Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 251 - 255 2018-09-01

İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF APPLICATIONS OF INDUSTRY 4.0 IN ENTERPRISES BY CONTENT ANALYSIS METHOD

Zeliha Tekin [1]


Amaç - Bu çalışmanın amacı, işletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarının hangi teknoloji kullanımlarına dayandığının ve işletmelere hangi avantajları sağladığının ortaya çıkarılmasıdır.

Yöntem - Bu amaçla 2017 yılındaki ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler taranmış “işletmelerin Endüstri 4.0 uygulamaları” “Industry 4.0 applications” ifadelerini içeren 155 haber çerçevelenmiş, haber içeriklerinde en çok tekrar eden ve Endüstri 4.0 uygulayan 9 işletmenin (Festo, Bosh, BMW, Caterpillar, KUKA, Arburg, Intel, Atos, Siemens,) web siteleri incelenerek içerik analizi yapılmıştır.

Bulgular- İşletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarının dünyayı değiştiren öğrenen/otonom robotlar, 3 Boyutlu 3 D yazıcılar, Bulut Bilişim Sistemi, yatay ve dikey entegrasyon, IOT Nesnelerin İnterneti, sanal gerçeklik, simülasyon gibi teknoloji kullanımlarını içerdiği görülmüştür.

Sonuç- Araştırma sonucunda, işletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarının maliyeti düşürdüğü, marka değeri yarattığı, üretim, istihdam, performans ve verimlilik artışına yol açtığı, yatırım artışı sağladığı, hızlı üretimle pazara hızlı yanıt verebilme olanağı sunduğu, hızlı prototipleme, farklı-kaliteli üretim ile rekabet gücünü arttırdığı, etkin tedarik zinciri yönetimi sağladığı görülmüştür.

Purpose- The purpose of this study is to reveal the technological usages on which Industry 4.0 application of enterprises are based on and to show which advantages they provide.

Methodology- For this purpose, the news that were placed in national and international press in 2017 have been searched, 155 news containing the expressions of “Industry 4.0 applications” of enterprises have been framed, and content analysis has been made by investigating the web sites of 9 enterprises (Festo, Bosh, BMW, Caterpillar, KUKA, Arburg, Intel, Atos, Siemens,) using Industry 4.0 application.

Findings- It is observed that Industry 4.0 applications of enterprises included usage of technologies such as teaching/learning robots, 3 Dimensional printers, Cloud Informatics System, horizontal and vertical integration, Internet of IOT Objects, virtual reality, and simulation which changed the world.

Conclusion- As a result of the research it was seen that Industry 4.0 applications of enterprises reduced costs, improved brand value, caused for increases in production, employment, performance, and efficiency, enabled increase in investments, provided opportunity to give quick response to market by means of rapid production, increased competitive power through fast prototype production and different quality productions, and enabled effective supply chain management.

 • Alçın, S. (2016). Üretim için yeni bir izlek: sanayi 4.0. Journal of Life Economics, sayı 8, s.19-30. Arburg. (2016). Industry 4.0: networked production in the digital factory offers a competitive edge.
 • Aybek, H. S. Y. (2017). Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım. AUAd, 3(2), 164-176. BOSCH (2017). Industry 4.0 at Bosch Product Catalog.
 • EBSO (2015). Sanayi 4.0. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yayınları.
 • FU., Acatech (2013). Securing the future of Germany manufacturing industry – recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 – Final report.
 • Huber, A. S. (2014). Siemens – contribution from the technical book ”Industry 4.0“ Title: The goal is the digital enterprise: Professional digital representation of product development and production, Springer Vieweg.
 • Kans, M., Diego Galar, D., Thaduri, A. (2016). Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Title: Maintenance 4.0 in Railway Transportation Industry, Eds: Kari T. Koskinen, K. T., Kortelainen, H., Jussi Aaltonen, J., Springer, p.317-332.
 • KUKA (2017). Hello Industrie 4.0- we connect you.
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0, business & information systems engineering, 6(4), pp. 239-242.
 • McKinsey & Company. (2015). Industry 4.0 how to navigate digitization of the manufacturing sector. McKinsey Digital.
 • Mosconi, F. (2015). The new European industrial policy: global competitiveness and the manufacturing renaissance. London, England: Routledge.
 • Roblek, V., Meško. M., Krapež, A. (2016). A complexity view of Industry 4.0. SAGE, 6(2), p. 1-11
 • Sung, T. K. (2017). Industry 4.0: A Korea perspective. Technological Forecasting & Social Change, p.1-6.
 • https://www.intel.com.tr/.../powering-industry-smart-manufacturing-transformations-brie..., ediniliş tarihi: 13.02.2018.
 • https://www.bmwgroup.com/en/.../industrie-4-0.html, ediniliş tarihi: 13.02.2018. https://www.press.bmwgroup.com/.../industry-4-0:-intellige... , ediniliş tarihi: 13.02.2018.
 • www.greencarcongress.com/2015/08/20150811-bmw.html, ediniliş tarihi: 13.02.2018.
 • gts-net.dk/wp-content/uploads/2015/11/BMW.pdf, ediniliş tarihi: 13.02.2018.
 • https://www.mckinsey.de/files/mck_industry_40_report.pdf, ediniliş tarihi: 13.02.2018.
 • https://www.automationworld.com/.../industry.../caterpillars-.. ediniliş tarihi: 13.02.2018.
 • siemens.e-dergi.com/pubs/Endustri40/Endustri40/assets/common/.../page0001.pdf, ediniliş tarihi: 16.02.2018.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6283-0910
Yazar: Zeliha Tekin (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap458951, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {251 - 255}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.891}, title = {İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Tekin, Zeliha} }
APA Tekin, Z . (2018). İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 251-255 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.891
MLA Tekin, Z . "İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 251-255 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/458951>
Chicago Tekin, Z . "İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 251-255
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ AU - Zeliha Tekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.891 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.891 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 255 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.891 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.891 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %A Zeliha Tekin %T İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.891 %U 10.17261/Pressacademia.2018.891
ISNAD Tekin, Zeliha . "İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 251-255 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.891
AMA Tekin Z . İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. PAP. 2018; 7(1): 251-255.
Vancouver Tekin Z . İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 255-251.