Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 316 - 320 2018-09-01

EVALUATING THE EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE AND EXCHANGE DIFFERENCES ON THE FINANCIAL STATEMENTS
KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Huseyin Mert [1] , Didem Ozcelik [2] , Goktug Duyar [3]


Purpose- In the global world, foreign currency transactions have increased and they became a big part of balance sheet accounts. This situation brought the issue that currency exchange rate changes and their reflection on financial statements has to be considered carefully and cautiously because changes in exchange rates affect companies' assets, equity values and their profitability directly. Methodology- In our study, following the summarization of exchange rates, current currencies and exchange rate changes and risks, we will analyze how exchange rate changes are taken into accounts and valued according to International Accounting Standards (IAS) 21. Findings- It has been observed that TMS-21, issued in parallel with IAS-21, has led to a road map until it is reported from accounting for foreign currency transactions, and it has been observed that all businesses involved in this process are able to prevent possible disinformation in their registration and reporting process. Conclusion- Although a healthy structure has been achieved with the TMS-21 standard in registration and reporting, foreign currency and foreign exchange-based transactions are seen to have adverse effects on the financial statements of the enterprises due to unpredictable sudden changes in the country's and global economic condition. We are convinced that certain arrangements to be made concerning the use of foreign mercenary resources will discipline such possible strains.

Amaç- Globalleşen dünyada, dışa kapalı kalmak imkansız hale gelmiş olup, çok uluslu şirketler hemen hemen tüm ülkelerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Küreselleşme ile birlikte dövize dayalı işlemler artmıştır. Yabancı paraya dayalı işlemler, bilanço kalemlerinde yadsınamaz bir hacimde yer almaktadır. Hacimsel olarak finansal tablolar üzerindeki bu etki, döviz kurlarında, artış-azalış gibi, değişimlerle, finansal raporlamada dikkat ve önemle ele alınması gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Döviz kurlarındaki değişimler, dövize dayalı işlemleri olan işletmelerin, çok uluslu şirketlerin vb., bilançolarındaki varlık ve kaynaklarının değerlerine ve karlılığın tespitine direkt etki etmektedir. Yöntem- Çalışmamız, döviz kuru, geçerli para birimi, kur değişimleri ve risklerine ait genel bilgiler geçişiyle döviz kurlarındaki değişimlerin uluslararası standartlara paralel ulusal bir standart kapsamında muhasebeleştirilip değerlemesinin yapılması üzerinden hareket edilmiştir. Bulgular- IAS-21’e paralel olarak düzenlenmiş TMS -21’in yabancı paralı işlemlerin muhasebeleştirilmesinden raporlanmasına kadar bir yol haritası çıkardığı ve bu haliyle ilgili tüm işletmelerin kayıt düzeni ve raporlama süreçlerinde yaşayacakları olası dezenformasyonun önüne geçmesinin sağlandığı gözlemlenmiştir. Sonuç- Her ne kadar TMS-21 standardı ile kayıt düzeninde ve raporlamada sağlıklı bir yapıya kavuşulmuş olsa da gerek ülke ekonomik koşullarından gerekse global ekonomik koşullarındaki öngörülemeyen ani değişimlerden dolayı yabancı para ve yabancı paraya dayalı işlemlerin işletmelerin finansal tablolarına olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. Yabancı paralı kaynakların kullanımlarıyla ilgili getirilecek birtakım düzenlemelerle, söz konusu olası sıkıntıların disiplin altına alınacağı kanaatindeyiz.

 • Apak, T. (2018). YMM, mal veya hizmet teslimine bağlı olarak lehe veya aleyhe oluşan kur farkının KDV açısından değerlendirilmesi. www.alomaliye.com 19.01.2018.
 • Çatıkkaş, Ö., Çalış, Y. E. (2008). Kur değişimi etkilerinin Türkiye muhasebe standardına göre muhasebeleştirilmesi ilkeleri. E-Yaklaşım, Sayı.56, Mart 2008, www.yaklaşım.com.tr, 04.10.2008.
 • Çetin, Ş. (2014). Yabancı para ile yapılan işlemlerde oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesi. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/125malicozum/014_S%C4%9Fenol_C%C4%9Fetin_.pdf , 06.02.2018.
 • Gürsoy, A. (2016). Kur farklarının finansal tablolar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. http://denetimakademisi.com/wp-content/uploads/2017/08/KUR-FARKLARININ-F%C4%B0NANSAL-TABLOLAR.pdf, 06.02.2018.
 • Rekabet Kurumu. (2017). Türkiye muhasebe standartları. http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Stand artlar%C4%B1/TMSTFRS2011Seti/TMS21.pdf, 19.01.2018.
 • Bülent, K. (2017). TMS-21 kur değişiminin etkileri standardı kapsamında finansal tabloların çevrimi. http://www.gureli.com.tr/vk/makaleler/denetim-makaleleri/tms-21-kur-degisiminin-etkileri-standardi-kapsaminda-finansal-tablolarin-cevrimi,19.01.2018
 • http://www.iasplus.com/standard/ias21.htm#0511amend ,10.01.2018.
 • Resmi Gazete. (2005). Kur değişiminin etkilerine ilişkin Türkiye muhasebe standardı (TMS21) hakkında tebliğ. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/12/20051231-52.htm, 19.01.2018.
 • https://ufrsturk.wordpress.com/tag/parasal-kalemler/ ,19.01.2018.
 • International Financial Reporting Standards (IFRSs) (2008). İngiltere: International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).
 • Karluk, R. (2007). Uluslararası ekonomi, teori ve politika. Beta Bas.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5391-7865
Yazar: Huseyin Mert (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-9273-3142
Yazar: Didem Ozcelik

Orcid: 0000-0003-2246-4909
Yazar: Goktug Duyar

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap459001, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {316 - 320}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.906}, title = {KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Mert, Huseyin and Ozcelik, Didem and Duyar, Goktug} }
APA Mert, H , Ozcelik, D , Duyar, G . (2018). KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 316-320 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.906
MLA Mert, H , Ozcelik, D , Duyar, G . "KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 316-320 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/459001>
Chicago Mert, H , Ozcelik, D , Duyar, G . "KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 316-320
RIS TY - JOUR T1 - KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Huseyin Mert , Didem Ozcelik , Goktug Duyar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.906 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.906 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 320 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.906 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.906 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Huseyin Mert , Didem Ozcelik , Goktug Duyar %T KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.906 %U 10.17261/Pressacademia.2018.906
ISNAD Mert, Huseyin , Ozcelik, Didem , Duyar, Goktug . "KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 316-320 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.906
AMA Mert H , Ozcelik D , Duyar G . KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. PAP. 2018; 7(1): 316-320.
Vancouver Mert H , Ozcelik D , Duyar G . KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 320-316.