e-ISSN: 2149-7796
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Ordu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Middle Black Sea Journal of Health Science, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu adına yayınlanmakta ve ücretsiz DOI vermektedir.

Tüm konuların içeriğine tam metin olarak ücretsiz olarak https://dergipark.org.tr/mbsjohs/archive  adresinden ulaşılabilir.

 İndex

The Middle Black Sea Journal of Health Science, Index copernicus, Turkey Citation Index, SOBIAD, Rootindexing, Academic Resource ındex, Fatcat index, Researcgate, EuroPub, Gooogle Scholar, Turk Medline da taranmaktadır.

  Malzeme Sorumluluk Reddi

  Orta Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan yazılarda yer alan tüm görüş ve raporlar yazarlara aittir. Editörler ve yayıncı bu makaleler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 4

CC

22110

Telif hakkı @ Yazar (lar) - https://dergipark.org.tr/en/pub/mbsjohs adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur.
Bu derginin içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

22104 22108 22107 22106 22105 22103 22109   22137  2210222110     e-ISSN 2149-7796