Cilt: 8 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Editörden

Editoryal

1. With Strong Steps…

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

20. Perceived job stress and COVID- 19 pandemic related stress predictors among Nurses working in Saudi Arabia

Olgu Sunumu

Middle Black Sea Journal of Health Science uluslararası düzeyde bir dergi olup klinik ve bilimsel orijinal araştırmaları yayınlamaktadır. Ordu Üniversitesi tarafından yayımlanan Middle Black Sea Journal of Health Science dergisi sağlık eğitimindeki temel yenilikleri, olgu sunumlarını, derlemeleri, editöre mektupları, vaka raporlarını ve araştırma makalelerini yayınlamaktadır.
Derginin amacı sağlık bilimleri alanında klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derleme ve editöre mektuplarla uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.

Genel tıbbın tüm alanlarında, editoryal yorum/tartışma, davetli derleme, özgün araştırma ve olgu sunumu çalışmaları yayın için değerlendirilir.


Derginin hedef kitlesi, sağlık alanında çalışan tüm bilim insanları ve bu alandaki lisansüstü öğrenciler ve araştırıcılardır.

Middle Black Sea Journal of Health Science, açık erişimli, bağımsız ve tarafsız çift kör hakemli ilkelere dayanan uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizcedir. Dergi Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cilt tamamlanır.
Middle Black Sea Journal of Health Science – sağlık bilimindeki araştırmalarda yayın etiğinde ki standartlara bağlı olup Yüksek Öğretim Kurulu’nun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini de benimser.
Yazarlardan makalenin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmemektedir.

Dergi yönergeleri, teknik bilgiler ve gerekli formlar Derginin web sayfasında mevcuttur.

Middle Blac Sea J Health Sci, Baş Editörün onayı ile derginin web sitesinde reklam görselleri yayınlayabilir. Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmelidir. Reklamverenlerin editoryal kararlar veya reklamcılık politikaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

sorumluluk reddi
Dergide yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Derginin içeriği, üçüncü tarafların içeriği ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. orijinal esere uygun krediyi vererek amaçlar.

YAZAR KILAVUZLARI
Genel kurallar

Middle Black Sea Journal of Health Science, sağlık bilimleri ile ilgili deneysel ve gözlemsel araştırma makaleleri, klinik incelemeler, vaka raporları ve derleme makaleler yayınlamaktadır. Yazılar http://dergipark.gov.tr/login adresinden çevrimiçi olarak gönderilmelidir.
Tüm başvurulara, tüm yazarların bilimsel katkı ve sorumluluklarının imzalı bir beyanı ve çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan eden bir beyan eşlik etmelidir.
Kısmen veya tamamen finansal veya maddi destek sağlayan herhangi bir kurum, kuruluş, ilaç veya tıbbi şirket bir dipnotta açıklanmalıdır. Yazılar ICMJE-Öneriler for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (Aralık 2013'te güncellenmiştir - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) uyarınca hazırlanmalıdır.
Uluslararası anlaşmalara uygun olarak bir etik komite tarafından araştırma protokollerinin onaylanması (1975 Helsinki Bildirgesi, revize edilmiş 2002 - http://www.vma.net/e/policy/b3.htm, "Bakım ve kullanım kılavuzu laboratuar hayvanları için - www.nap.edu/catalog/5140.html/) deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları için gereklidir. Hastaların çalışma hakkında bilgilendirildiğini ve hastalardan onam alındığını belirten bir form ayrıca deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları için de gereklidir. Tüm başvurulara, tüm yazarların makalenin Middle Black Sea Journal of Health Science'da yayınlanmasını onayladığını belirten bir mektup eşlik etmelidir.
Etik kurul kararı gerektiren çalışmaların sunumuna, etik kurula sunumun bir kopyası eşlik etmelidir.


