Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Lectio Socialis, COPE'un (Committee on Publication Ethics) Editör, Hakem ve Yazarlar için Uluslararası Standartları çerçevesinde yönetilir. Derginin bu standartlar doğrultusundaki politikaları şöyledir:


Editörün Sorumlulukları

Derginin; yayıncısı karşısında yayın bağımsızlığı vardır.

Baş editör (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü), Lectio Socialis'te yayımlanan makalelerden sorumludur.

Baş editör, hakemlerin yazarlardan bağımsız (farklı kurumlardan) olmasını güvence eder. 

İhtiyaç olduğunda, baş editör düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan kaçınmaz. Gerekirse okuyucular ve yazarlar doğrudan baş editörle temasa geçebilirler.

İfade özgürlüğü ve herhangi bir ticari çıkardan bağımsız entelektüel standartlar baş editörün garantisi altındadır. Dergi herhangi bir reklam kabul etmemektedir.

Editör gerekli görürse, yazar bir etilk kurulun onayını sağlamalıdır. Editör, araştırma materyalinin uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun olduğundan emin olmalıdır.

Baş editör, e-posta ile gelen şikayetlere cevap vermek ve çalışmaları eleştirilen yazarlara yanıt izini vermek zorundadır.

Editörün yayın için bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararı, yalnızca makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığına ve çalışmanın derginin kapsamıyla ilgisine dayanmalıdır. Yazarlar kararlara itiraz edebilirler. Öncelikle, baş editör itirazı gözden geçirir. İtiraz, baş editör kararıyla ilgili ise, baş editör konuyu Yayın Kuruluna getirir.

Editör ve editöryal ekip, gönderilen makale hakkında herhangi bir bilgiyi yazar, hakem ve potansiyel hakemler dışında kimseye açıklamamalıdır. Gönderilen bir makalede açıklanan yayımlanmamış materyaller editör veya editöryal ekip tarafından araştırma amacıyla kullanılamaz.


Hakemlerin Sorumlulukları

Hakem değerlendirmesi süreci, editoryal kararlar almak ve yazarlara makalenin geliştirilmesinde yardımcı olmak için gereklidir.

Bir makaleyi gözden geçirmek için kendini yeterli ya da uygun bulmayan bir hakem bu durumu baş editöre bildirmelidir.

İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Bunlar, editör dışında başkalarına açıklanmamalı veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.

Yorumlar objektif olarak yapılmalıdır.

Hakemlik sürecinde, bir makalede alıntılanmamış çalışmalara ve/veya makale ile yayımlanmış bir eser arasındaki önemli benzerliğe dikkat edilmelidir.

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel amaçla kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlarla, şirketlerle veya belgelerle ilişkili kurumların herhangi biriyle rekabet, işbirliği veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları makaleleri dikkate almamalıdır.


Yazarların Görevleri

Çalışma başka dergilerin değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Sorumlu yazar, hakem değerlendirme süreci başlamadan gönderiyi geri çekme hakkına sahiptir. Hakem süreci başladıktan sonra bir sayı yayın dönemi içinde (altı ay) yazara geri bildirimde bulunulmazsa da yazar gönderisini geri çekebilir. 

Orijinal araştırma raporlarının yazarları, temeldeki verileri makalede doğru bir şekilde sunmalıdır. Bir makale, başkalarının çalışmadan yararlanmasına olanak vermek için yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Yazarlardan editör incelemesi için çalışma ile birlikte çalışmalarının ham verilerini sunmaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdırlar.

Yazarlar sadece tamamen orijinal eserler hazırlamalı ve başkalarının eserlerini ve/veya cümlelerini uygun bir şekilde alıntılamalıdırlar. Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez. Lectio Socialis tarafından incelenmekte olan yazılar telif hakkıyla korunan yayınlara tekrar gönderilmemelidir. Bununla birlikte, bir makale göndererek yazar(lar) yayımlanmış materyal kapsamına girdiklerini dikkate almalıdırlar. Yayımlanması durumunda, yazarlar çalışmalarının bir CC-BY lisansı altında kullanılmasına izin verirler. Bu da başkalarının çalışmadan yararlanmasına, dağıtmasına ve iletmesine, ayrıca çalışmayı uyarlamasına ve ticari olarak kullanmasına izin vermiş oldukları anlamıan gelir.

Sorumlu yazar, makaleye önemli katkılarda bulunanların ortak yazarlar olarak listelenmesini ve makalenin son versiyonunu onaylayarak yayımlanmasını kabul etmelerini sağlar.

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar ve araştırmalar için etik kurul onayı alınmalı ve bu onay makalede açıklanmalı ve belgelenmelidir. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda, onay (kurulun adı, kararın tarih ve sayısı) hakkındaki bilgiler yöntem bölümüne ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasına dahil edilmelidir. Olgu sunumlarında, imzalanan gönüllü bilgilendirme/onay formu hakkında bilgi makaleye dahil edilmelidir.

Lectio Socialis'te yayımlanan araştırmalar bir fondan yararlanırsa, dergi yazarları tüm finansal destek kaynaklarını açıklamak durumundadırlar.

Bir yazar, yayımladığı eserinde önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, baş editöre derhal bildirmek ve editörle ile işbirliği yapmak zorundadır.

Sorumlu yazar, diğer yazarların katkılarına ilişkin bilgilendirmeyi AUTHOR CONTRIBUTIONS başlığı altında yapmakla yükümlüdür. 

Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.