Hakkında

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Konuralp tarafından yayımlanan Lectio Socialis, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerin politika ile ilgili konularına özellikle ilgi duyan uluslararası hakemli bir akademik araştırma dergisidir.

Disiplinlerarası bir dergi olan Lectio Socialis, metinsel, felsefi ve sosyal bilimsel altyapıdan ve kültürel çalışmalardan makaleleri yayımlar. İlgi alanlarına bazı örnekler: Devlet ve Toplum İlişkileri; Etnik Çatışmalar; Politika Oluşturma ve Gündem Belirleme; Çok Düzeyli Yönetişim; Demokratikleşme ve Sivil Toplum; Sosyal Yapılar ve Entegrasyon; Göç; Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Konular; Bilim ve Toplum; Stratejik Planlama; Kamu Politikası Analizi; Sosyal Politika; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları.

Dünya çapında birçok üniversitede görev yapan ve alanında uzman olan, yayın ve danışma kurulu üyeleri ve hakemler dergiye katkı sunmaktadır.

Bu dergi, araştırmayı halkın erişimine açık hale getirmenin daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesi ile içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

Bu dergi yazarlardan makalelerini sunmaları veya yayınlamaları için ücret almaz.

5. ciltten itibaren dergide yayımlanan her bir makale için TUBİTAK Ulakbim'in sponsorluğunda DOI sağlanmaktadır. 

Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.