Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 99 - 103, 27.12.2018
https://doi.org/10.23884/mejs.2018.4.2.05

Öz

Kaynakça

 • [1] TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu Web Sayfası (www.tuik.gov.tr):2017, Erişim Tarihi:11.12.2017.
 • [2] Sağlamtimur, T., Tansı, V., Baytekin, H. Yem Bitkileri Yetiştirme, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No: 1998, 77. Adana.
 • [3] Kutlu, H., Gül, A., Görgülü M. Türkiye Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Yolları. I. Damızlık Hayvan-Kaliteli Yem. Yem Magazin Dergisi, 2003, 34: 40-46.
 • [4] Konca, Y., Alçiçek, A., Yaylak, E. Süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması. Hayvansal Üretim, 2005; 46: 6-13.
 • [5] Demirel, R., Saruhan, V., Baran, M. S., Andiç, N., Demirel, D.Ş. Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 2010; 20 (1): 26-31.
 • [6] Geren, H. Bornova koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen farklı mısır çeşitlerinde ekim zamanlarının silaj özelliklerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001; 38: 47- 54.
 • [7] Öten, M., Kiremitçi, S., Çınar, O. Bazı yem bitkileri ve karışımlarıyla hazırlanan silajların silaj kalitelerinin farklı yöntemlerle belirlenmesi. Anadolu, J. of AARI, 2016, 26(2): 33- 43.
 • [8] Fayetörbay, D., Gül, Z.D., Tan, M. Yem bezelyesi-buğday ve yem bezelyesi-çayır otu karışımlarının silaj değerlerinin belirlenmesi. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, Bursa. Cilt III. S, 2011, p: 1990-1993.
 • [9] Güre, E. Tatlı Darı (Sorghum bicolor (L.) Moench var. Saccharatum) ve Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Karışımlarınnın Silaj Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • [10] Ngongoni, N.T., Mwale, M., Mapiye, C., Moyo, M.T., Hamudikuwanda, H., Titterton, M. 2008. Inclusion of lablab in maize and sorghum silages improves sheep performance, Tropical Grasslands, 42: 188-192.
 • [11] Uygur, A.M. Silaj kalitesinin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle belirlenmesi. 2016. http://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Belgeler/EgitimBrosur/127-ciftcibro.pdf Erişim tarihi: 11.12.2017

DETERMINATION OF SILAGE QUALITY CHARACTERISTICS OF FEED PEAS (Pisum sativum supsp arvense L.), TRITICALE AND MIXTURES GROWN IN DIYARBAKIR CONDITIONS

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 99 - 103, 27.12.2018
https://doi.org/10.23884/mejs.2018.4.2.05

Öz

This research was aimed to determine the quality characteristics of the silages obtained from the feed peas (Pisum sativumsupsp arvense L.), triticale and their mixtures grown in Diyarbakır provinces. In this study, experimental groups were composed of 5 groups consisting of 3 repeats, triticale and mixtures of different levels which are; 1) Feed peas, 2) Triticale, 3) 50% Feed peas + 50% Triticale, 4) 25% Feed peas + 75% and 5) 75% Feed peas + 25% Triticale. The samples were analyzed after 60 days of incubation in 2 kg plastic drums. In chemical analyzes; the highest pH value (4.15) was obtained from the triticale silage, while the lowest pH value (4.08) was obtained from the feed beetle silage (P <0.05). Similarly, lactic acid concentration was the highest (2.19%) in the silage, while the lowest level (1.96%) was found in the feed beetle silage (P <0.05). As a result; Increase of peas ratio in silanized material in Diyarbakir conditions increased the ratio of CP, ADF, NDF, propionic acid and acetic acid, which is a desirable feature in a quality silage, but decreased lactic acid ratio. In addition, it was determined that mixture of triticale and forage pea plants with 25% of feed peas + 75% triticale is the most ideal mixture in terms of silage quality in the areas having the ecological conditions of Diyarbakır province.

Kaynakça

 • [1] TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu Web Sayfası (www.tuik.gov.tr):2017, Erişim Tarihi:11.12.2017.
 • [2] Sağlamtimur, T., Tansı, V., Baytekin, H. Yem Bitkileri Yetiştirme, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No: 1998, 77. Adana.
 • [3] Kutlu, H., Gül, A., Görgülü M. Türkiye Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Yolları. I. Damızlık Hayvan-Kaliteli Yem. Yem Magazin Dergisi, 2003, 34: 40-46.
 • [4] Konca, Y., Alçiçek, A., Yaylak, E. Süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması. Hayvansal Üretim, 2005; 46: 6-13.
 • [5] Demirel, R., Saruhan, V., Baran, M. S., Andiç, N., Demirel, D.Ş. Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 2010; 20 (1): 26-31.
 • [6] Geren, H. Bornova koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen farklı mısır çeşitlerinde ekim zamanlarının silaj özelliklerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001; 38: 47- 54.
 • [7] Öten, M., Kiremitçi, S., Çınar, O. Bazı yem bitkileri ve karışımlarıyla hazırlanan silajların silaj kalitelerinin farklı yöntemlerle belirlenmesi. Anadolu, J. of AARI, 2016, 26(2): 33- 43.
 • [8] Fayetörbay, D., Gül, Z.D., Tan, M. Yem bezelyesi-buğday ve yem bezelyesi-çayır otu karışımlarının silaj değerlerinin belirlenmesi. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, Bursa. Cilt III. S, 2011, p: 1990-1993.
 • [9] Güre, E. Tatlı Darı (Sorghum bicolor (L.) Moench var. Saccharatum) ve Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Karışımlarınnın Silaj Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • [10] Ngongoni, N.T., Mwale, M., Mapiye, C., Moyo, M.T., Hamudikuwanda, H., Titterton, M. 2008. Inclusion of lablab in maize and sorghum silages improves sheep performance, Tropical Grasslands, 42: 188-192.
 • [11] Uygur, A.M. Silaj kalitesinin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle belirlenmesi. 2016. http://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Belgeler/EgitimBrosur/127-ciftcibro.pdf Erişim tarihi: 11.12.2017

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Makale
Yazarlar

Muzaffer DENLİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Gökhan GELİR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 10 Aralık 2018
Kabul Tarihi 19 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

IEEE
M. DENLİ ve G. GELİR, “DETERMINATION OF SILAGE QUALITY CHARACTERISTICS OF FEED PEAS (Pisum sativum supsp arvense L.), TRITICALE AND MIXTURES GROWN IN DIYARBAKIR CONDITIONS”, MEJS, c. 4, sy. 2, ss. 99–103, 2018, doi: 10.23884/mejs.2018.4.2.05.