Mediterranean Agricultural Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2528-9675 | Period Tri-annual | Founded: 1988 | Publisher Akdeniz University |


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a refereed scientific journal published by the Akdeniz University Faculty of Agriculture. The journal aims to share the knowledge at national and international levels by publishing researches in agriculture and life sciences in Turkish and English languages. The journal primarily publishes original research articles and accepts limited number of invited reviews in the areas of agricultural biotechnology, agricultural economics, agricultural machinery, animal husbandry, bioenergy, biostatistics and genetics, farm structure and irrigation, field crops, food science and technology, horticulture, landscape and nature conservation, natural resources, plant protection, and soil science and plant nutrition.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is an Open Access Journal and published online three times per year in April, August and December. The manuscript submitted to the journal is subject to preliminary assessment by the editorial board. The board has the right to decline the manuscript without initiating the peer review process in the event the manuscript does not meet the journal’s criteria. Manuscripts that meet the basic requirements of the journal are sent to three referees for review by experts in the particular field of science. The journal does not charge any article submission or processing charges. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a continuation of the former “The Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture (ISSN 1301-2215)” which has been published regularly since 1988.


© COPYRIGHTS

The copyrights of published articles in the MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES belong to the Akdeniz University Faculty of Agriculture.


Mediterranean Agricultural Sciences

e-ISSN 2528-9675 | Period Tri-annual | Founded: 1988 | Publisher Akdeniz University |
Cover Image


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a refereed scientific journal published by the Akdeniz University Faculty of Agriculture. The journal aims to share the knowledge at national and international levels by publishing researches in agriculture and life sciences in Turkish and English languages. The journal primarily publishes original research articles and accepts limited number of invited reviews in the areas of agricultural biotechnology, agricultural economics, agricultural machinery, animal husbandry, bioenergy, biostatistics and genetics, farm structure and irrigation, field crops, food science and technology, horticulture, landscape and nature conservation, natural resources, plant protection, and soil science and plant nutrition.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is an Open Access Journal and published online three times per year in April, August and December. The manuscript submitted to the journal is subject to preliminary assessment by the editorial board. The board has the right to decline the manuscript without initiating the peer review process in the event the manuscript does not meet the journal’s criteria. Manuscripts that meet the basic requirements of the journal are sent to three referees for review by experts in the particular field of science. The journal does not charge any article submission or processing charges. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a continuation of the former “The Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture (ISSN 1301-2215)” which has been published regularly since 1988.


© COPYRIGHTS

The copyrights of published articles in the MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES belong to the Akdeniz University Faculty of Agriculture.


