Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 356 - 358 2018-09-01

EXAMINATION OF THE MATURITY DIFFERENCE OF STOCK COSTS IN TERMS OF TAX PROCEDURE LAW, TAS 2 FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES
STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kadriye Arisoy [1]


Purpose- The difference between the tax procedural law and current standards that guide the application of the cost of purchasing in the intended stocks of work. Methodology- The method of study in the literature as tax procedure law and the provisions of the items included in the standard literature search was conducted to be addressed. Findings- In the survey, both the tax legislation and the TAS 2 Inventories Standard and financial reporting standart of large and medium size enterprises differend in their application to maturity differences. It has been found that the approach of tax laws and standards to borrowing costs is different. Conclusion- Located term differences Tax Procedure Law in purchase cost of borrowing coverage on purchases for stocks in pencil assets Property, Turkey accounting standards and enacted in January 2018 financial reporting standards for large and medium-sized enterprises are handled differently. Turkey accounting standards and financial reporting standards for large and medium-sized enterprises is distinguished from the product cost and is regarded as an element of financing. On the other hand, the Tax Procedural Law incorporates maturity differences into its inventory costs. The differences of the maturity differences regarding the cost of purchasing the working stocks in terms of tax legislation and standards are discussed in comparison.

Amaç- Çalışmanın amacı stokların satın alma maliyetlerinde uıygulamaya yön veren Vergi Usul Kanununu ve mevcut standartlar arasındaki farklılıkların ortaya konulmasıdır.

Yöntem- Çalışmanın yöntemi olarak literatürde vergi usul kanunu hükümleri ve standartlarda yer alan maddeler ele alınıp literatür araştırması yapılmıştır.

Bulgular- Araştırmada hem vergi mevzuatının hem de TMS 2 Stoklar Standardı ve BOBİ FRS ‘nin vade farklarına yönelik olarak uygulamalarının farklılığı ortaya koyulmuştur. Vergi kanunlarının ve standartların borçlanma maliyetlerine yaklaşımının farklı olduğu görülmüştür.

Sonuç- İşletmelerin varlık kalemlerinden stoklara yönelik satın alımlarda borçlanma maliyeti kapsamı içerisinde yer alan vade farkları Vergi Usul Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Ocak 2018’de yürürlüğe giren Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarında farkl olarak ele alınmaktadır. TMS ve BOBİ FRS’de stoklara ilişkin vade farkları mamul maliyetinden ayrıştırılıp finansman unsuru olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan Vergi Usul Kanunu vade farklarını stok maliyetlerine dahil etmektedir. Çalışmanın amacı stokların satın alma maliyetleri ile ilgili olarak vade farklarının vergi mevzuatı ve standartlar açısından karşılaştırmalı olarak ele alınıp farklılıkların ortaya konulmasıdır.

 • Ataman, B., Cavlak, H. (2017). Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) ile tam set türkiye muhasebe ve türkiye finansal raporlama standartlarının (TMS/TFRS) karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.3, 153-168.
 • Avcı, Ö., Avcı, A. (2016). Vade farkı, kur farkı ve kredi faizlerinin türkiye muhasebe standartları ve vergi usul kanunu kapsamında değerlendirilmesi’. Mali Çözüm, S.134, 75-90.
 • Bahadır, O. (2012). Stoklarda değerleme: UFRS/TFRS ve vergi mevzuatı açısından. Mali Çözüm Dergisi, S.109, 51-67.
 • Gençoğlu, Ü. (2017). Temel konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS karşılaştırması. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, S. 76, 1-24.
 • Erkan, M., Elitaş, C., Ceran, Y. (2010). Dönem sonu muhasebe işlemleri (TMS /TFRS Uyumlu). Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Ergin, N. (2016). Vergi mevzuatı ile TMS /TFRS’nin değerleme ölçüleri açısından karşılaştırılması. Vergi Dünyası, S. 418, 9-20.
 • Demirel, N. (2009). Stoklara ilişkin türkiye muhasebe standartlarının sermaye piyasası kuruluna kayıtlı halka açık anonim şirketlerde uygulama örnekleri. Yüksek Lisans Tezi.
 • Maliye ve Gümrük Bakanlığı. (1995). 238 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği. Ankara: Resmi Gazete (22218 Sayılı).
 • Kamu Gözetimi Kurumu. Türkiye muhasebe standardı (TMS 2) stoklar standardı. (http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS2.pdf).
 • Kamu Gözetimi Kurumu. Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS). (http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/BOB%C4%B0%20FRS.pdf).
 • Özerhan, Y., Yanık, S. (2012). Açıklamalı ve örnek uygulamalı Türkiye muhasebe standartları Türkiye finansal raporlama standartları. TÜRMOB Yayınları.
 • Öztürk, B., Öğrendik, G. (2007). Dönem sonu muhasebe ve vergi uygulamaları. Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Öngen, S. (2000). Vergi muhasebesi. Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7659-5464
Yazar: Kadriye Arisoy (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap459515, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {356 - 358}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.915}, title = {STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Arisoy, Kadriye} }
APA Arisoy, K . (2018). STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 356-358 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.915
MLA Arisoy, K . "STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 356-358 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/459515>
Chicago Arisoy, K . "STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 356-358
RIS TY - JOUR T1 - STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Kadriye Arisoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.915 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.915 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 356 EP - 358 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.915 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.915 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Kadriye Arisoy %T STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.915 %U 10.17261/Pressacademia.2018.915
ISNAD Arisoy, Kadriye . "STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 356-358 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.915
AMA Arisoy K . STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ. PAP. 2018; 7(1): 356-358.
Vancouver Arisoy K . STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 358-356.