GÖNDERİM POLİTİKASI
Middle Black Sea Journal of Health Science'a bir bildirinin gönderilmesi, daha önce yayınlanmamış orijinal materyallerle ilgilendiği ve başka bir yerde yayınlanması düşünülmediği anlamına gelir. Birden fazla yazarlık altında gönderilen makaleler, listelenen tüm Yazarların gönderi ile aynı fikirde olduğu ve son makalenin bir kopyasının tüm Yazarlar tarafından onaylandığı varsayımıyla incelenir. Bir makale kabul edildikten sonra, Editörlerin ve Yayıncının yazılı izni olmaksızın aynı şekilde, aynı veya başka bir dilde başka bir yerde yayınlanmamalıdır.
Diğer telif hakkı alınmış çalışmalardan alıntılar dahil edilmişse, Yazar (lar) telif hakkı sahiplerinden yazılı izin almalı ve makaledeki kaynak (lar) ı belirtmelidir.
Düzen ve stil kesinlikle talimatlara uygun olmalıdır. Makale kabul edildikten ve Yayıncıya gönderildikten sonra (Editörler tarafından onaylanmadıkça) hiçbir revizyon veya güncelleme dahil edilmeyecektir.


GÖNDERME PROSEDÜRÜ
Middle Black Sea Journal of Health Science, http://dergipark.gov.tr/login adresinde çevrimiçi olarak gönderilen makaleleri memnuniyetle karşılar. Online olarak gönderilen makaleler, gönderim gününde alınır ve hızlı bir şekilde hakemlere atanır. Yazarlar, bu web sitesindeki bireysel Yazar Merkezleri aracılığıyla, inceleme sürecinde ilerledikçe makalelerinin durumunu görüntüleyebilir. Her makalenin düzenlenme bildirimi karar gününde ilgili yazara e-posta ile gönderilecektir.
Çevrimiçi gönderim için hesabınızı oluşturmak üzere http://dergipark.gov.tr/register/ adresine gidin Yazarların mevcut bir hesabı kontrol etmeleri önerilir. İlk kez gönderiyorsanız ve mevcut bir hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Bir hesabınız olup olmadığı konusunda emin değilseniz veya şifrenizi unuttuysanız, e-posta adresinizi giriş sayfasındaki Şifre Yardımı bölümüne girin. Bir hesabınız yoksa, oturum açma sayfasının sağ üst köşesindeki Hesap Oluştur bağlantısına tıklayın. Ardından, makalelerinizin ilerlemesini gönderebilecek ve izleyebileceksiniz. Giriş yaptıktan sonra, Ana Menü ve Yazar Merkezinize bir bağlantı sunulacak. Yazınızı Yazar Merkezi'nden gönderin. Başarılı bir gönderimin sonunda makalenin dergiye ulaştığını onaylayan bir e-posta alacaksınız. Bu olmazsa, lütfen ulkukaraman44@hotmail.com adresine bir e-posta gönderin.
Makalenizi çevrimiçi olarak göndermek için lütfen metni ve resimleri aşağıda listelenen talimatlara göre hazırlayın. Her adımın sonunda makale gönderme sürecine girebilir ve çıkabilirsiniz. Ancak, makaleyi gönderdikten sonra, onu düzenleyemezsiniz.
Web gönderimi gereklidir - talimatlar http://dergipark.gov.tr/mbsjohs web sitesinde mevcuttur.


TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ
Makale gönderimi sırasında tüm yazarların imzalı bir TELİF HAKKI YAYIN FORMU gönderilmesi gerekmektedir.
Middle Black Sea Journal of Health Science
Editoryal Ofis
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cumhuriyet Kampüsü
52200, Ordu, TÜRKİYE
Tel: +90 (452) 226 52 14-5234
Faks: +90 (452) 226 52 28
E-posta: ulkukaraman44@hotmail.com
Yazarlar bilgilerini aynen yazmalıdır (Açık adres, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi).


MAKALENİN HAZIRLANMASI
Çalışmalar için kelime yazımında "Oxford English Dictionary (https://www.oed.com)" referans alınmalıdır. Metinde kullanılan birimlerin sembolleri http://www.bipm.org/en/si/ adresine göre verilmelidir.


Yazar, makaleyi aşağıda açıklandığı gibi her iki şekilde de göndermelidir:
1- Metin tek satır aralıklı, 12 punto olmalı (URL adresleri hariç); ve tüm resimler, şekiller ve tablolar metin içinde son yerine uygun noktalara yerleştirilmelidir.


2- Eklemeniz gereken dosyalar:

BaşlıkSayfası
Tam metin,
Tablolar,
Şekiller
Grafik
Telif Hakkı Formu,
Benzerlik Raporu (Benzerlik en fazla% 20 olmalıdır.)
Cover Letter
Etik Kurul Onayı.


3- Lütfen tablo, şekil ve grafik eklerini metin dosyasına uygun yere koyunuz.

