Yazım Kuralları

Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

 

1.   Yayım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

2.   Çalışmalar, aşağıdaki bölümleri içermelidir: 

• Başlık, Yazar(lar)ın tam adları ve çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, makale üst başlığı), Türkçe Özet, anahtar kavramlar, İngilizce özet ve anahtar kavramlar,

• Ana makale metni,

• Kaynakça,

• Ekler, tablolar, şekiller.

3.   Makalenin başında en az 200’er kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 3-7 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

4.   Dergiye gönderilecek çalışmalar .doc veya .docx formatında olmalıdır.

5.   Makaleler, en az 3000 ve en fazla 8000 kelime; kitap incelemeleri ise ortalama 1000 kelime olmalıdır.

6.   Ana başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, Times New Roman 14 punto, kalın olmalıdır.

7.   En fazla ikili alt başlık kullanılmalı; ilki Times New Roman 12 punto, kalın; ikincisi ise aynı zamanda italik olmalıdır.

8.   Yazar adı, başlığın bir satır altına gelecek şekilde sağ üst köşeye, Times New Roman 12 punto olarak yazılmalı; yazar(lar)ın unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

9.   Özetler Times New Roman 11 punto olmalıdır.

10. Ana metinler Times New Roman 12 punto olmalıdır.

11. Paragraf aralığı 6 nk ve satır aralığı 1,5 olmalıdır.

12. Dipnotlar Times New Roman 10 punto olmalıdır.

13. Direkt alıntılarda çift tırnak (“...”) kullanılmalıdır.

14. Şekil, resim, grafik ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil, resim ve grafik adları altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil, resim, grafik ve tablo içerisindeki yazı ve rakamlar 8 punto yazılmalıdır

15. Grafiklerinin Windows MS Word’de açılabilir olması, grafik ve tabloların numaralandırılması gerekmektedir.

16. Fotoğraflar .jpeg formatında ve yeterli boyutlarda ve metin içinde ilgili yerlerde olmalıdır.

17. Yararlanılan eserlerin kaynakçada belirtilmesinde APA (http://www.apastyle.org/) stilinin kullanılması gerekmektedir.

18. İnternetten yapılacak olan alıntılarda, Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı kılavuzdan faydalanılabilir: http://www15.uta.fi/FAST/PK6/REF/writing_with_internet_sources.pdf

19. Makaleler, ULAKBİM DergiPark sitemine yüklenmelidir (Adres: http://dergipark.gov.tr/metder).

20. Yazarlara sayfa, punto, satır aralığı, paragraf, alıntı, kaynak gösterme vb. teknik konularda yardımcı olabilecek makale şablonu Medeniyet ve Toplum Dergisi’nin internet adresinde mevcuttur. Bu şablona uygun olarak hazırlanmayan metinler hakemlik sürecine dahil edilmeden yazara geri gönderilecek ve metnin bu şablona göre hazırlanması gerektiği yazarlara hatırlatılacaktır.