Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kayseri’de 2020 Yılı İlk Beş Ayının Ölüm Sayı Ve Nedenlerinin Bir Önceki Yıl İle Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı S1, 383 - 389, 30.08.2021
https://doi.org/10.18521/ktd.904239

Öz

Amaç: Yeni ve bulaşıcı bir hastalığın tüm dünyaya yayılmasına pandemi denir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi ilan edilmiştir. COVID-19 hastalığına karşı tedavi modaliteleri ve aşı geliştirilmeye çalışılsa da COVID-19’a bağlı ölümler devam etmektedir ve tüm ölüm nedenleri arasında enfeksiyon hastalıklarının oranı artmaktadır. Biz de bu çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonunun ölüm istatistiklerine etkisini 2020 yılının ilk beş ayındaki ölüm istatistiklerini 2019 yılının aynı dönemindeki ölüm istatistikleri ile karşılaştırarak ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 1 Haziran 2020-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2019- 2020 yılı ilk beş ayına ait ICD 10 tanı kodlama sistemi kullanan ölüm bildirim sistemi verileri kayıtları değerlendirilerek yapılmıştır. Retrospektif bir çalışmadır. Çalışmada KAYSERİ’de meydana gelen ölümlerin tarihleri (ay), ölenlerin yaşı, cinsiyeti, medeni hali, ölüm nedenleri ve ölüm şekilleri (bulaşıcı hastalık, adli, doğal ölüm) ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Veriler, SPSS (versiyon 21.0) istatistik Paket Programında değerlendirilmiştir. Bulgular: 2019 yılı ilk beş ayında 3349, 2020 yılı ilk beş ayında ise 3491 ölüm gerçekleşmiştir. Bunların %54,6’sı erkek, %45,4’ü kadındı. 2019 ve 2020 yıllarında aylık ölen kişi sayısı ortalamaları benzerdi. 2019 ve 2020 yıllarında hastalık tanılarının oranları farklılık gösterdi. 2020 yılında COVID-19 da dâhil olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölüm oranları erkeklerde daha fazla görülmekteydi. 2019 yılında enfeksiyon hastalıklarının toplam ölüm oranı %20,2, 2020 yılında COVID-19 dahil enfeksiyon hastalıkları nedeniyle ölüm oranı toplam %20,1 idi. Sonuç: COVID-19 salgını sırasında bazı spesifik ölüm nedenlerinin oranlarında anlamlı değişimler olmuş ancak KAYSERİ ili özelinde ilk beş aylık toplam ölüm sayısında anlamlı bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Kaynakça