Ana metin ve kaynaklarda parazit, bakteri, virüs ve mantarlardan bahsedilirken, cins ve tür isimleri italik yazılmalı ve cins isimleri büyük harfle yazılmalıdır.
Kısaltmalar ilk bahsedildiğinde genişletilmeli ve daha sonra tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.
Grafik dosyaları: Her şekil ayrı bir dosya olmalıdır.
Tüm figür dosyaları yeterince yüksek çözünürlükte sunulmalıdır.

Web üzerinden makalelerin elektronik gönderimi
http://dergipark.gov.tr/mbsjohs

Veri ve dosya vb. Yüklemek için tam talimatlar, bir makale gönderirken web sitesinde verilmektedir. Elektronik olarak gönderilen makale için yukarıda belirtildiği gibi uygun dosyaları oluşturmak Yazarların sorumluluğundadır. Yazı işleri ofisi desteklenen dosya türlerinin ötesinde dönüştürme yapamaz.

MAKALENİN ORGANİZASYONU
Yazılar elektronik ortamda "Time News Roman" yazı tipi kullanılarak, A4 sayfa boyutuna göre formatlanmış, baştan sona tek aralıklı, tüm kenarlardan 2,5 cm kenar boşlukları ve 12 punto yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalıdır. Bir satıra sığması için sözcükler tirelenmemelidir. Sayfalar numaralandırılmalıdır.

Başlık sayfası: Tüm sunumlarla birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:
Başlık sayfası İngilizce olup tam başlık ve kısa başlık yazılmalıdır.
Kongre ve sempozyumda sunulmuşsa belirtilmelidir.
Yazar (lar) ın isimleri, bağlı oldukları kurumları ve ORCID noları belirtilmelidir.
Örnek: Ulku Karaman1, Yeliz Kasko Arici2, Cemil Colak3
1birinci yazarın Kurum, orcid no
2ikinci yazarın Kurumu, orcid no
3üçüncü yazarın Kurumu, orcid no


Sorumlu yazarın adı, adresi, telefonu (cep telefonu numarası dahil) ve faks numaraları ve e-posta adresi,
Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik kurul onayı ………. ……………… Üniversite Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan alınmıştır (etik kurul tarih ve no:…..)
Yazar Katkıları: Fikir - ……… ..; Tasarım ……… ..; Denetim ………… ...; Veri Toplanması ve / veya İşlemesi - ……………… ...; Analiz ve / veya Yorum - ………………; Yazı - ……………………; Eleştirel İnceleme - ……………………………………
Teşekkürler:
Çıkar Çatışması:
Mali Destek:


Gönderilen yazıda aşağıda olması gereken bölümler listelenmiştir.
1. Özet, 2. Anahtar Sözcükler, 3. Giriş, 4. Yöntemler, 5. Sonuçlar, 6. Tartışma, 7. Sonuç, 8. Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller bölümleri.
1. Özet Sayfası: İlk sayfada İngilizce yazılmış özetler ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Orijinal Makalelerin özeti, alt başlıklar (Amaç, Yöntemler, Sonuçlar ve Sonuç) (ortalama 200-400 kelime) ile yapılandırılmalıdır.
2. Anahtar Sözcükler: Anahtar Sözcükler: En az 3-6 anahtar sözcük girin ve genel ve çoğul terimler ile birden çok kavramdan kaçının. Bu anahtar sözcükler indeksleme amacıyla kullanılacaktır. Anahtar sözcükler özeti takip etmelidir. Lütfen Türkçe Bilim Terimlerindeki (http://www.bilimterimleri.com) anahtar kelimeleri seçin.
3. Giriş: Araştırmanın amaçları bu bölümde açıkça belirtilmelidir. İlgili arka plan bilgileri ve son yayınlanan çalışmalar kısaca tanımlanmalı ve uygun şekilde alıntılanmalıdır.
4. Yöntemler: Bu bölüm, deneyleri yeniden üretmek için gerekli tüm ayrıntıları içermelidir. Daha önce yayınlanmış yöntemleri yeniden tanımlamaktan kaçının; metne yalnızca ilgili değişiklikler dahil edilmelidir. Deneysel konular insan denekler kullanıldığında, yazılara, deneylerin her konunun anlaşılması ve yazılı onayı ile yapıldığına dair bir ifade eşlik etmelidir.
Deney hayvanları kullanıldığında, yöntemler bölümü, ağrıyı veya rahatsızlığı en aza indirmek için yeterli önlemlerin alındığını açıkça belirtmelidir.
5 Bulgular: Bu bölümler sonuçları sunmalı ve bunları açık ve öz bir şekilde yorumlamalıdır. Sonuçlar genellikle açıklayıcı bir şekilde sunulmalı ve rakamlarla desteklenmelidir.
6. Tartışma: Yayınlanmış literatürleri kullanarak elde edilen bulgular tartışılmalıdır.
7. Sonuç: Bu bölümde makaleden elde edilen sonuçlar yazılmalıdır.
8. Literatür referansları:
Kaynakların verilmesi sırasında Türkiye kaynaklı çalışmalara ve ulusal dergiye atıf yapılmasına özen gösterilmelidir (www.atifdizini.com ).
Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı ve ilgili yerlerde "parantez içinde" gösterilmelidir. Referanslar Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin (ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi; http://www.nlm.nih.gov/) "Vancouver" sistemine göre yazılmalıdır.Makalenin ana metninde kaynaklara parantez içinde Arapça rakamlar kullanılarak atıfta bulunulmalıdır.


