page.
 • Soner S.,Önüt S., 2006, Multi-Criteria Supplier Selection: an ELECTRE-Ahp Application,J. Eng. Nat. Sci. Sigma,pp- 110–120.
 • Tekeş M., 2002, Çok Ölçütlü Karar Verme Yötemleri ve TSK’da Kullanılan Tabancaların Bulanık Uyğunluk İndeksli Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Karşılaştırılması. ITÜ Master Thease.
 • Uçakcıoğlu B., Eren T.,2017, Investment Selection Project in Air Defense Industry with Analytic Hierarchy Process and VIKOR Methods. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergis, 2,pp-35–53.
 • Yücel M., Ulutaş A., 2009, Selectıon of Place For A Cargo Company In Malatya Wıth Multı Crıterıa Decısıon Methods’s ELECTRE,Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi,p.p. 327-344.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdullah YILDIZBASI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0001-8104-3392
Türkiye


Mustafa Burak ÖZDEMİR Bu kişi benim
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { konjes588831, journal = {Konya Journal of Engineering Sciences}, eissn = {2667-8055}, address = {Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE}, publisher = {Konya Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {2}, pages = {369 - 383}, doi = {10.36306/konjes.588831}, title = {A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS}, key = {cite}, author = {Yıldızbası, Abdullah and Özdemir, Mustafa Burak} }
APA Yıldızbası, A. & Özdemir, M. B. (2020). A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS . Konya Journal of Engineering Sciences , 8 (2) , 369-383 . DOI: 10.36306/konjes.588831
MLA Yıldızbası, A. , Özdemir, M. B. "A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS" . Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 369-383 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/588831>
Chicago Yıldızbası, A. , Özdemir, M. B. "A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS". Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 369-383
RIS TY - JOUR T1 - Bütünleşik ÇKKV Metotları ile Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi için Zırhlı Amfibi Araçların (AAV) Seçimine İlişkin Bir Karar Verme Model Önerisi AU - AbdullahYıldızbası, Mustafa BurakÖzdemir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36306/konjes.588831 DO - 10.36306/konjes.588831 T2 - Konya Journal of Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 383 VL - 8 IS - 2 SN - -2667-8055 M3 - doi: 10.36306/konjes.588831 UR - https://doi.org/10.36306/konjes.588831 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS %A Abdullah Yıldızbası , Mustafa Burak Özdemir %T A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS %D 2020 %J Konya Journal of Engineering Sciences %P -2667-8055 %V 8 %N 2 %R doi: 10.36306/konjes.588831 %U 10.36306/konjes.588831
ISNAD Yıldızbası, Abdullah , Özdemir, Mustafa Burak . "A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS". Konya Journal of Engineering Sciences 8 / 2 (Haziran 2020): 369-383 . https://doi.org/10.36306/konjes.588831
AMA Yıldızbası A. , Özdemir M. B. A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS. KONJES. 2020; 8(2): 369-383.
Vancouver Yıldızbası A. , Özdemir M. B. A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS. Konya Journal of Engineering Sciences. 2020; 8(2): 369-383.
IEEE A. Yıldızbası ve M. B. Özdemir , "A DECISION-MAKING MODEL PROPOSAL (AAV) FOR SELECTION OF AMPHIBIOUS ATTACK VEHICLES FOR LANDING PLATFORM DOCK (LPD) BY INTEGRATED MCDM METHODS", Konya Journal of Engineering Sciences, c. 8, sayı. 2, ss. 369-383, Haz. 2020, doi:10.36306/konjes.588831