PressAcademia Procedia
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2459-0762 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher PressAcademia | http://www.pressacademia.org/procedia/


PressAcademia Procedia publishes proceedings of conferences, seminars and symposiums. PressAcademia Procedia aims to provide a source for academic researchers, practitioners and policy makers in the areas of social and behavioral sciences, and engineering.

PressAcademia Procedia invites academic conferences for publishing their proceedings with a review of editorial board. Since PressAcademia Procedia is open-access, the manuscripts presented in the conferences can easily be reached by numerous reserachers. Hence, PressAcademia Procedia increases the value of your conference for your participants. 

PressAcademia Procedia provides an ISBN for each Conference Proceeding Booklet and a DOI number for each manuscript published in this booklet.

PressAcademia Procedia is currently indexed by DRJI, J-Gate, International Scientifc Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD and InfoBase Indexing. PressAcademia Procedia is also under review by EconLit and EBSCO.

 Please contact to procedia@pressacademia.org for your conference proceedings. 

PressAcademia Procedia

e-ISSN 2459-0762 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher PressAcademia | http://www.pressacademia.org/procedia/
Cover Image


PressAcademia Procedia publishes proceedings of conferences, seminars and symposiums. PressAcademia Procedia aims to provide a source for academic researchers, practitioners and policy makers in the areas of social and behavioral sciences, and engineering.

PressAcademia Procedia invites academic conferences for publishing their proceedings with a review of editorial board. Since PressAcademia Procedia is open-access, the manuscripts presented in the conferences can easily be reached by numerous reserachers. Hence, PressAcademia Procedia increases the value of your conference for your participants. 

PressAcademia Procedia provides an ISBN for each Conference Proceeding Booklet and a DOI number for each manuscript published in this booklet.

PressAcademia Procedia is currently indexed by DRJI, J-Gate, International Scientifc Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD and InfoBase Indexing. PressAcademia Procedia is also under review by EconLit and EBSCO.

 Please contact to procedia@pressacademia.org for your conference proceedings. 