Örnekler: Hipotansiyon, hemodiyaliz hastalarında en sık görülen ve kritik sorunlardan biridir (1,2).


Kaynaklar
Yayınlara atıf yapılırken en son, en güncel yayınlar tercih edilmelidir.

Baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa, DOI numarası verilmelidir.
Kaynakların doğruluğu yazarın sorumluluğundadır. Referanslar, yalnızca basılı veya basında çıkan makaleleri içermelidir.
Yayınlanmamış veriler, gönderilen makaleler veya kişisel iletişimler yalnızca metin içinde belirtilmelidir. Kişisel görüşmeler bir izin mektubu ile belgelenmelidir.
Kaynaklar listesindeki tüm maddeler metinde belirtilmeli ve tersine, metinde geçen tüm referanslar listede sunulmalıdır.
Dergi başlıklarının kısaltmaları, Seri Başlık Kelime Kısaltmaları Listesi, CIEPS / ISDS, Paris, 1985 (ISBN 2-904938-02-8) tarafından benimsenen kısaltmalara uygun olmalıdır.
Dergi başlıkları Index Medicus / MEDLINE / PubMed'deki dergi kısaltmalarına uygun olarak kısaltılmalıdır.
Birden altıya kadar yazarlı atıflarda, tüm yazarların isimleri, altıdan fazla yazarlı makaleler için ise “ve ark.” altı isim yazıldıktan sonra yazılmalıdır. Yazarların soyadları tam olarak yazılmalı ve adlarının baş harfleri herhangi bir noktalama işareti olmaksızın büyük harfle gösterilmelidir.


Referanslar için lütfen aşağıdaki stili kullanın:
Örnekler
Dergi: Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case Report. J Med Sci 2010;30(2): 803-7.
Levine WC, Pope V, Bhoomkar A, Tambe P, Lewis JS, Zaidi AA, et al. Increase in endocervical CD4 lymphocytes among women with nonulcerative sexually transmitted diseases. J Infect Dis. 1998;177(1):167–174.
Editörlü bir kitabın bölümü: Hornbeck P. Assay for antibody production. In: Colign JE. Kruisbeek AM, Marguiles DH, editors. Current Protocols in Immunology. New York: Greene Publishing Associates; 1991. p. 105-32.
Tek yazarlı bir kitap: Fleiss JL. Statistical Methods for Rates and Proportions. Second Edition. New York: John Wiley and Sons; 1981. p. 105-32.
Editörlü bir kitap: Balows A. Mousier WJ, Herramaflfl KL, editors. Manual of Clinical Microbiology. Fifth Edition. Washington DC: IRL Press. 1990. p. 105-32.
Bildiri: Entrala E, Mascaro C. New structural findings in Cryptosporidium parvum oocysts. Eighth International Congress of Parasitology (ICOPA VIII); October 10-14; Izmir-Turkey: 1994. p. 1250-75
Tez: Erakinci G. Searching for antibodies against parasites in donors. Izmir: Ege University Health Sciences Institute. 1997.
Elektronik format: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) l995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.

