Yıl 2019, Cilt 32 , Sayı 2, Sayfalar 141 - 144 2019-08-01

Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma
A study on genetic trait of Bishkek population of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) according to mitochondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)

Hüseyin GÖÇMEN [1] , Abdygany ABDYGAPAROV [2] , Utku YÜKSELBABA [3] , Tair ESENALİ ULUU [4]


Bu çalışmada Kırgızistan’da ilk kez 2017 yılında Bişkek’te tespit edilen Tuta absoluta’nın mitokondrial cytochrome oxidase subunit I(mtCOI) gen bölgesinin sekansına göre genetik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada Bişkek’ten toplanan Domates güvesi bireylerinden DNA izolasyonu yapılmış ve takiben mtCOI bölgesi spesifik primerler ile amplifiye edilerek sekansı yapılmıştır. Elde edilen sekans dizileri GenBank’tan alınan 22 domates güvesi sekans verileri ile karşılaştırılarak filogenetik ağaç oluşturulmuştur. Analiz sonucunda Kırgızistan örneği ile GenBank verilerinin yüksek benzerlik gösterdiği görülmüştür. Sekans verileri ileriki çalışmalarda kullanılmak üzere GenBank’a kayıt ettirilmiştir. Farklı moleküler markirlar ile Kırgızistan’ın diğer bölgelerinden de toplanacak T. absoluta örnekleri üzerinde yapılacak araştırmalar, zararlının genetik çeşitliliğine, orijinine ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutabilecektir.In this study determination of the genetic trait of Tuta absoluta which was first determine in Kyrgyzstan in 2017, according to the sequence of mitochondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI) gene region was aimed. In the study, DNA isolation was made from the tomato borer individuals collected from Bishkek and then the mtCOI region was amplified with specific primers and sequenced. The sequence data were compared with twenty-two tomato borer sequence data from GenBank and then phylogenetic tree were constructed. As a result of the analysis, it is seen that Kyrgyzstan sample showed high similarity with those GenBank data. Sequence data of Bishkek population were submitted to Genbank for futher studies. Research on the genetic diversity of T. absoluta samples collected from other regions Kyrgyzstan is thought to be beneficial for integrated pest management. Researches on T. absoluta samples collected from different regions of Kyrgyzstan with different molecular markers will be able to shed light on the genetic diversity, origin and future studies of the pest.


