Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 170 - 175 2018-09-01

ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI
AN OVERVIEW FOR QUALITY EVALUATION IN PRODUCTION AND SERVICE SECTORS: AN APPLICATION IN MANUFACTURING SECTOR

Aysenur ERDİL [1] , Ahmet EKERİM [2]


Amaç- Bu çalışmanın temel amacı kapsamında, İşletmeler bünyesinde etkinliği ve verimliliği arttıracak, basit ancak etkili şekilde çözüm bulmayı amaçlayan HTEA uygulamasına değinilmiştir. Bir buzdolabı donanım malzemeleri üretici firma tarafından üretilen kapı menteşe bileşenine yönelik Hata türü ve etkileri analizi çalışması yapıldı.

Yöntem- Hizmet ya da üretim sektörlerünün her aşamasında risklerin önlenmesine yönelik daha pratik, esnek ve güvenilir yöntem olan HTEA bu çalışma kapsamında kullanılmıştır. Bu süreç kapsamında yapılmış örnek HTEA çalışmalarında ve bu çalışma kapsamdaki uygulamada bulunarak gözlemlenmiştir.

Bulgular- Çalışma sonucunda bir dönemlik iyileşme yüzdesinin teorik olarak %35,23; fiili olarak %33,15 olarak gerçekleştiği görülmüştür. İyileştirme için ayrılacak imkânlar sınırlı olduğu için tüm riskler bir dönem içersinde düşürülmeyebilir

Sonuç- Tespit edilen hataların değerlerine bağlı olarak Risk Öncelikli Katsayısı (RÖS-RPN) hesaplandı. Bu hesaplanan değerler risk büyüklüğüne göre sıralanıp, RÖS değerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunuldu. HTEA tablosunda getirilen çözüm önerilerine göre hareket edilerek risk oranlarının düştüğü gözlemlendi. Maliyetlerin azaldığı ve kalite düzeyi yükseldi.

Purpose- Within the scope of the main objective of this study, poka-yoke application and FMEA applications-previous studies in the literature aiming to search a simple yet effective solution that increase effectiveness and efficiency in the companies were mentioned

Methodology- FMEA, a more practical, flexible and reliable method for preventing risks at every stage of the service or manufacturing sector, has been used in this study. FMEA study-application was implemented-conducted for a door hinge component produced by a refrigerator hardware materials manufacturer.

Findings- In the analysis of the study, the steps of FMEA have been tried to be implemented at the stages of production design, service and process. It was observed that the (RPN) values of the possible faults detected in the system before the HTEA Analysis process were high.

Conclusion- FMEA is a method which reduces the risks of strategic goals and eliminates them from the system, could be used in quality management and literature studies relating this issue were included in the content of this research. According to the HTEA, the measure taken for each failure resulting from the analysis and the second Risk analysis for the failure due to the actions of the countermeasures showed that the RPN values of the failure with high-risk value were lowered.