Volume 9 - Issue 1 - Jul 2019
 1. TURKISH CONSUMERS’ PERCEPTION ON ORGANIC FOOD: AN ANALYSIS FOR TURKISH CASE
  Pages 1 - 5
  Anda E. Yarman Ak, Dilek Teker
 2. CORPORATE CULTURE IN INTEGRATED REPORTING
  Pages 6 - 8
  Arzu Ozsozgun Caliskan, Emel Esen
 3. DOES EFFICIENCY CONTRIBUTE TO MARKET VALUATION OF BANKS? EVIDENCE FROM TURKISH BANKING SYSTEM
  Pages 9 - 13
  Serpil Kuzucu, Narman Kuzucu
 4. FACULTY READINESS FOR DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS: A RESEARCH ON ONLINE ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEMS
  Pages 14 - 19
  Mehmet Oytun Cibaroglu, Naciye Guliz Ugur, Aykut Hamit Turan
 5. INVESTIGATION OF INCREASING TECHNOLOGY USE AND DIGITALIZATION IN AUDITING
  Pages 20 - 23
  Burcu Adiloglu, Nevzat Gungor
 6. WIDENING INCOME INEQUALITY IN THE LAST DECADES: TURKISH CASE
  Pages 24 - 28
  Kamil Necdet Ar, Meliha Burcu Kines
 7. THE ROLE OF JOB DEMANDS AND JOB RESOURCES MODEL ON JOB RELATED STRAIN AND SAFETY BEHAVIORS: A RESEARCH ON BLUE-COLLAR WORKERS
  Pages 29 - 35
  Selahattin Kanten, Pelin Kanten, Merve G. Durmaz, Esra Burcu Kaya, Yigit Akkoyun
 8. THE EFFECT OF IMPULSIVITY ON SABOTAGE BEHAVIOR OF SALES EMPLOYEES: THE MEDIATING ROLE OF AFFECTIVE DISORDER AND ORGANIZATIONAL BASED SELF-ESTEEM
  Pages 36 - 42
  Pelin Kanten, Benan Arda
 9. UNLEARNING IN ORGANIZATIONS: UNDERSTANDING AND RETHINKING THE WAY ORGANIZATIONS LEARN AND CHANGE
  Pages 43 - 47
  Tolga Ege, Ayla Esen, Ozen Asik
 10. TESTING RANDOM WALK HYPOTHESIS FOR ISTANBUL STOCK EXCHANGE
  Pages 48 - 53
  Oktay Tas, Cigdem Guleroglu Atac
 11. İÇ DENETİMDE HİLE TESPİTİ: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Pages 54 - 57
  Salih Kayikcioglu, Suat Teker
 12. GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (GHRM) AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
  Pages 58 - 60
  Emel Esen, Arzu Ozsozgun Caliskan
 13. EFFECT OF WORKPLACE SPIRITUALITY ON WORK ENGAGEMENT: MEDIATOR EFFECT OF ALTRUISTIC LOVE
  Pages 61 - 64
  Elif Baykal
 14. DENETİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMASI
  Pages 65 - 68
  Oktay Tas, Haluk Mert
 15. TRANSAKSİYONEL VE TRANSFORMASYONEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL YARATICILIĞA ETKİSİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ
  Pages 69 - 73
  Mahmut Paksoy, Tugce Kumral, Pinar Sarp
 16. THE EFFECT OF LOYALTY CARD ATTITUDE, STORE SATISFACTION AND STORE LOYALTY ON PURCHASE INTENTION: THE CASE OF COSMETICS RETAILERS
  Pages 74 - 77
  Merve Turk, Tutku Eker Iscioglu
 17. CONSUMER NEGATIVITY TOWARDS BRANDS: BRAND HATE OR BRAND SWITCH?
  Pages 78 - 80
  Fatih Pinarbasi, Ebru Enginkaya
 18. SUSTAINABILITY REPORTING AND FIRM PERFORMANCE
  Pages 81 - 84
  Idil Kaya, Destan Halit Akbulut
 19. DENETİM KOMİTESİ ETKİNLİĞİ VE İHTİYATLILIK KAVRAMI
  Pages 85 - 89
  Gokhan Ozer, Abdullah Kursat Merter
 20. UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 90 - 94
  Emre Selcuk Sari, Nevzat Gungor
 21. LOCALIZATION BASED DYNAMICS IN THE RENEWABLE ENERGY SECTOR
  Pages 95 - 99
  Anil Serifsoy
 22. ENHANCING EXPORT PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN EMERGING MARKETS
  Pages 100 - 104
  Arsalan Safari, Ali Salman Saleh
 23. ALTERNATİF YÖNETİM YAKLAŞIMLARINDAN: YALIN ALTI SİGMA
  Pages 105 - 108
  Yavuz Selim Balcioglu, Alpaslan Gozel
 24. YENİLİK KÜLTÜRÜNÜN VE ÖĞRENME ODAKLILIĞIN ÖRGÜTSEL ATİKLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 109 - 113
  Serdar Ozcan
 25. THE USE OF MCKINSEY’S 7S FRAMEWORK AS A STRATEGIC PLANNING AND ECONOMIC ASSESTMENT TOOL IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION
  Pages 114 - 119
  Ezgi Demir, Batuhan Kocaoglu
 26. BASIC APPROACHES TO AIR TRAFFIC AND AIRPORT SLOTS ALLOCATION
  Pages 120 - 125
  Savas S. Ates, Mhd Noor Hayek
 27. HAVAYOLU SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER ALTINDA SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 126 - 131
  Tuzun Tolga Inan
 28. THE EFFECTS OF KNOWLEDGE CHARACTERISTICS, ORGANIZATIONAL AND SOCIETAL CULTURE IN KNOWLEDGE TRANSFER WITHIN FIRMS
  Pages 132 - 143