 • 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm İstatistikleri, 2018. [Erişim tarihi 2020 Temmuz 12]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=Yv79pjbY4L87XQ1Z1LWPyGvgjkJ6G2ZgdXxpyRWYRnzS3ChkyqvF!692149117?id=30701
 • 2. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012 Dec 1;380(9859):2095–128.
 • 3. Grennan D. What Is a Pandemic? Vol. 321, JAMA - Journal of the American Medical Association. American Medical Association; 2019. p. 910
 • 4. WHO | What is a pandemic?. [Accessed in 2020 Jul 12]. Available from: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
 • 5. Temel MK., Ertin H. Lessons from the 1918 Influenza Pandemic for the COVID-19 Pandemic. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Ek Sayı 1
 • 6. Pandemi Oluşumunda Zoonotik Patojenlerin Önemi | COVID-19 Türkiye Web Portalı. [Accessed in 2020 July 12]. Available from: https://covid19.tubitak.gov.tr/bilimsel-arastirma-paylasim-platformu/pandemi-olusumunda-zoonotik-patojenlerin-onemi
 • 7. Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79
 • 8. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) [Internet]. StatPearls. StatPearls Publishing; 2020 [Accessed in 2020 July 12]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150360
 • 9. Er AG,Ünal S. 2019 Koronavirüs Salgını – Anlık Durum ve İlk İzlenimler. FLORA 2020;25(8 February)
 • 10. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. Vol. 92, Journal of Medical Virology. John Wiley and Sons Inc.; 2020. p. 401–2
 • 11. Coronavirus Update (Live): 14.985.203 Cases and 632.187 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer. [Accessed in 2020 July 16]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22 %5Cl %22countries
 • 12. Aral A, Denge T, Şahbaz Ö. Evaluation of Circulatory System Disease Codes in the Transition Process to the Eleventh Revision of the International Classification of Diseases. J Ankara Univ Fac Med. 2020;72(3):268–76.
 • 13. KÖSE Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Banu ERGÖÇMEN Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü R, Başkanları O, ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Şevkat Bahar ÖZVARIŞ HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yuvarlak Masa B V. Ulusal Hastalık Yükü Çalışması. 2017.
 • 14. Altan Onat Yazarlar Altan Onat E, Günay Can D, Yüksel H, Ademoğlu E, Erginel-Ünaltuna N, Ayşem Kaya D, Et Al. Tekharf 2017 Tıp Dünyasının Kronik Hastalıklara Yaklaşımına Öncülük.
 • 15. Measuring a pandemic: Mortality, demography and geography. [Accessed in 2020 July 3]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/261835322_Measuring_a_pandemic_Mortality_demography_and_geography
 • 16. Ölüm Y, Stat Nii, Kler İsti, Ğişi İndede, Okyay P, Lgen Mabi, Et Al. Adnan Menderes Ün İ Vers İ Tes İ Uygulama Ve Ara Ş Tırma Hastanes İ 2008- Çalı Ş Ması , Aydın. 2011;12(1):1–10.
 • 17. Yavuz Emik K, Önal Ae. The Epıdemıologıcal Study Of Death In Turkey Between 2009-2016 And The Importance Of The Death Statement System. İstanbul Tıp Fakültesi Derg. 2019 Jul 16;82(3).
 • 18. Mortaliteyle İlgili Önemli Ölçütlerin Dünyadaki ve Türkiye'deki Durumu - PDF Ücretsiz indirin. [Accessed in 2020 July 20]. Available from: http://docplayer.biz.tr/42847245-Mortalite-le-lgili-onemli-olcutlerin-dunyadaki-ve-turkiye-deki-durumu.html
 • 19. Wang, H., Dwyer-Lindgren, L., Lofgren, K. T., Rajaratnam, J. K., Marcus, J. R., Levin-Rector, A., ... & Murray, C. J. (2012). Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet, 380(9859), 2071-2094.
 • 20. Roth, G. A., Abate, D., Abate, K. H., Abay, S. M., Abbafati, C., Abbasi, N., ... & Abdollahpour, I. (2018). Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, 392(10159), 1736-1788.
 • 21. Haagsma, J. A., Graetz, N., Bolliger, I., Naghavi, M., Higashi, H., Mullany, E. C., ... & Ameh, E. A. (2016). The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013. Injury prevention, 22(1), 3-18.
 • 22. Covid-19 salgını sonrası suç oranları düştü, aile içi şiddet artıyor | Euronews. [Accessed in 2020 Jul 3]. Available from: https://tr.euronews.com/2020/04/11/suc-oranlari-dustu-ceteler-faaliyetleri-duruyor-aile-ici-siddet-artti-koronavirus-evde-kal
 • 23. Teker A. G., Emecen, A. N., & Ergör, G. (2019, September). Türkiye’de 2009-2017 Yılları Arası Ölüm Nedenleri Dağılımları ve Trendleri. In 3. International 21. National Public Health Congress.
 • 24. Jemal, A., Ward, E., Hao, Y., & Thun, M. (2005). Trends in the leading causes of death in the United States, 1970-2002. Jama, 294(10), 1255-1259.
 • 25. Özkan, A. A. (2013). Akut koroner sendromlar: Epidemiyoloji. Türk Kardiyol Dern Arş, 41(1), 1-3.
 • 26. Amsterdam, EA, Wenger, NK, Brindis, RG, Casey, DE, Ganiats, TG, Holmes, DR, ... ve Levine, GN (2014). ST yükselmesiz akut koroner sendromlu hastaların yönetimi için 2014 AHA / ACC kılavuzu: American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines raporu. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi , 64 (24), e139-e228.
 • 27. Vlastelica, M. (2008). Emotional stress as a trigger in sudden cardiac death. Psychiatria danubina, 20(3), 411.
 • 28. Kıyan S. Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnmeli 124 Hastanın Geriye Yönelik Bir Yıllık İncelenmesi. Akad Acil Tıp Derg. 2009;15–20.
 • 29. Paladino D, Barrio Minton CA. Comprehensive college student suicide assessment: Application of the BASIC ID. J Am Coll Heal. 2008 May;56(6):643–50. Thorax. 2004 Mar;59(3):252–6.
 • 31. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Vol. 30, Cell Research. Springer Nature; 2020. p. 269–71.
 • 32. Richardson P, Griffin I, Tucker C, Smith D, Oechsle O, Phelan A, et al. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease. Vol. 395, The Lancet. Lancet Publishing Group; 2020. p. e30–1.

Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı S1, 383 - 389, 30.08.2021
https://doi.org/10.18521/ktd.904239

Öz

Objective: The spread of a new contagious disease across the world is called a pandemic. COVID-19 was declared as a pandemic by WHO on 11th March 2020. Although treatment modalities and vaccines are being developed against COVID-19 disease, COVID-19 related deaths continue and the rate of infectious diseases among all causes of death increases. In this study, we aimed to determine the effect of COVID-19 infection on mortality statistics by comparing mortality statistics in the first five months of 2020 with mortality statistics in the same period of 2019. Method: This study was conducted by evaluating the death records of Kayseri Provincial Directorate of Health for the first five months of 2019 and 2020, during 1st June-1st July 2020. It is a retrospective and descriptive study. In the study, data on dates (months) of deaths, ages, genders, marital statuses, causes of death and manners of death (infectious disease, forensic, natural death) in Kayseri were evaluated. Approval of the Ethics Committee, dated 14.05.2020 and numbered 70, was obtained from the Ethics Committee of Clinical Research of the Kayseri City Education and Research Hospital. The data was evaluated in the SPSS (version 21.0) statistical package software in computer environment. Results: A total of 6840 deaths occurred in the first five months of 2019-2020. Of these, 54.6% were male and 45.4% were female. The monthly average numbers of death in 2019 and 2020 were similar. Rates of disease diagnoses had changed in 2019 and 2020. In 2020, all-cause mortality rates, including COVID-19, were higher among men. The total mortality rate of infectious diseases was 20.2% in 2019, and the mortality rate due to infectious diseases including COVID-19 was 20.1% in 2020. Conclusion: As a result of the COVID-19 pandemic and the measures taken to isolate the outbreak and the prohibitions imposed, there have been significant changes in the rates of certain specific causes of death. However, there was no significant change in the total number of deaths during the first five months in Kayseri province.