 
                            RESİMLER VE TABLOLAR
Çizimler:
Şekiller, metindeki geçiş sırasına göre Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır, Örnek: figure. 1, figure. 2, vb.
Middle Black Sea Journal of Health Science gönderilen makalelerde zaten başka bir yerde yayınlanmış makale veya kitapların resimleri (veya diğer küçük bölümleri) kullanılıyorsa, ilgili yazarların ve ilgili yayıncının yazılı izni yazıya eklenmelidir. Bu durumlarda orijinal kaynak, resim açıklamasında belirtilmelidir.
Makale içinde bir kişiyi veya kurumu gösterebilecek bir bilgi bulunmamalıdır. Değerlendirme sürecindeki gecikmeleri önlemek için, gönderilen tüm şekillerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük olmalıdır (minimum boyutlar: 100 × 100 mm).
Tablolar: Tablolar, başlıkları ve açıklamaları ile birlikte oluşturulmalıdır.
Tablolar ana belgede yer almalı, kaynak listesinden sonra sunulmalı ve ana metinde atıfta bulunuldukları sırayla numaralandırılmalıdır. Sayısal veri tablolarının her biri tiplenmeli (tek aralıklı) ve Arap rakamlarıyla sırayla numaralandırılmalıdır (Table 1, 2, vb.). Metinde Table 1, Table 2, vb. Olarak anılırlar. Her tablonun başlığı onun üzerinde görünmelidir. İçeriğinin ve dipnotlarının ayrıntılı bir açıklaması tablo gövdesinin altında verilmelidir.


Düzeltmeler: Yazarlar, makale revizyon dosyalarını gönderirken ana metinde yaptıkları değişiklikleri renkli olarak işaretlemelidir. Hakemlere verilen cevaplar ayrı bir Word dosyasında belirtilmelidir. Revize edilmiş makaleler, karar yazısını takip eden bir ay içinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize edilmiş versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse revizyon seçeneği iptal edilebilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaçları varsa, yayım taleplerini bir ay bitmeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.


     MAKALENİN YAYIN ÖNCESİ SON HALİ VE DİĞER DİKKAT EDİLECEK NOTLAR


Makalenin Yayın Öncesi Son Hali
Makalenin yayın öncesi son hali e-posta ile pdf olarak gönderilecektir. Yalnızca yazıcının hataları düzeltilebilir; Bu aşamada, düzenlenen makale üzerinde herhangi bir değişiklik ya da ekleme yapılmasına izin verilmeyecektir. Redaksiyonun yalnızca yazarların sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. İspatlara, kopya editöründen gelen soruları içeren bir form eklenebilir. Lütfen tüm soruları yanıtlayın ve gerekli düzeltmeleri veya eklemeleri yapın. İncelemelerdeki düzeltmeler, alındıktan sonra 48 saat içinde e-posta ile iade edilmelidir. Yayıncının 3 gün sonra yazarlardan herhangi bir yanıt almaması durumunda düzeltilmesi gereken herhangi bir hata olmadığı varsayılacak ve makale yayınlanacaktır.


Sayfa ücretleri
Dergi ücretsizdir ve yazarlardan herhangi bir yayın ücreti talep etmez.

Dergi yalnızca çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.

Yazıların benzerlik oranı iThenticate üzerinden yapılmalı ve "Kaynaklar" kısmı hariç en fazla % 20 olmalıdır.

Yayın kurulu, yukarıda belirtilen şartlara uymayan makale formatında (bağlamda herhangi bir değişiklik yapmadan) gerekli revizyonları yapma yetkisine sahiptir.                                                   MAKALE TÜRLERİ
Dergiye gönderilen çalışmalar; Özgün araştırma, Kısa bildiriler, Olgu sunumu, Derleme yazıları, Editöre Mektup, Cerrahi Teknik, Ayırıcı Tanı, Orijinal görüntüler olarak kabul edilmektedir, tanınız nedir? Sorular ve Cevaplar kategorileri
a) Özgün araştırma: İleriye dönük, geriye dönük ve her türlü deneysel çalışmalar
Yapısı
Başlık
Özet yapılandırılmış olmalıdır (Objective, Methods, Results, and Conclusion)(Ortalama 200-400 kelime)
Anahtar kelimeler
Giriş
Yöntemler
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Teşekkürler
Kaynaklar (en çok 40)
Kaynaklar ve İngilizce özet dışında tam metin 4500 kelimeyi geçmemelidir.


