e-ISSN: 2149-7796
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ordu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Middle Black Sea Journal of Health Science, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu adına yayınlanmakta ve ücretsiz DOI vermektedir.

Tüm konuların içeriğine tam metin olarak ücretsiz olarak http://dergipark.gov.tr/mbsjohs/archive  adresinden ulaşılabilir.

 İndex

The Middle Black Sea Journal of Health Science, Index copernicus, Turkey Citation Index, SOBIAD, Rootindexing, Academic Resource ındex, Fatcat index, Researcgate, EuroPub, Gooogle Scholar, Turk Medline da taranmaktadır.

  Malzeme Sorumluluk Reddi

  Orta Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan yazılarda yer alan tüm görüş ve raporlar yazarlara aittir. Editörler ve yayıncı bu makaleler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Editoryal

1. With Strong Steps…

Araştırma Makalesi

11. An Analysis of Youtube Videos on the Topics of Coronavirus and Dentistry

Araştırma Makalesi

20. Perceived job stress and COVID- 19 pandemic related stress predictors among Nurses working in Saudi Arabia

CC

22110

Telif hakkı @ Yazar (lar) - https://dergipark.org.tr/en/pub/mbsjohs adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur.
Bu derginin içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

22104 22108 22107 22106 22105 22103 22109   22137  2210222110     e-ISSN 2149-7796