Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-6239 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Sevgili yazarlar, hakemler ve okuyucular.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAE Vet Fak Derg), yılda iki defa yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Dergimizde yayın ücreti istenmemektedir. Dergimiz; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bu dergi CAB Abstract, DOAJ, CiteFactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit, SJIFactor, Sobiad ve COSMOS IF indeksleri tarafından taranmaktadır.

Sadece davetli ve İngilizce dilinde yazılmış derlemeler değerlendirmeye alınacaktır.

Dergimiz 2020 yılından itibaren yılda üç kez yayınlanacaktır.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-6239 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Sevgili yazarlar, hakemler ve okuyucular.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAE Vet Fak Derg), yılda iki defa yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Dergimizde yayın ücreti istenmemektedir. Dergimiz; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bu dergi CAB Abstract, DOAJ, CiteFactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit, SJIFactor, Sobiad ve COSMOS IF indeksleri tarafından taranmaktadır.

Sadece davetli ve İngilizce dilinde yazılmış derlemeler değerlendirmeye alınacaktır.

Dergimiz 2020 yılından itibaren yılda üç kez yayınlanacaktır.


Cilt 5 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. Influence of Pinus brutia bark extract containing phenolic compounds on some commensal and pathogenic bacteria from the intestinal microflora
  Sayfalar 34 - 39
  Ahu DEMİRTAŞ
 2. Ticari kefirlerin bazı kalite parametrelerinin incelenmesi
  Sayfalar 40 - 47
  Gülsüm ÖKSÜZTEPE (ATEŞ) , Pelin DEMİR , Pinar KARATEPE , Selçuk ALAN , Müzeyyen AKGÖL
 3. Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Yöneticilerin İşgücü Memnuniyet Düzeyleri
  Sayfalar 48 - 57
  Ahmet Cumhur AKIN , Cevat SİPAHİ , Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ , Burak MAT , Aytekin GÜNLÜ
 4. Honamlı keçi ırkında Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) enfeksiyonunun araştırılması
  Sayfalar 58 - 63
  Mehmet KALE KALE
 5. Estimating the cost of bovine tuberculosis at the public and farm levels: The case of Samsun Province, Turkey
  Sayfalar 64 - 68
  Berrin ŞENTÜRK , Aytaç AKÇAY , Savaş SARIÖZKAN
 6. Investigation of Campylobacteriosis in Abort Cases in Kars Province by Pathological, Immunohistochemical, PCR and Microbiological Methods
  Sayfalar 69 - 74
  Emin KARAKURT , Hilmi NUHOĞLU , Serpil DAĞ , Aliye GÜLMEZ SAĞLAM , Enver BEYTUT , Mitat ŞAHİN , Salih OTLU , Özgür ÇELEBİ
 7. Doğal Koşullarda Elde Edilen Alüminyumun Akkaraman Koçlarında Düşük Dozlarda In Vitro Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 75 - 78
  Abdulkadir KAYA , Ömer VARIŞLI , Hüsamettin EKİCİ , Sedat Hamdi KIZIL
 8. Investigation of antiproliferative effects of Hypericum perforatum oil on myeloma cells
  Sayfalar 79 - 82
  Soner TUTUN , Muhammet Mükerrem KAYA , Melike Sultan USLUER , Hidayet TUTUN
 9. Effect of import decisions in Turkey on the red meat sector
  Sayfalar 83 - 89
  Ahmet Cumhur AKIN , Mehmet Saltuk ARİKAN , Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