e-ISSN: 2792-0666
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Atatürk Üniversitesi

2023 - Cilt: 3 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. Nano-Clean: Titanium Dioxide Nanoparticles Via Sol–Gel for Effective Pollutant Removal