Volume 32 - Issue 3 - Dec 2019
 1. Optimizing embryo stage and GA3 doses in Common mandarin x Carrizo citrange crosses on embryo rescue technique
  Pages 263 - 266
  Senay KURT , Salih ÜLGER
 2. Bazı sofralık üzüm çeşitlerinin Antalya’daki değişik yörelere uygunlukları ve etkili sıcaklık toplamı istekleri
  Pages 267 - 273
  Burak AKTÜRK , Halil İbrahim UZUN
 3. Pitaya (Hylocereus spp.) çeliklerinin köklenmesi üzerine bakteri konsantrasyonlarının etkileri
  Pages 275 - 280
  Ahmet SOYDAL , Hamide GÜBBÜK , Recep BALKIÇ
 4. Geyik elması’nın (Eriolobus trilobatus) doğal yayılış alanları, bazı morfolojik, ekolojik ve etnobotanik özellikleri: Antalya ili örneği
  Pages 281 - 287
  Nurtaç ÇINAR , Ramazan Süleyman GÖKTÜRK
 5. Antalya ili yayla koşullarında örtüaltında yetiştirilen hıyarlarda yeni bir zararlı; Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae)’in tanınması ve zararı
  Pages 289 - 295
  Nurdan TOPAKCI , Utku YÜKSELBABA , Hüseyin GÖÇMEN
 6. Biber hafif benek virüs’üne (PMMoV) karşı L4 dayanıklılık durumunun taranması ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu
  Pages 297 - 305
  Hakan FİDAN , Murat BARUT
 7. Domateste Tomato spotted wilt virüs’üne karşı dayanıklılığı kıran izolatının fenotipik karakterizasyonu
  Pages 307 - 314
  Hakan FİDAN , Nuray SARI
 8. Identification and characterization of lettuce big vein disease (LBVD) in lettuce (Lactuca sativa) crops in Adana and Mersin provinces in Turkey
  Pages 315 - 321
  Havva Nur SAĞLAM , Muharrem Arap KAMBEROĞLU
 9. Effect of starch substitution with pullulan on confectionery starch gel texture of lokum
  Pages 323 - 327
  Barçın KARAKAŞ BUDAK
 10. Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal alana olan etkilerinin üreticiler açısından belirlenmesi: Finike portakalı örneği
  Pages 329 - 334
  Münire ARIKAN , Yavuz TAŞCIOĞLU
 11. Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği
  Pages 335 - 341
  Hakan ADANACIOĞLU , Filiz KINIKLI , Gizem ÖZER , Cemile YILMAZ
 12. Örtüaltı domates yetiştiren üreticilerin girdi kullanım kararlarının analitik hiyerarşi süreci ile analizi
  Pages 343 - 348
  Görkem ÖRÜK , Sait ENGİNDENİZ
 13. Zeytinyağı işleyen tesislerde karasu probleminin çözümü konusunda sanayicilerin görüş ve önerileri: İzmir ili örneği
  Pages 349 - 355
  Zühtü KOÇASLAN , Nevin DEMİRBAŞ , Hatip ALTEKİN , Duygu TOSUN
 14. Gübre üreticisinin hedef pazar seçiminde bütünleşik AHP-TOPSIS yöntemi
  Pages 357 - 364
  Zeynep ÜNAL , Emre İPEKÇİ ÇETİN
 15. Gemi geri alım programının ve büyük gemi sahibi balıkçıların programa katılmamalarının değerlendirilmesi
  Pages 365 - 371
  Esra Erikci BİLGİN , Serpil YILMAZ
 16. Tarımsal ilaçlamada kullanılan bazı memelerin farklı püskürtme yüksekliği ve basınç düzeylerinde oluşturduğu püskürtme dağılımının belirlenmesi
  Pages 373 - 380
  Ali BOLAT , Ali BAYAT
 17. Marker-assisted pyramiding potyvirus resistance genes into Rwandan common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes
  Pages 381 - 385
  Charles RUHIMBANA , Nedim MUTLU
 18. Farklı damla sulama sistemleri ve sulama yönetiminin pamuk lif verimi, verim öğeleri ve lif kalitesine etkisi
  Pages 387 - 393
  Neşe ÜZEN , Öner ÇETİN , Mefhar Gültekin TEMİZ , Sema BAŞBAĞ
 19. Tuz ve kuraklık stresi altında yetişen farklı patlıcan anaç/kalem kombinasyonlarının bazı özellikleri arasındaki ilişkiler
  Pages 395 - 400
  Sevinç KIRAN , Şebnem KUŞVURAN , Çağla ATEŞ , Ş.Şebnem ELLİALTIOĞLU
 20. Changes in some bioactive compounds of red cabbage (Brassica oleracea L.var.Rubra) under water stress
  Pages 401 - 407
  Murat YILDIRIM , Okan ERKEN , Bayram KIZILKAYA
 21. Programlanabilir lojik kontrolör (PLC) tabanlı iklim istasyonu için bitki su tüketimi hesap yazılımının geliştirilmesi
  Pages 409 - 416
  Cafer GENÇOĞLAN , Selçuk USTA , Serpil GENÇOĞLAN , Ekin ŞARLI
 22. Farklı sulama düzeylerinin pamuk’da verim ve bazı kalite parametreleri üzerine etkisi
  Pages 417 - 423
  Yusuf AYDIN
 23. Mekansal değişimin alüviyal fanlar üzerinde oluşan toprakların özelliklerine etkisi
  Pages 425 - 435
  Gafur GÖZÜKARA , Sevda ALTUNBAŞ , Mustafa SARI
 24. Bitkinin fosfor alımına vermikompost ve farklı fosfor dozlarının birlikte etkisi
  Pages 437 - 441
  Emre VURGUN , Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU
 25. Antalya’da yetiştirilen holstein sığırlarında kompleks vertebral malformasyon kalıtsal hastalığının allele özgü PCR ile belirlenmesi
  Pages 443 - 446
  Murat Gökçe EREN , Murat Soner BALCIOĞLU , Eymen DEMİR
 26. Ordu ili sığırcılık işletmelerinin yapısal özelliklerinin belirlenmesi
  Pages 447 - 452
  Sezai ALKAN , Zeki GÜNEY
 27. Süzme ve petekli balların pestisit, naftalin ve antibiyotik kalıntıları bakımından karşılaştırılması
  Pages 453 - 459
  Erkan ÇAKAR , Fehmi GÜREL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 1301-2215 1988-2016
Indexes and Platforms

Creative Commons License

Mediterranean Agricultural Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.