Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-9268 | e-ISSN 2148-6239 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Sevgili yazarlar, hakemler ve okuyucular.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAE Vet Fak Derg), yılda iki defa yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Dergimizde yayın ücreti istenmemektedir. Dergimiz; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bu dergi CAB Abstract, DOAJ, CiteFactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit, SJIFactor, Sobiad ve COSMOS IF indeksleri tarafından taranmaktadır.

Sadece davetli ve İngilizce dilinde yazılmış derlemeler değerlendirmeye alınacaktır.

Dergimiz 2020 yılından itibaren yılda üç kez yayınlanacaktır.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 2458-9268 | e-ISSN 2148-6239 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Sevgili yazarlar, hakemler ve okuyucular.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAE Vet Fak Derg), yılda iki defa yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Dergimizde yayın ücreti istenmemektedir. Dergimiz; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bu dergi CAB Abstract, DOAJ, CiteFactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit, SJIFactor, Sobiad ve COSMOS IF indeksleri tarafından taranmaktadır.

Sadece davetli ve İngilizce dilinde yazılmış derlemeler değerlendirmeye alınacaktır.

Dergimiz 2020 yılından itibaren yılda üç kez yayınlanacaktır.


Cilt 4 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Feline infeksiyöz peritonitisli kedilerde bazı hematolojik ve biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması
  Sayfalar 51 - 56
  Halil İbrahim GÖKCE , Hasan Barış CENGİZ
 2. Tilki (Vulpes vulpes) Cervical Vertebrae'nın Morfometrik Özelliklerinin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Kullanarak İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 61
  Sema ÖZKADİF , Ayşe HALIGÜR
 3. Boğa sperması motilite parametreleri üzerine dietilheksil fitalatın etkisi
  Sayfalar 62 - 68
  Ruhi KABAKÇI , Ömer VARIŞLI , Abdulkadir KAYA , İlktan BAŞTAN , Seher ŞİMŞEK
 4. Sığır tüberkülozunda Malondialdehit ve Superoksit Dismutaz'ın immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 69 - 75
  Zafer ÖZYILDIZ , Muhammed Mustafa SEZGİNER
 5. Türkiye’de pet hayvan sahiplerinin sosyo-demografik yapıları ve pet hayvancılığına bakışları; Alanya-Mardin örneği
  Sayfalar 76 - 83
  Ömer ERTEN , Yahya ÖZTÜRK , Orhan YILMAZ
 6. Türkiye’de Ulusal Veteriner Anatomi Kongrelerinde Sunulan Bildiriler: Bir Eğilim Analizi
  Sayfalar 84 - 89
  Ömer Gürkan DİLEK , Yasin DEMİRASLAN , İftar GÜRBÜZ
 7. Generalize demodikozisli köpeklerde deri pH’sı önemli bir biyofiziksel belirteç olabilir mi?
  Sayfalar 90 - 94
  Gizem GÜL , Kerem URAL , Songül ERDOĞAN
 8. Sığır işletmelerinde birden fazla kullanılan enjektör iğnelerinde mikrobiyal kontaminasyonun belirlenmesi
  Sayfalar 95 - 100
  Dilek ÖZTÜRK , Egemen ERÇETİN , Alper KARACAOVA , Kadir DİNÇ
 9. Kapari bitkisinin bioaktif, farmakolojik etkileri ve nörodejeneratif hastalıklarda kullanımı
  Sayfalar 101 - 107
  Asım KART
 10. Hemorrhagic bowel syndrome in cattle
  Sayfalar 108 - 112
  Nuri MAMAK , Mehmet Kazim BÖRKÜ
 11. Animal and plant-based milk and their antioxidant properties
  Sayfalar 113 - 122
  Ayşe Arzu YİĞİT