Cilt: 30 - Sayı: 1, 28.06.2022

Yıl: 2022

Türkiye'de "Avrupa Bütünleşme Süreci" ne yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olan Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışmalarını Avrupa Birliği perspektifinde sunmaktır.

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayın yapan kapalı çift hakem sürecine tabi uluslararası bir dergidir. 

Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergide yayınlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Yayımlanan yazılar, grafik ve tablolar izin olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve belli bir sistemde arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Gelir elde etmek amacı ile yapılan basım, çoğaltma ve/veya satışlar 5846 sayılı FİSEK hükümleri uyarınca hukuki yaptırıma tabi tutulacaktır. Daha önce başka bir dergide, kitapta vb. bir kaynakta yayınlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Sayfa Düzeni: A4
Kelime Sayısı:
-Dipnotlar ve referanslar dâhil, özet hariç en az 6500, en fazla 9000. Yayın kurulu, uygun gördüğü durumlarda kelime sayısı bu sınırın üzerinde olan metinleri kabul etme hakkını saklı tutar.
-Özet en fazla 250 kelime olmalıdır.
-Tablo ve şekiller için sözcük sayımı kapladıkları yere göre belirlenecektir; tablo kaldırıldığındaki sözcük sayımı göz önünde bulundurulmaksızın yarım sayfalık tablo 250 kelime olarak sayılacaktır.-3000 kelimeden az metinler yayın kurulu tarafından uygun görülürse Yorum olarak basılmak için değerlendirilir.
-Dava incelemeleri 3000 kelimeden fazla olmamalıdır. Dava incelemeleri hakem sürecine tabidir. -Kitap incelemeleri 2000 kelimeyi aşmamalıdır. Kitap incelemeleri yayın kurulunun kararıyla basılır.

Tablo/Grafik/Resim Genişliği: 12 cm.

Paragraf Düzeni

Satır aralığı: 1
Alıntı Paragraflar: Sağ ve soldan 1 cm. içeride

Yazı Şekli

- Font: Times New Roman (12)
Alıntı paragraf: Times New Roman (10)
Başlıklar dışında kalın (bold) karakter kullanılmamalıdır.
Sadece makalenin adında bütün karakterler büyük kullanılmalıdır.
- Bölümlerde numaralandırma yapılmamalıdır.
Bölümlerde takip edilecek sıralama aşağıdaki gibidir (tüm başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır):
Ana bölüm (kalın)

Alt Bölüm (italik)

Alt bölümün altında bölüm (kalın+italik)

Alıntılar

-Bibliyografik referanslar yazar-tarih sistemine göre –gerekli olduğu yerde sayfa numaralarıyla birlikte – verilmelidir. Örneğin: (Cini, 2000) ve (Cini, 2000: 21).
-
Referanslar makalenin sonunda alfabetik olarak sıralanmalıdır (Röportajlar aşağıda gösterildiği gibi referansların sonunda ayrı bir şekilde verilmelidir).

-Yazarlar bütün referansların tam olduğundan (tekrar eden yazar isimleri de dâhil) ve metin içinde var olduğundan emin olmalıdır. Bibliyografik referanslar için aşağıdaki örneklere bakınız.
-Yazar ismi mevcut değilse: (Makale başlığı; yıl: sayfa)

Dipnotlar

-Satır aralığı tek olmalı (10pt), ardıl olarak numaralandırılmalı ve referans yerine kullanılmamalıdır.-Dipnotlar çok uzun olmamalı ve sayıları minimumda tutulmalıdır.
-Yazar son not kullanmamalıdır.

Daha detaylı bilgi için: Yazım Klavuzu / Note for Contributors

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayın yapan kapalı çift hakem sürecine tabi uluslararası bir dergidir.

Yayın Hedefleri
Türkiye'de "Avrupa Bütünleşme Süreci" ne yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olan Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışmalarını Avrupa Birliği perspektifinde sunmaktır.


Yayın İlkeleri
Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergide yayınlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Yayımlanan yazılar, grafik ve tablolar izin olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve belli bir sistemde arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Gelir elde etmek amacı ile yapılan basım, çoğaltma ve/veya satışlar 5846 sayılı FİSEK hükümleri uyarınca hukuki yaptırıma tabi tutulacaktır. Daha önce başka bir dergide, kitapta vb. bir kaynakta yayınlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.


Hakem Sürecinin İşleyişi
1- MJES’e gönderilen makaleler, hakem sürecine girmeden evvel editör kurulumuz tarafından ön incelemeye tabi tutulup ‘hakem sürecine girebilir’ onayı alındıktan sonra, alanında uzman ulusal veya uluslararası iki hakeme gönderilir.
2- İki hakemden de ‘yayınlanabilir raporu’ alan makaleler bir sonraki sayı için ‘yayınlanacaklar listesi’ ne alınır.
3- Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz yanıt gelmesi sonucunda, makalenin yayımlanması Editörün yetkisindedir.
4- Hakemlerden iki ret kararı gelmesi durumunda hakem raporları yazara ‘yayımlanamaz kararı’ ile iletilir.
5- Hakemlerden ‘düzeltme kararı’ gelmesi durumunda hakem raporu ile birlikte makaleler yazara iletilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması için 2 (iki) aylık süre tanınır. Düzeltmesi yapılan makale tekrardan aynı hakeme gönderilir ve ‘yayınlanabilir raporu’ alan makale bir sonraki sayı için ‘yayınlanacaklar listesi’ ne alınır.

Dergide makale gönderim süreçlerinde ücretlendirme uygulanmamaktadır.