 • Abbie, G., Hauser, J. (1993). The voice of the customer. Marketing Science,12(1), 1-27.
 • Başlıgil, H. (1997-1998). Yayınlanmamış YBS ders notları. Makine Fakültesi, Y.T.Ü., İstanbul, 2004.
 • Bellomo, P., Rago, C. M., Spencer, C. M., Wilson, Z. J. (2000). Novel approach to increasing the reliability of accelerator magnets. IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 10(1), 284 – 287.
 • Besterfield, D. H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G., Besterfield-Sacre, M. (1999). Total quality management. 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Bilgin, M. (1994). Tasarımda kalite ve FMEA metodu. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bolat, T. (2000). Toplam kalite yönetimi (Konaklama İşletmelerinde Uygulanması). Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 74.
 • Dizdar, E. N., Kurt, M. (2002). İş güvenliği. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Ders Kitabı, 2002 (111), Kale Ofset, Ankara.
 • Dizdar, E. N. (2000). İnsan hatasi değerlendirilmesi. Teknoloji Dergisi, 3(4), 149-156.
 • Düzgüner, E. (2002). Ürün geliştirme sürecinde önleyici kalite güvence: FMEA metodu ve bu metodun bir sanayi işletmesindeki uygulaması, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Efil, İ. (2006). Toplam kalite yönetimi. Aktüel yayınları, Şubat 2006.
 • Eleran, A., Erkan, M., Elitaş, C. (2004). Maliyet muhasebe dersi eğitim sürecinin iyileştirmesinde hata türleri ve etki analizi yönteminin kullanilmasi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 63-71.
 • Elliott, J. B. (1998). Risk analysis - two tools you can use to assure product safety and reliability. The Validation Consultant, Booth Scientific Inc.
 • Engin, O., Kaya, İ. (2004). Trafik kazalarinin önlenmesinde hata modu ve etkileri analizi (HMEA) modeli. Polis Bilimleri Dergisi, 6(1-2), Cilt: 6, Sayı: 1-2.
 • Hough, P. (2000). Failure mode and effect analysis. http://www.wclass.com/fmea1.htm, 10.10.2017 .
 • Kasa, H., Boran, S. (1993). FMEA ve toplam kalite yönetimi için önemi. YA/EM93 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi "Küreselleşme Ve Türk Endüstrisi" Bildiriler Kitabı, s. 87.
 • Kim, K. O., Yang, Y., Zuo, Ming, J. (2013). A new realibility allocationweight for reducing the occurence of severe failure effects. Realibility Engineering and System Security, 117, 81-88.
 • Klir, G. J., Yuan, B. (1995). Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and application, New Jersey: Prentice-Hall, Springer, Berlin. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları (1998). Verimlilik yönetimi. Uygulamalı El Kitabı, International Labour Office, Ankara.
 • Şimşek, M. (2000). Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri. 111, Alfa Basım Yayım Ltd. Şti., İstanbul.
 • Şen, Z. (2001). Bulanik mantik ve modelleme ilkeleri. Bilge Kültür Sanat, İstanbul.
 • Tamer, B. (2000). Toplam kalite yönetimi. Konaklama İşletmelerinde Uygulanması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.S., İstanbul.
 • Tanyaş, M., Eryürek, Ö. F. (2003). Hata türü ve etkileri analizi yönteminde maliyet odakli yeni bir karar verme yaklaşimi. İTÜ Dergisi, 2(6):31-40.
 • Pillay, A., Wang, J. (2003). Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning. Reliability Engineering and System Safety, 79(1), 69–85.
 • Saajedi, A. (2004). Use of advanced in technology in marine risk assessment. Risk Analysis, 20(4), 1011-1033.
 • Scipioni, A. U. (et al.) (2002). FMEA methodology desing, implementation and integrationwith HACCP system in a food company. Food Control, 13(8): 495-501
 • Vilko, J. P. P., Hallikas, J. M. (2012). Risk assessment in multimodal supply chains. International Journal of Production Economics, 140, 586-595.
 • Wang, L. X. (1997). A course in fuzzy systems and control. Englewood Cliffs, Willey, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Wang, J., Sii, H. S., Yang, J. B., Pillay, A., Yu, D., Liu, J., Maistralis, E., Saajedi, A. (2004). Use of advanced in technology in marine risk assessment. Risk Analysis, 20(4), 1011-1033 .
 • Wang, Y., Cheng, G., Hu, H., Wu, W. (2012). Development of risk-based maintenance strategy using FMEA for a continuous catalytic reforming plant. Journal of Loss Preventation in the Process Industries 25, 958-965.
 • Yılmaz, B. S. (2000). Hata türü ve etki analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 133-150. İTÜ-TTGV Kalite Ar&Ge Merkezi, http://www.kageme.itu.edu.tr.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6413-7482
Yazar: Aysenur ERDİL (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-3858-1077
Yazar: Ahmet EKERİM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap458897, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {170 - 175}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.875}, title = {ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {ERDİL, Aysenur and EKERİM, Ahmet} }
APA ERDİL, A , EKERİM, A . (2018). ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 170-175 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.875
MLA ERDİL, A , EKERİM, A . "ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 170-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/458897>
Chicago ERDİL, A , EKERİM, A . "ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 170-175
RIS TY - JOUR T1 - ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI AU - Aysenur ERDİL , Ahmet EKERİM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.875 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.875 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 175 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.875 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.875 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI %A Aysenur ERDİL , Ahmet EKERİM %T ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.875 %U 10.17261/Pressacademia.2018.875
ISNAD ERDİL, Aysenur , EKERİM, Ahmet . "ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 170-175 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.875
AMA ERDİL A , EKERİM A . ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI. PAP. 2018; 7(1): 170-175.
Vancouver ERDİL A , EKERİM A . ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 175-170.