Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 372 - 375 2018-09-01

İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF UTILIZATION OF SOCIAL MEDIA BY WORKERS ON LABOR LAW

Yeliz Bozkurt Gumrukcuoglu [1]


Amaç- Bu çalışmanın amacı, işe alım süreçlerinden iş ilişkilerinin sona ermesine kadar tüm aşamalarda iş hukuku açısından yasal sorunlara yol açan sosyal medyanın kullanımını incelemektir.

Yöntem- Çalışmamızda, uygulamada karşılaşılan problemler, konuya ilişkin yasal düzenlemeler ve içtihatlar çerçevesinde, Avrupa Birliği uygulamasıyla karşılaştırılarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Bulgular- Elde edilen bulgulara göre işyerinde, iş saatlerinde gerçekleştirilen kullanımlar iş görme ediminin ifasında sorunlara yol açabilirken, iş saatleri dışında da olsa işverene ait bilgisayar, ID adresi, işyeri hesabının veya internet erişiminin kullanımına bağlı problemlerle karşılaşılmaktadır.

Sonuç- Bu çalışmanın sonuçları çerçevesinde işyerinde sosyal medya kullanımına ilişkin olarak yasal mevzuatın geliştirilmesi gerektiği ve işyerlerinde uygun politikalar belrilenmesi gerektiği ifade edilmelidir.

Purpose- The aim of this study is to examine the use of social media, which leads to legal problems in all phases beginning from the recruitment process of the workers up to termination of their employment relations.

Methodology- In our study the problems faced in implementation will be tried to be assessed within the framework of relevant legislative regulations and court practices by comparing them with the practice of European Union.

Findings- According to the findings, using the social media at the workplace, within working hours may lead to problems regarding the work performance and problems might be encountered due to the utilization of social media out of working hours by using the computer, IP address, workplaces' account or internet access.

Conclusion- According to the results of the study; related to the use of social media in workplace appropriate legislation and workplace policies should be developed.

 • Beytar, E. (2017). İşçinin kişiliğinin ve kişisel verilerinin korunması. İstanbul.
 • Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2017). İş ilişkisinde işçinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin sorunlar ve kişisel verilerin korunması kanunu. İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, İstanbul.
 • Gürsel, İ. (2016a). Kişisel verilerin korunması hakkının işçi ve işveren ilişkisine etkileri. Legal İSGHD, C. 13, S. 50.
 • Gürsel, İ. (2016). İşçinin kişisel verilerinin korunması hakkı. Ankara.
 • Güzel, A. (1996). Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet sözleşmesinin “instuitus personae” niteliği üzerinde yeniden düşünmek. Halid Kemal Elbir’ Armağan, İstanbul.
 • Manav, E. A. (2015). İş ilişkisinde işçinin kişisel verilerinin korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, S. 2.
 • Okur, Z. (2005). İşyerinde işçinin bilgisayar ve interneti özel amaçlı kullanımının iş ilişkisine etkisi. Kamu İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.8, S.2, Ankara.
 • Okur, Z. (2006). Yeni teknoloji ve iş hukuku. Çimento İşveren, C.20, S.3, İstanbul.
 • Okur, Z. (2011). İş Hukuku’nda elektronik gözetleme. İstanbul.
 • Örücü, E., Yıldız H. (2014). İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: sanal kaytarma. Ege Akademik Bakış, Cilt: 14, S. 1, Ocak 2014.
 • Özdemir, E. (2008). İnternet ve iş sözleşmesi: yeni teknolojilerin iş ilişkisine etkileri üzerine. Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2008, S.10.
 • Savaş, F. B. (2009). İş hukukunda siber gözetim. Çalışma ve Toplum, S.22, İstanbul.
 • Scholz, M. (2016). Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), in Dornbursch, Gregor/Fischermeier, Ernst/Löwisch, Manfred, AR Kommentar zum gesamten Arbeitsrecht, Köln.
 • Sevimli, K. A. (2006). İşçinin özel yaşamına müdahalenin sınırları. İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2589-0305
Yazar: Yeliz Bozkurt Gumrukcuoglu (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap459522, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {372 - 375}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.919}, title = {İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Gumrukcuoglu, Yeliz Bozkurt} }
APA Gumrukcuoglu, Y . (2018). İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 372-375 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.919
MLA Gumrukcuoglu, Y . "İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 372-375 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/459522>
Chicago Gumrukcuoglu, Y . "İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 372-375
RIS TY - JOUR T1 - İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ AU - Yeliz Bozkurt Gumrukcuoglu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.919 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.919 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 372 EP - 375 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.919 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.919 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ %A Yeliz Bozkurt Gumrukcuoglu %T İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.919 %U 10.17261/Pressacademia.2018.919
ISNAD Gumrukcuoglu, Yeliz Bozkurt . "İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 372-375 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.919
AMA Gumrukcuoglu Y . İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ. PAP. 2018; 7(1): 372-375.
Vancouver Gumrukcuoglu Y . İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 375-372.