e-ISSN: 2459-0762
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: PressAcademia
Kapak Resmi
       

PressAcademia Procedia (PAP) publishes proceedings of conferences, seminars and symposiums. PressAcademia Procedia aims to provide a source for academic researchers, practitioners and policy makers in the areas of social and behavioral sciences, and engineering.

PressAcademia Procedia invites academic conferences for publishing their proceedings with a review of editorial board. Since PressAcademia Procedia is a double blind peer-reviewed open-access book, the manuscripts presented in the conferences can easily be reached by numerous researchers. Hence, PressAcademia Procedia increases the value of your conference for your participants. 

PressAcademia Procedia provides an ISBN for each Conference Proceedings Book and a DOI number for each manuscript published in this book.

PressAcademia Procedia is currently indexed by DRJI, J-Gate, International Scientific Indexing (ISI), ISRA, Root Indexing, SOBIAD, Scope, EuroPub, Journal Factor Indexing and InfoBaseIndexing. 

Please contact to procedia@pressacademia.org for your conference proceedings. 

2022 - Cilt: 15 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

2. DILEMMAS AND CHALLENGES IN THE TRANSFORMATION OF FREE ZONES: GLOBAL TRADE PROSPECTS

Araştırma Makalesi

4. KONUT PAZARLAMASI VE DİYARBAKIR HALKININ KONUT TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR

Araştırma Makalesi

5. ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA DEDİKODU EĞİLİMİ

Araştırma Makalesi

6. BANKACILIK SEKTÖRÜ VE İKTİSADİ KALKINMA

Araştırma Makalesi

7. FİRMAYA ÖZGÜ ÖZELLİKLERİN YÖNETİM KURULU GAYRETİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi

9. TÜRKİYE’NİN TEKSTİL İHRACATINDAKİ GÜCÜ VE ÇİN İLE OLAN REKABET BOYUTU

Araştırma Makalesi

10. PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: WATSONS ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

15. EVOLUTION OF BUSINESS MODELS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Araştırma Makalesi

18. THE DIGITALIZED VILLAGE DEALING WITH COVID-19

Araştırma Makalesi

21. SAĞLIK YÖNETİMİNDE ENTELEKTÜEL KATMA DEĞER KATSAYISI (VAIC)

Araştırma Makalesi

22. WHY INVEST GLOBALLY IN FAMILY FIRMS?

Araştırma Makalesi

24. GAMESTOP FRENZY: CONTRA-HEGEMONIC FINANCE?

Araştırma Makalesi

25. A SURVEY ON ORGANIZATIONAL RESILIENCE IN IRANIAN RESTAURANTS DURING COVID-19

Araştırma Makalesi

26. SECTORAL MARKET RISK PREMIUMS IN TURKEY

Araştırma Makalesi

28. DIGITAL TRANSFORMATION AND UNIVERSITIES

Araştırma Makalesi

29. AYAKKABIDA KALİTE BEKLENTİLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

31. DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESSES: THE PROCESS AND ITS OUTCOMES

Araştırma Makalesi

34. PERFORMANCE OF AIRLINES: TOPSIS ANALYSIS

Araştırma Makalesi

41. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Araştırma Makalesi

42. MARKETING 4.0: BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Araştırma Makalesi

43. MÜŞTERİ VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ DİJİTAL DÜNYADAKİ YÜKSELEN DEĞERİ

Araştırma Makalesi

45. DIGITAL PAYMENT SYSTEMS: A FUTURE OUTLOOK

Araştırma Makalesi

47. İŞ YERİNDE MİZAH: ÖNCÜLLER VE SONUÇLAR

Araştırma Makalesi

48. GERİBİLDİRİMLERİN TAVSİYE ALANLAR VE MARKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PressAcademia Procedia (PAP) publishes proceedings of conferences, seminars and symposiums. PressAcademia Procedia aims to provide a source for academic researchers, practitioners and policy makers in the area of social and behavioral sciences, and engineering.

PressAcademia Procedia invites academic conferences for publishing their proceedings with a review of editorial board. Since PressAcademia Procedia is an double blind peer-reviewed open-access book, the manuscripts presented in the conferences can easily be reached by numerous researchers. Hence, PressAcademia Procedia increases the value of your conference for your participants. 

PressAcademia Procedia provides an ISBN for each Conference Proceeding Book and a DOI number for each manuscript published in this book.

PressAcademia Procedia is currently indexed by DRJI, J-Gate, International Scientific Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD, Scope, EuroPub, Journal Factor Indexing and InfoBase Indexing. 

Please contact to procedia@pressacademia.org for your conference proceedings.