 • Anonim (2019) CABI https://www.cabi.org/isc/datasheet/49260. Erişim 20 Şubat 2019.
 • Asma C, Kaouthar LG (2017) Population dynamics of the tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Tunisia natural conditions Journal of Entomology and Zoology Studies 5(4): 427-432.
 • Bayram Y, Bektaş Ö, Büyük M, Bayram N, Duman M, Mutlu Ç (2014) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi Türkiye Biyolajik Mücadele Dergisi 5(2): 99-110.
 • Bettaibi A, Mezghani-Khemakhem M, Bouktila D, Makni H, Makni M (2012) Genetic Variability of the tomato leaf miner (Tuta absoluta Meyrick; Lepidoptera: Gelechiidae), in Tunisia, inferred from RAPD-PCR. Chilean Journal of Agricultural Research 72(2): 212- 216.
 • Cifuentes D, Chynoweth R, Bielza P (2011) Genetic study of Mediterranean and South American populations of tomato leafminer Tuta absoluta (Povolny, 1994) (Lepidoptera: Gelechiidae) using ribosomal and mitochondrial markers. Pest Management Science 67(9): 1155-1162.
 • Clarke JFG (1962) New species of microlepidoptera from Japan. Entomological News, 73.
 • Duric Z, Delic D, Hrncic S, Radonjic S (2014) Distribution and molecular identification of Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae) populations in Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Polish journal of Entomology 83: 121-129.
 • Felsenstein J (1993) PHYLIP (Phylogeny Inference Package) version 3.5c. Distributed by the author. Department of Genetics, University of Washington, Seattle.
 • Garzia GT (2009) Physalis peruviana L. (Solanaceae), A Host Plant of Tuta absoluta in Italy. IOBC/WPRS Bull. 49: 231-232.
 • Guillemaud T, Blin A, Le Goff I, Desneux N, Reyes M, Tabone E, Tsagkarakou A, Nino L, Lambert E (2015) The tomato borer, Tuta absoluta invading the Mediterranean Basin, originates from a single introduction from Central Chile. Scientific reports. doi: 10.1038/srep08371.
 • Hufbauer RA, Roderick GK (2005) Microevolution in biological control: mechanisms, patterns, and processes. Biol Control 35: 227-239.
 • Ito K, Nishikawa H, Shimada T, Ogawa K, Minamiya Y, Tomoda M, Nakahira K, Kodama R, Fukuda T, Arakawa R (2011) Analysis of genetic variation and phylogeny of the predatory bug, Pilophorus typicus, in Japan using mitochondrial gene sequences. J Insect Sci. 11: 18.
 • Kılıç T (2010) First record of Tuta absoluta in Turkey. Phytoparasitica 38(3): 243-244.
 • Korycinska A, Moran H (2009) Plant Pest Notice: South American Tomato Moth, Tuta absoluta (No. 56). Department for Environment, Food and Rural Affairs, Food and Environment Research Agency (Fera). pp. 1-4.
 • Öztemiz S (2012) Domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve Biyolojik Mücadelesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 15(4): 47-57.
 • Portakaldalı M, Öztemiz S, Halil Kütük H,Hasan Deda Büyüköztürk HD (2014) Adana’da Açık Alan Domates Yetiştiriciliğinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) ve Doğal Düşmanlarının Populasyon Dalgalanması. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, s. 73.
 • Shashank PR, Twinkle S, Chandrashekar K, Meshram NM, Suroshe SS, Bajracharya ASR (2018) Genetic homogeneity in South American tomato pinworm, Tuta absoluta: a new invasive pest to oriental region. 3 Biotech 8(8): 350-357.
 • Simon C, Frati F, Bechenbach A, Crespi B, Liu H, Flook P (1994) Evolution, weighting, and phylogenetic utility of mitochondrial gene sequence and compilation of conserved polymerase chain reaction primers. Annals of the Entomological Society of America 87: 651-701.
 • Suinaga FA, Casali VWD, Picanço M, Foster J (2004) Genetic divergence among tomato leafminer populations based on AFLP analysis. Pesq. Agropec. Bras. 39(7): 645-651.
 • Tatlı E, Göçmen H (2011) Domates Güvesi, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’ nın Batı Akdeniz Bölgesi Domates Üretim Alanlarında Yayılışının ve Populasyon Değişiminin İzlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş s. 271.
 • Urbaneja A, Vercher R, Navarro V, García Marí F, Porcuna JL (2007) La polilla del tomate, Tuta absoluta. Phytoma-Espana 194: 16–23.
 • USDA (2011) Federal Import Quarantine Order for Host Materials of Tomato Leafminer, Tuta absoluta (Meyrick). SPRO# DA-2011-12. United States Department of Agriculture, Plant Protection and Quarantine. http://www.aphis.usda.gov.
 • Uulu TE, Ulusoy M, Çalişkan AF (2017) First record of tomato leafminer Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) in Kyrgyzstan. EPPO Bulletin 47: 285–287.
 • Yükselbaba U, Göçmen H (2016) Domates güvesinin [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] Batı Akdeniz Bölgesi populasyonlarının mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik varyasyonunun incelenmesi Mediterreanean Agricultural Sciences 29(1): 5-7.
 • Yükselbaba U, Göçmen H (2017) Molecular Identification of Three Gelechiidae Species Based on The Mitochondrial cytochrome Oxidase Gene I (MtCOI) Sequences. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, pp. 123.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3562-1398
Yazar: Hüseyin GÖÇMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3084-7195
Yazar: Abdygany ABDYGAPAROV
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-8459-6379
Yazar: Utku YÜKSELBABA
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-7550-9931
Yazar: Tair ESENALİ ULUU
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mediterranean545477, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs ANTALYA}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {141 - 144}, doi = {10.29136/mediterranean.545477}, title = {Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Göçmen, Hüseyin and Abdygaparov, Abdygany and Yükselbaba, Utku and Esenali̇ Uluu, Tair} }
APA Göçmen, H , Abdygaparov, A , Yükselbaba, U , Esenali̇ Uluu, T . (2019). Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma . Mediterranean Agricultural Sciences , 32 (2) , 141-144 . DOI: 10.29136/mediterranean.545477
MLA Göçmen, H , Abdygaparov, A , Yükselbaba, U , Esenali̇ Uluu, T . "Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma" . Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019 ): 141-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediterranean/issue/44395/545477>
Chicago Göçmen, H , Abdygaparov, A , Yükselbaba, U , Esenali̇ Uluu, T . "Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019 ): 141-144
RIS TY - JOUR T1 - Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma AU - Hüseyin Göçmen , Abdygany Abdygaparov , Utku Yükselbaba , Tair Esenali̇ Uluu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.545477 DO - 10.29136/mediterranean.545477 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 144 VL - 32 IS - 2 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.545477 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.545477 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma %A Hüseyin Göçmen , Abdygany Abdygaparov , Utku Yükselbaba , Tair Esenali̇ Uluu %T Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma %D 2019 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 32 %N 2 %R doi: 10.29136/mediterranean.545477 %U 10.29136/mediterranean.545477
ISNAD Göçmen, Hüseyin , Abdygaparov, Abdygany , Yükselbaba, Utku , Esenali̇ Uluu, Tair . "Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma". Mediterranean Agricultural Sciences 32 / 2 (Ağustos 2019): 141-144 . https://doi.org/10.29136/mediterranean.545477
AMA Göçmen H , Abdygaparov A , Yükselbaba U , Esenali̇ Uluu T . Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma. Mediterranean Agricultural Sciences. 2019; 32(2): 141-144.
Vancouver Göçmen H , Abdygaparov A , Yükselbaba U , Esenali̇ Uluu T . Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma. Mediterranean Agricultural Sciences. 2019; 32(2): 141-144.