  Naciye Guliz Ugur, Aykut Hamit Turan, Karen Moustafa Leonard
 29. HAVAYOLLARINDA FİLO PLANLAMASI DOĞRULTUSUNDA UYGULANAN STRATEJİLER VE ÜÇLÜ FİLO PLANLAMA MODELİNİN İNCELENMESİ
  Pages 144 - 149
  Tuzun Tolga Inan
 30. İŞLETMELERDE SAHTE BELGE KULLANMA DURUMU VE BU DURUMUN SONUÇLARI
  Pages 150 - 154
  Oguz Yurt, Suat Teker
 31. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT DENETİM KONULARI VE UYGULAMAYA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 155 - 159
  Oktay Tas, Huseyin Mert, Alev Varcan Baskaya
 32. LOJİSTİK SEKTÖRÜ İŞ BAŞVURULARINDA DEĞERLENDİRME TESTLERİ ANALİZİ
  Pages 160 - 165
  Filiz Eren, A.Murat Koseoglu
 33. DOLAYLI VERGİLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ
  Pages 166 - 170
  Baris Bal, Suat Teker
 34. POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE
  Pages 171 - 174
  Mehmet Saim Asci
 35. MÜKELLEFLERİN, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDAN ALDIKLARI HİZMETLERE İLİŞKİN MEMNUNİYET ÖLÇÜMLEMESİ; KALİTE VE BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 175 - 179
  Gokhan Ozer, Abdullah Kursat Merter, Mehmet Feti Cati
 36. DENGESİZ KREDİ SKORLAMA VERİ SETLERİNDE KOLEKTİF ÖĞRENME ALGORİTMALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 180 - 185
  Nihan Ankara, Hulya Sahinturk
 37. GİRİŞİMCİ AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 186 - 191
  Ozge Erestin, Serhat Erat
 38. E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ
  Pages 192 - 196
  Demokaan Demirel, Vedat Eris
 39. YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜ VE YENİLİKÇİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DEĞİŞİME DİRENCİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: ÇOKKÜLTÜRLÜ ŞİRKETLERDE BİR UYGULAMA
  Pages 197 - 202
  Yavuz Cakir, Pinar Acar
 40. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ ETKİNLİĞİ ANALİZİ: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 203 - 208
  Gokhan Ozer, Abdullah Kursat Merter, Serkan Cinar
 41. KONUKEVİ İŞLETMECİLİĞİ: AYVALIK BÖLGESİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA
  Pages 209 - 219
  Munise Isik, Suat Teker
 42. TURQUALITY DEVLET DESTEKLERİ VE MARKALAŞMADAKİ ÖNEMİ
  Pages 220 - 225
  Nilgun Kadat, Suat Teker
 43. BANKACILIK ve FİNANSAL HİZMETLERDE YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI: TÜRKİYE İŞ BANKASI ÖRNEĞİ
  Pages 226 - 230
  Demokaan Demirel, Vedat Eris
 44. ENERGY PRICE SHOCKS AND DYNAMICS OF CURRENT ACCOUNT IN TURKEY: IS THIS TIME DIFFERENT?
  Pages 231 - 235
  Bige Kucukefe
 45. THE EFFECTS OF TECHNOLOGICAL CHANGES ON THE SECURITY STAFF WORKING IN THE AIRPORTS: A THEORETICAL RESEARCH
  Pages 236 - 241
  Savas S. Ates, Sinasi Muratoglu
 46. DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE DENİZCİLİK EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
  Pages 242 - 252
  Ergun Demirel
 47. KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROJELERİ: AVRASYA TÜNELİ
  Pages 253 - 256
  Askin Kaan Kaptan, Suat Teker
 48. TÜRKİYE’DE KDV İADE SÜRECİNE İLİŞKİN YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 257 - 261
  Servet Belge, Levent Polat
 49. ANALYSIS OF THE WAREHOUSE WORK ACCIDENTS IN LOGISTICS SECTOR
  Pages 262 - 268
  Gulsen Bas, A.Murat Koseoglu
 50. SOSYAL MEDYADA YENİ BİR REKLAM MODELİ OLARAK KULLANILAN NATIVE (DOĞAL) REKLAM
  Pages 269 - 273
  Elif Arslan
 51. ALGILANAN STRESİN DEĞİŞİME DİRENÇ İLE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
  Pages 274 - 277
  Gizem Aras Beger, Duygu Turker Ozmen
 52. İFLAS ERTELEME VE KONKORDATO
  Pages 278 - 284
  Gulay Demir, Suat Teker
 53. BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKI VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ
  Pages 285 - 294
  Aysel Ercis, Oguz Han Aykut, Tugba Yildiz
 54. BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI
  Pages 295 - 298
  Nihan Efsun Atesoglu, Yurdagul Meral
 55. TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ
  Pages 299 - 303
  Yasemin Kocaoz, Suat Teker
 56. INDUSTRIAL REVOLUTIONS AND ITS EFFECTS ON QUALITY OF LIFE
  Pages 304 - 311
  Tayfun Caglar Koc, Suat Teker