Değerlendirme Süreci

Dergi editörleri ve yayın kurulu üyelerinin yazar olarak bulunduğu çalışmalar için hakemlik süreci başlatılmaz ve çalışmalar doğrudan yazar(lar)a iade edilir.

Gönderilerin, öncelikle, derginin kapsamına girip girmediği değerlendirilir.

Derginin kapsamına giren gönderiler çift kör hakemlik için hazırlanarak, kişisel bildirimler de dâhil olmak üzere yazar(lar)a yapılan tüm atıflar kaldırılır ve kör hakemlik için düzenlenmiş sürüm sisteme yüklenir.

Gönderi hakemlere gönderilmeden önce benzerlik raporu alınarak intihal incelemesine tabi tutulur. Benzerlik oranı yüzde 30’un üzerinde çıkan hiçbir çalışma için hakemlik süreci başlatılmaz.
Editör gerekli görürse, gönderiyi önce dilin kullanımı açısından gözden geçirir. Yazı dil açısından zayıf bulunursa, editör gönderiyi reddedebilir.

Ön inceleme sürecinin ardından makale en az iki hakeme gönderilir. Her hakem kabul edebilir, reddedebilir veya (majör ya da minör) düzeltme isteyebilir. Yazar, editör tarafında farklı bir süre belirtilmemişse, bir hafta içinde ilgili düzelmeleri yapmakla yükümlüdür. Gerek görülürse, yazarın talebi üzerine süre uzatılabilir.

Hakemlerden çoğunluğu çalışmayı yayımlanmak üzere uygun bulursa, başvuru kabul edilir. 

İki hakem de yazıyı reddederse, inceleme süreci sona erer ve başvuru reddedilir.

Hakemlerden biri makaleyi reddederse ve diğer hakem kabul etmiş veya minör değişiklik talep etmişse, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Eğer ikinci hakem majör değişiklik istemişse, üçüncü bir hakeme gönderip göndermemek editörün tasarrufundadır. Üçüncü hakem de çalışmayı reddederse, gönderi reddedilir.

İnceleme işlemi tamamlanırsa ve makale kabul edilirse, düzenleme işlemi başlar.

Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.