Kaynakça

 • 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm İstatistikleri, 2018. [Erişim tarihi 2020 Temmuz 12]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=Yv79pjbY4L87XQ1Z1LWPyGvgjkJ6G2ZgdXxpyRWYRnzS3ChkyqvF!692149117?id=30701
 • 2. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012 Dec 1;380(9859):2095–128.
 • 3. Grennan D. What Is a Pandemic? Vol. 321, JAMA - Journal of the American Medical Association. American Medical Association; 2019. p. 910
 • 4. WHO | What is a pandemic?. [Accessed in 2020 Jul 12]. Available from: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
 • 5. Temel MK., Ertin H. Lessons from the 1918 Influenza Pandemic for the COVID-19 Pandemic. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Ek Sayı 1
 • 6. Pandemi Oluşumunda Zoonotik Patojenlerin Önemi | COVID-19 Türkiye Web Portalı. [Accessed in 2020 July 12]. Available from: https://covid19.tubitak.gov.tr/bilimsel-arastirma-paylasim-platformu/pandemi-olusumunda-zoonotik-patojenlerin-onemi
 • 7. Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79
 • 8. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) [Internet]. StatPearls. StatPearls Publishing; 2020 [Accessed in 2020 July 12]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150360
 • 9. Er AG,Ünal S. 2019 Koronavirüs Salgını – Anlık Durum ve İlk İzlenimler. FLORA 2020;25(8 February)
 • 10. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. Vol. 92, Journal of Medical Virology. John Wiley and Sons Inc.; 2020. p. 401–2
 • 11. Coronavirus Update (Live): 14.985.203 Cases and 632.187 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer. [Accessed in 2020 July 16]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22 %5Cl %22countries
 • 12. Aral A, Denge T, Şahbaz Ö. Evaluation of Circulatory System Disease Codes in the Transition Process to the Eleventh Revision of the International Classification of Diseases. J Ankara Univ Fac Med. 2020;72(3):268–76.
 • 13. KÖSE Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Banu ERGÖÇMEN Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü R, Başkanları O, ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Şevkat Bahar ÖZVARIŞ HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yuvarlak Masa B V. Ulusal Hastalık Yükü Çalışması. 2017.
 • 14. Altan Onat Yazarlar Altan Onat E, Günay Can D, Yüksel H, Ademoğlu E, Erginel-Ünaltuna N, Ayşem Kaya D, Et Al. Tekharf 2017 Tıp Dünyasının Kronik Hastalıklara Yaklaşımına Öncülük.
 • 15. Measuring a pandemic: Mortality, demography and geography. [Accessed in 2020 July 3]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/261835322_Measuring_a_pandemic_Mortality_demography_and_geography
 • 16. Ölüm Y, Stat Nii, Kler İsti, Ğişi İndede, Okyay P, Lgen Mabi, Et Al. Adnan Menderes Ün İ Vers İ Tes İ Uygulama Ve Ara Ş Tırma Hastanes İ 2008- Çalı Ş Ması , Aydın. 2011;12(1):1–10.
 • 17. Yavuz Emik K, Önal Ae. The Epıdemıologıcal Study Of Death In Turkey Between 2009-2016 And The Importance Of The Death Statement System. İstanbul Tıp Fakültesi Derg. 2019 Jul 16;82(3).
 • 18. Mortaliteyle İlgili Önemli Ölçütlerin Dünyadaki ve Türkiye'deki Durumu - PDF Ücretsiz indirin. [Accessed in 2020 July 20]. Available from: http://docplayer.biz.tr/42847245-Mortalite-le-lgili-onemli-olcutlerin-dunyadaki-ve-turkiye-deki-durumu.html
 • 19. Wang, H., Dwyer-Lindgren, L., Lofgren, K. T., Rajaratnam, J. K., Marcus, J. R., Levin-Rector, A., ... & Murray, C. J. (2012). Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet, 380(9859), 2071-2094.
 • 20. Roth, G. A., Abate, D., Abate, K. H., Abay, S. M., Abbafati, C., Abbasi, N., ... & Abdollahpour, I. (2018). Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, 392(10159), 1736-1788.
 • 21. Haagsma, J. A., Graetz, N., Bolliger, I., Naghavi, M., Higashi, H., Mullany, E. C., ... & Ameh, E. A. (2016). The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013. Injury prevention, 22(1), 3-18.
 • 22. Covid-19 salgını sonrası suç oranları düştü, aile içi şiddet artıyor | Euronews. [Accessed in 2020 Jul 3]. Available from: https://tr.euronews.com/2020/04/11/suc-oranlari-dustu-ceteler-faaliyetleri-duruyor-aile-ici-siddet-artti-koronavirus-evde-kal
 • 23. Teker A. G., Emecen, A. N., & Ergör, G. (2019, September). Türkiye’de 2009-2017 Yılları Arası Ölüm Nedenleri Dağılımları ve Trendleri. In 3. International 21. National Public Health Congress.
 • 24. Jemal, A., Ward, E., Hao, Y., & Thun, M. (2005). Trends in the leading causes of death in the United States, 1970-2002. Jama, 294(10), 1255-1259.
 • 25. Özkan, A. A. (2013). Akut koroner sendromlar: Epidemiyoloji. Türk Kardiyol Dern Arş, 41(1), 1-3.
 • 26. Amsterdam, EA, Wenger, NK, Brindis, RG, Casey, DE, Ganiats, TG, Holmes, DR, ... ve Levine, GN (2014). ST yükselmesiz akut koroner sendromlu hastaların yönetimi için 2014 AHA / ACC kılavuzu: American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines raporu. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi , 64 (24), e139-e228.
 • 27. Vlastelica, M. (2008). Emotional stress as a trigger in sudden cardiac death. Psychiatria danubina, 20(3), 411.
 • 28. Kıyan S. Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnmeli 124 Hastanın Geriye Yönelik Bir Yıllık İncelenmesi. Akad Acil Tıp Derg. 2009;15–20.
 • 29. Paladino D, Barrio Minton CA. Comprehensive college student suicide assessment: Application of the BASIC ID. J Am Coll Heal. 2008 May;56(6):643–50. Thorax. 2004 Mar;59(3):252–6.
 • 31. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Vol. 30, Cell Research. Springer Nature; 2020. p. 269–71.
 • 32. Richardson P, Griffin I, Tucker C, Smith D, Oechsle O, Phelan A, et al. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease. Vol. 395, The Lancet. Lancet Publishing Group; 2020. p. e30–1.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mebrure Beyza GÖKÇEK>
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-6320-4102
Türkiye


