Cilt: 3 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Maruf İktisat Dergisi, esas olarak İslam iktisadı çalışmalarının akademik düzeyde anlatılmasını, anlaşılmasını, geliştirilmesini ve kavramsallaştırılmasını öncelemektedir. Bunun yanında, Maruf İktisat Dergisi, konvansiyonel iktisada eleştirel bir yaklaşım sunan alternatif, özgün ve yenilikçi iktisat yaklaşımlarının da literatüre kazandırılmasını hedeflemektedir. 

Maruf İktisat Dergisi, İslam İktisadı alanındaki akademik çalışmaları barındırmayı hedeflemekle beraber iktisat alanına, konvansiyonel iktisada, iktisadi sistem ve teorisine dair eleştirellik içeren heterodoks yaklaşımlara da açıktır. Bu çerçevede ampirik ve teorik çalışmalar, alan taraması, iktisat metodolojisi, iktisadi düşünce tarihi, simülasyon temelli analizler, iktisadın diğer disiplinlerle ilişkisi, sürdürülebilirlik, kalkınma, davranışsal iktisat, kurumsal iktisat alanlarında yapılan çalışmaların yayınlanması da planlanmaktadır.

Ahlak ve iktisat, iktisat ve toplum, eleştirel iktisat, İslam iktisadı ve finansı, iktisat metodolojisi, iktisat tarihi, iktisadi sorunlara yeni çözüm önerileri, yeni iktisadi paradigma arayışları, iktisadı ve finansı yeniden düşünme üzerine yazılan makaleler de derginin kapsamı içinde bulunmaktadır. Dergide yukarıda sayılan alanlarla ilgili olan kitapların değerlendirme yazıları da yayınlanmaktadır.

Ayrıca Maruf İktisat Dergisi, İslam iktisadı ve iktisat alanlarıyla ilişkili olacak şekilde; ilahiyat, işletme, hukuk, tarih, siyaset, sosyoloji, antropoloji, felsefe gibi sosyal bilim alanlarında gerçekleştirilmiş çoklu disipliner çalışmalara da açık, hakemli bilimsel bir dergidir.


Maruf İktisat Dergisi, Maruf Vakfı yayınıdır.

Yazım kuralları aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir:

Başlık: Başlık içeriği iyi bir biçimde ifade edecek şekilde seçilmiş, ortalanmış ve koyu renk olmalıdır. Makalede “giriş” kısmı bulunmalı ve başlıklar numaralandırılmalıdır.
Özet: Makalenin başında yer alan özet kısmının tercihen 150-200 kelime içermesi istenir. Bunun yanı sıra yazının araştırma yöntemini, amaç ve kapsamını ve ulaşılan sonucu belirten bir üslupla yazılması gerekmektedir. Anahtar sözcükler minimum 3 maksimum 8 kelime olarak belirtilmelidir. Yazının Türkçe özetinin altında aynı tarzda İngilizce bir özeti de eklenmelidir.
Makale İngilizce ise İngilizce özeti takip eden Türkçe bir özet, makale Arapça ise Arapça özeti takip eden Türkçe bir özet gerekmektedir. Ana dili İngilizce veya Arapça olup yazı gönderen araştırmacıların metinlerine Maruf Vakfı bünyesinde Türkçe özet eklenecektir.

Format: Metinler .doc formatında olmalıdır. MS Word programında 1,5 satır aralığıyla, sayfa kenarı 2,5 cm boşluğa sahip, iki yana yaslanmış ve sayfalar numaralandırılmış olmalıdır. Marj ayarları; üstten 2.5 cm, alttan 2.5 cm, sağ ve soldan 2.5 cm’dir.
Yazı Stili: Yazı tipi Times New Roman ve yazı puntosu 11 olmalıdır. Özet kısmında yazı puntosu 10 olarak ayarlanmalıdır. Başlıklar kalın ve 12 punto olmalıdır. Dipnot yazı puntosu 10 olarak ayarlanmalıdır.
Kelime Sayısı: Yazılar kaynakça ile birlikte en az 5000 en fazla 8000 kelime olmalıdır.
Kaynakça ve Atıf: Dergide kabul edilen referans formatı APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı “Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzunda” belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.
Gizlilik ve tarafsızlık: Makaleler, kör hakemlik süreciyle değerlendirilir. Bu yüzden, dergiye gönderilen makaleler de yazar bilgileri yer almamalıdır. Yazarlara ait kurumsal unvan, iletişim bilgileri gibi tüm bilgilerin ayrı bir sayfa olarak düzenlenmesi ve makalenin son kısmına eklenmesi gereklidir.


İçermesi gereken bilgiler;

Yazının İngilizce/Arapça ve Türkçe başlığı
Yazının JEL sınıflandırma kodu
Yazarın adı soyadı, unvanı
Yazarın bağlı bulundukları kurum (bölüm, birim)
Yazarın kısa özgeçmişi
Yazarın açık ve güncel posta adresi, telefon/faks numarası ile e-posta adresi

Yazarların makalelerini www.marufiktisat.com sayfasında sunulan yazım kurallarına göre hazırlamaları gerekir. Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.

Maruf İktisat Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından kabul edilen ve yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.


Yazarlardan aşağıda belirtilen etik kurallara uymaları beklenmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
Yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makale üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.
Yazışmadan sorumlu yazar, adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.
Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır.


Maruf İktisat Dergisinde makale yayını ve ilgili aşamaların hiçbirisi ücrete tabi değildir. Maruf İktisat Dergisi, açık erişim politikası uyarınca ticari amaçlı kullanımlar dışında ve makalelerin kaynak gösterilmesi şartıyla tüm kullanım haklarını okuyucularına ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu bağlamda, www.marufiktisat.com adresinden okuyucular tüm makalelere erişebilir, okuyabilir, istedikleri taktirde çoğaltıp kullanabilirler. Makale içeriklerinin ticari amaçlı kullanımı, çevirisi ve başka bir kitapta yayınlanması gibi hususlarda ise Maruf Vakfından yazılı izin alınması zorunludur.