b) Kısa bildiriler: İleriye dönük, geriye dönük ve her türlü deneysel çalışmaları
Yapısı
Başlık
Özet yapılandırılmış olmalıdır (Objective, Methods, Results, and Conclusion)(Ortalama 200-400 kelime)
Anahtar Kelimeler
Giriş
Yöntemler
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Teşekkürler
Referanslar (en çok 20)
Kaynaklar ve İngilizce özet dışında tam metin 2700 kelimeyi geçmemelidir.

c) Olgu Sunumu: Nadiren görülen tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli fotoğraf ve diyagramlarla desteklenmelidirler.
Yapısı
Başlık
Özet (ortalama 100-300 kelime)
Anahtar kelimeler
Giriş
Olgu raporu
Tartışma
Sonuç
Teşekkürler
Referanslar (en çok 20)
Kaynaklar ve İngilizce özet dışında tam metin 2200 kelimeyi geçmemelidir.


d) Derleme
Yapısı

Başlık
Özet (ortalama 200-400 kelime)
Anahtar kelimeler
Giriş
Derleme metni uygun alt başlıklar da içerir,
Sonuç
Teşekkürler
Referanslar (en çok 50)
Kaynaklar ve İngilizce özet dışında tam metin 6550 kelimeyi geçmemelidir.


e) Editöre Mektup
Başlık
Özet
Anahtar kelimeler
Mektup metninde alt bölüm açılmasına gerek yoktur, ana metin ve sonuçları içerecek şekilde yazılmalıdır.
Teşekkürler
Referanslar (en çok 15)
Kaynaklar ve İngilizce özet dışında tam metin 1200 kelimeyi geçmemelidir.

f) Cerrahi teknik: Cerrahi tekniklerin ayrıntılı olarak işlendiği makalelerdir.
Yapısı
Başlık
Özet (ortalama 200-400 kelime)
Anahtar kelimeler
Cerrahi teknik
Sonuç
Referanslar (en çok 15)

g) Ayırıcı Tanı: Güncel değeri olan vaka raporlarıdır. Benzer hastalıklarla ilgili incelemeleri içerir.
Yapısı
Başlık
Özet (ortalama 100-150 kelime)
Anahtar kelimeler
Konuyla ilgili konular.
Sonuç
Referanslar (3-5 arası)


h) Orijinal Görüntüler: Literatürde nadiren görülen açıklamalı tıbbi görüntü ve fotoğraflar.
Yapısı
Konuyla ilgili 300 kelime metin ve orijinal görsel
Referanslar (3-5 arası)

ı) Tanınız Nedir? Makaleler, tanı ve tedavisi açısından farklılık gösteren nadir görülen hastalıklarla ilgili soru cevap şeklinde mi hazırlanıyor?
Yapısı
Konuyla ilgili konular.
Referanslar (3-5 arası)

i) Sorular ve Cevaplar: Bilimsel eğitici-öğretici tıp konularında soru cevap şeklinde yazılmış metinlerdir.

Yayın Etiği Beyanı
Middle Black Sea Journal of Health Science – sağlık bilimindeki araştırmalarda yayın etiğinde ki standartlara bağlı olup Yüksek Öğretim Kurulu’nun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini de benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres aşağıda verilmiştir.
https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
Gönderilen araştırmalar orijinal olup daha önce yayınlanmamış ve başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
Etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler kabul edilmiş olsa bile yayından çıkarılır. Bu durum yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler içinde geçerlidir.

Araştırma Etiği
• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
• İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uyulması gerekmektedir.
• Araştırmanın tasarlanması, gözden geçirilmesi ve yürütülmesinde, etik ilkelere dikkat edilmelidir.
• Araştırma ekibine ve katılımcılara, araştırmanın amacı, katılma kuralları ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilme yapılmalıdır.
• Araştırmaya katılanların verdiği bilgilerin ve cevapların gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma, katılımcılarının özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
• Araştırmaya katılacaklar gönüllü olarak araştırmada yer almalı ve herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
• Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
• Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
• Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların, vesayet altındakilerin ve tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
• Çalışma bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse, bu kurum ya da kuruluştan gerekli onay alınmalıdır.
• İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürler kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.
Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu doğrultuda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisidir. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir.
Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.
Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.
Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve iş birliği yapma sorumluluğunu taşır.

