Tarihçe

Lectio Socialis, 2602-2524 ISSN (basılı) ve 2602-2443 e-ISSN ile sosyal ve beşeri bilimler alanında basılı ve elektronik bir dergi olarak Eylül 2017'de yayın hayatına başlamıştır. Dergi, 2017-2022 yılları arasında bir Türk sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Umut Hareketi Derneği tarafından yayınlanmıştır. 2019 yılı itibarıyla Lectio Socialis, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri yalnızca kurul üyesi olarak değil, aynı zamanda alan editörü olarak görevlendirerek uluslararası statü kazanmıştır. 2022 yılında STK, derginin yayın haklarını kurucu yazı işleri müdürü Doç.Dr. Emrah Konuralp'e devretmiştir. Böylece Konuralp, Lectio Socialis'in hem yayıncısı hem de genel yayın yönetmeni olmuştur. Bu adım, derginin editoryal bağımsızlığını güçlendirmiştir. Konuralp derginin yayıncısı olunca sadece elektronik dergi olarak yayınlanmış basılı ISSN (2602-2524) 28 Mart 2022 tarihi itibariyle kapatılmıştır.

Yılda ortalama on makale ile yılda iki kez yayın hayatına devam eden derginin editörlük, hakemlik, yönetim kurulu üyeliği ve yazarlık gibi konularda uluslararasılaşmaya büyük önem vermeye başlaması nedeniyle, yayıncı değişikliği Lectio Socialis'in küresel güvenilirliğine de olumlu yansımıştır. 2023 yılı itibari ile biri kitap eleştirisi, altısı derleme makalesi ve 55'i araştırma makalesi olmak üzere 61 yazara ait 62 çalışma dergide yayınlanmıştır. Derginin son üç sayısında yer alan 17 yazardan yedisi Türkiye'den, onu ise diğer ülkelerdendir.

Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.