Humeyra ASLANER>
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-3710-3893
Türkiye


Adil ÇETİN>
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0001-8090-244X
Türkiye


İrfan GÖKÇEK> (Sorumlu Yazar)
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-5612-8527
Türkiye


Ali Ramazan BENLİ>
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0003-0039-1497
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı S1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ktd904239, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {13}, number = {S1}, pages = {383 - 389}, doi = {10.18521/ktd.904239}, title = {Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020}, key = {cite}, author = {Gökçek, Mebrure Beyza and Aslaner, Humeyra and Çetin, Adil and Gökçek, İrfan and Benli, Ali Ramazan} }
APA Gökçek, M. B. , Aslaner, H. , Çetin, A. , Gökçek, İ. & Benli, A. R. (2021). Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020 . Konuralp Medical Journal , COVID-19 , 383-389 . DOI: 10.18521/ktd.904239
MLA Gökçek, M. B. , Aslaner, H. , Çetin, A. , Gökçek, İ. , Benli, A. R. "Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020" . Konuralp Medical Journal 13 (2021 ): 383-389 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktd/issue/64699/904239>
Chicago Gökçek, M. B. , Aslaner, H. , Çetin, A. , Gökçek, İ. , Benli, A. R. "Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020". Konuralp Medical Journal 13 (2021 ): 383-389
RIS TY - JOUR T1 - Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020 AU - Mebrure Beyza Gökçek , Humeyra Aslaner , Adil Çetin , İrfan Gökçek , Ali Ramazan Benli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18521/ktd.904239 DO - 10.18521/ktd.904239 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 383 EP - 389 VL - 13 IS - S1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.904239 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.904239 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Konuralp Tıp Dergisi Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020 %A Mebrure Beyza Gökçek , Humeyra Aslaner , Adil Çetin , İrfan Gökçek , Ali Ramazan Benli %T Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020 %D 2021 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 13 %N S1 %R doi: 10.18521/ktd.904239 %U 10.18521/ktd.904239
ISNAD Gökçek, Mebrure Beyza , Aslaner, Humeyra , Çetin, Adil , Gökçek, İrfan , Benli, Ali Ramazan . "Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020". Konuralp Medical Journal 13 / S1 (Ağustos 2021): 383-389 . https://doi.org/10.18521/ktd.904239
AMA Gökçek M. B. , Aslaner H. , Çetin A. , Gökçek İ. , Benli A. R. Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020. Konuralp Medical Journal. 2021; 13(S1): 383-389.
Vancouver Gökçek M. B. , Aslaner H. , Çetin A. , Gökçek İ. , Benli A. R. Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020. Konuralp Medical Journal. 2021; 13(S1): 383-389.
IEEE M. B. Gökçek , H. Aslaner , A. Çetin , İ. Gökçek ve A. R. Benli , "Comparison Of Death Numbers And Causes in Kayseri Province Before And During The Covid Pandemic, In The First Five Months Of 2019-2020", Konuralp Medical Journal, c. 13, sayı. S1, ss. 383-389, Ağu. 2021, doi:10.18521/ktd.904239