Editör ve Hakem Sorumlulukları
Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.
Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusunun uzmanlık alanı olmadığında yada zamanında dönüş yapamayacağı durumlarda, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem olamayacağını belirtmelidir.
Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilebilir.


YAYIN POLİTİKASI
Yazarlar, yayınlarının tüm evrensel etik kurallara uygun olarak oluşturulduğunu taahhüt eder ve araştırmalar bu doğrultuda kabul edilir.
Yazarlar çalışmalarında geçen tüm ifadelerden sorumludur. Sunulan çalışmalar derginin yazım kuralları doğrultusunda hazırlamalıdır. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar reddedilir ya da düzeltilmek üzere yazarlara geri gönderilir.
Dergi, kabul edilen çalışmalarda içerik ve anlamda değişiklik yapmadan dil üzerinden düzeltme yapma hakkına sahiptir.
Dergi, araştırmaların başka bir dergi ve yayın organında yayınlanmamış olması şartıyla kabul eder.
Tüm yazarlar çıkar çatışması olabilecek kişi veya kuruluşlarla olan ilişkilerini belirtmelidir. Çalışma için alınan destek varsa ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Çıkar çatışmaları başlık sayfasında da belirtilmelidir.
Derginin yönetim ve yayın süreçlerinde, “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”ve “Committee on Publication Ethics (COPE)” yayın ilkelerine dikkat edilir.

Değerlendirme Süreci
-Sadece derginin sistemine yüklenen makaleler değerlendirilir. E-posta aracılığıyla gönderilen araştırmalar değerlendirmeye alınmaz.
- Gönderilen tüm çalışmalar ön değerlendirme, dil editörü, istatistik editörü ve hakem değerlendirme süreçlerinden geçmektedir. Değerlendirme süreci derginin editörü tarafından yürütülmektedir.
Ön Değerlendirme Süreci
Makale dergiye yükledikten sonra ön değerlendirme süreci başlar. Editör bu aşamada makaleyi içerik, şekil, derginin amacı ve kapsamına uygunluğu açısından inceler. Bu incelme sonucunda
• Çalışmanın dergi için uygun olmadığına karar verip çalışmayı geri çevirebilir.
• Düzeltmelerin yapılması için çalışmayı sorumlu yazara tekrar gönderebilir.
• Çalışma dil editörüne gönderir ve düzeltme isteyebilir.
• Çalışma istatistik danışmanına gönderilerek değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında yazardan düzeltme isteyebilir.
• Makaleyi hakemlere yönlendirip hakem değerlendirme sürecini başlatabilir.
Hakem Değerlendirme Süreci
Dergideki tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirmeden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler arasında fikir birliği bulunmadığı durumlarda makale üçüncü hakem tarafından değerlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai kararı baş editör verir.
Revizyon
Yazarlar, makale revizyon dosyalarını gönderirken ana metinde yaptıkları değişiklikleri renkli olarak işaretlemelidir. Hakemlere verilen cevaplar ayrı bir Word dosyasında belirtilmelidir. Revize edilmiş makaleler, karar yazısını takip eden bir ay içinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize edilmiş versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse revizyon seçeneği iptal edilebilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaçları varsa, yayım taleplerini bir ay bitmeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.
Yayına kabul edilen makaleler tekrar dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir.
Kabul edilen makaleler derginin yayın formatına uygun düzenlenerek sorumlu yazara yayın öncesi son hali pdf formatında gönderilir ve yayım için onay alınır. Yazarlar makalesini inceleyerek yayım için onay vermelidir. Makalede yayım formatı dışında herhangi bir düzeltme gerekiyorsa düzeltme talebi editöre ulkukaraman44@hotmail.com adresinden bildirir. Düzeltme talepleri editör tarafından değerlendirilerek sorumlu yazara bildirilir. Sorumlu yazar tarafından onay alınmayan makaleler yayımlanmaz.

İntihal
Yazıların benzerlik oranı iThenticate üzerinden yapılmalı ve "Kaynaklar" kısmı hariç en fazla % 20 olmalıdır.
Dergi yalnızca çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.
Dergi ücretsizdir olup araştırıcılardan herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.

Dergi Ordu Üniversitesi tarafından yayınlanır.
Dergi iletişim
ulkukaraman44@hotmail.com

Makalenin değerlendirilmesi ve yayınlanması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

22104 22108 22107 22106 22105 22103 22109   22137  2210222110     e-ISSN 2149-7796